Bijgewerkt: 2 juli 2022

Yeter Tan stopt als voorzitter - 2013

Foto's -> Gebeurtenissen -> Rode Kruis Amstelveen

Yeter Tan stopt als voorzitter
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Yeter Tan nog even als voorzitter

Bron: Arnold Nienhuis - 26 mei 2013

Yeter Tan heeft na 2,5 jaar voorzitter te zijn geweest van het Rode Kruis Amstelveen, besloten het voorzitterschap over te dragen aan de huidige secretaris Ben Westendorp en zich te richten op andere interesses. Tijdens haar voorzitterschap heeft Tan zich sterk gemaakt de activiteiten van het Rode Kruis in Amstelveen beter naar buiten te communiceren en meer zichtbaar te maken in de gemeenschap. Daarnaast is ze nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan met derden, zoals Het Zonnehuis, Stichting Zonnebloem, het vrouwenplatform en scholen en bedrijven. Tevens is er tijdens het voorzitterschap van Tan een volledig nieuw en jong bestuur aangetreden en is de interne organisatie versterkt.

yeter tan Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Yeter Tan, voorzitter van het Rode Kruis Amstelveen in 2012


“Ik heb me altijd met veel plezier en enthousiasme ingezet voor het Rode Kruis”, zegt Tan. “In de afgelopen tweeëneenhalf jaar hebben we veel bereikt voor het Rode Kruis en de gemeenschap, en met een nieuw bestuur is het nu een mooi moment het stokje over te dragen.” Namens alle vrijwilligers en het bestuur van het Rode Kruis wordt Yeter Tan hartelijk bedankt voor haar bijdrage en inzet, en wordt haar succes gewenst met de plannen voor de toekomst.

De nieuwe voorzitter van het Rode Kruis in Amstelveen is bestuurslid en secretaris Ben Westendorp. Naast het secretariswerk in zijn vrije tijd, werkt hij fulltime bij de buurgemeente Ouder-Amstel als hoofd van het projectenbureau. “In het verleden heb ik regelmatig te maken gehad met vrijwilligerswerk. Ik vind het heel plezierig en eervol het voorzitterschap op me te nemen”, aldus Ben. “Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 juni 2013, waar alle leden van harte welkom zijn, zal ik mij officieel voorstellen als nieuwe voorzitter van het Rode Kruis in Amstelveen.”

De afdeling Amstelveen van het Nederlandse Rode Kruis voert al meer dan 75 jaar, samen met 150 enthousiaste vrijwilligers, diverse activiteiten uit in Amstelveen. Zoals de bijzondere vakanties, het wandelproject, de creatieve groep, EHBO cursussen en inzetten, de telefooncirkel, en rolstoelfietsen activiteit.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen