Bijgewerkt: 2 juli 2022

Rode Kruis 75 jaar - 2012

Foto's -> Gebeurtenissen -> Rode Kruis Amstelveen

Rode Kruis 75 jaar
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het gebouw van Rode Kruis aan het Hueseplein 15 in Amstelveen

Mevrouw Yeter Tan, voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Amstelveen, zag de reportage van onze redactie op de website Amstelveenweb.com, over de nieuwjaarsreceptie van de Voedselbank Amstelveen. Deze voedselbank opereert vanuit hun gebouw en ze dacht, dat wil ik ook voor het Rode Kruis. De redactie van Amstelveenweb werd uitgenodigd voor een bezoek aan het gebouw op het Hueseplein. Daar zijn meer dan honderd vrijwilligers zeer actief en leveren een waardevolle bijdrage voor deze organisatie.

yeter
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Yeter Tan, directeur van het Rode Kruis Amstelveen, vertelt over haar werk

Het Nederlandse Rode Kruis bestond vroeger uit 319 zelfstandige Rode Kruis-afdelingen. Met het traject Samen 1, is daar per 1 januari 2010 een verandering in gekomen. Het is nu officieel één vereniging. Amstelveen kent veel leden en donateurs. De afdeling Amstelveen was een sterke inkomstenbron voor de afdeling. Het Nederlandse Rode Kruis heeft twee jaar haar beleid helemaal omgegooid en sindsdien moeten alle gelden die de landelijke afdelingen bij elkaar harken via de leden en donaties, eerst naar het hoofdkantoor in Den Haag overgemaakt worden. Vervolgens krijgen de afdelingen maar een heel klein deel terug, zoals bijvoorbeeld ook de Amstelveense afdeling.

rodekruis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De dames van de Crea-groep zijn heel enthousiast aan het werk


rode kruis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De oudste deelnemer van de creativelingen is de bijna 90 jarige Josine


Het Rode Kruis geeft slechts 26 eurocent per jaar per inwoner van een stad en dat betekent voor Amstelveen ongeveer 20.000 euro. 'Dat is erg weinig'- vertelt Yeter- en dat is ook de reden, dat de hier gehuisveste Voedselbank Amstelveen, ook naar sponsorgelden moest zoeken. Gelukkig wordt hun huur nu drie jaar lang betaald door de Lionsclub Amstelveen 'De Amstel'. Yeter Tan: 'Het Rode Kruis in Amstelveen bestaat 75 jaar en al die jaren hebben wij veel lokale activiteiten gedaan. Met meer dan 100 vrijwilligers werken we er aan, om vooral ook in Amstelveen het Rode Kruis een herkenbaar gezicht te geven. De vrijwilligers bieden hulp en steun aan de inwoners van Amstelveen door middel van diverse activiteiten op sociaal gebied.’

rode kruis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Ook een paar Japanse dames en een groep revaliderende vrouwen zijn met naald en draad actief in de groep


rode kruis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Yeter Tan tussen de breiende en naaiende vrouwen


rode kruis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De dames werken heel hard en het is ook erg gezellig


‘We moeten dus zelf eigen inkomsten verwerven, waarvoor we onder andere afhankelijk zijn van de jaarlijkse collecte, donaties en sponsoring. Binnen het kader van de nationale activiteiten kunnen we als afdeling zelf bepalen, welke activiteiten we lokaal ondernemen. Daarbij richten we ons op de noden van de Amstelveense gemeenschap.' Vervolgens vertelt de voorzitter dat zij de activiteiten vaak concentreert op de sociale hulpvraag. Vooral de eenzaamheid is het meest erge, die meestal de ouderen treft. In Amstelveen zijn er heel veel oudere mensen die eenzaam zijn, daarvan wordt ook melding gemaakt in de GGD-rapporten en bovendien heb je hier met een dubbele vergrijzing te maken.’

rode kruis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Als al het werk klaar is, wordt het hier ingepakt. Er komt ook een korte beschrijving van het artikel bij tezamen met een prijskaartje. De prijzen zijn erg laag gehouden, terwijl de kwaliteit erg hoog is


rode kruis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

In de goed gevulde 'winkel' ligt al het werk, dat de crea-groep heeft gemaakt


rode kruis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De dames maken inderdaad heel leuke en bruikbare dingen. Hier op de foto een creatie van vaatdoekjes


rode kruis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Yeter Tan helpt een vrouw om twee verjaardagskaarten te vinden voor mannen.
Alle kaarten zijn met de hand gedecoreerd op een professionele manier


'De mensen worden ouder, om hun heen valt een heel netwerk weg en sommigen hebben ook geen kinderen. Daarom zijn onze activiteiten vooral gericht op de eenzame ouderen die de sociale contacten heel erg nodig hebben. Eén van de activiteiten is bijvoorbeeld de 'Crea-groep', waar alle creatieve dames hier gezellig gaan handwerken en natuurlijk kletsen, koffie of thee drinken en dat vinden ze heel erg fijn' – vertelt vervolgens de voorzitter aan ons.  ‘Elke woensdag- en donderdagochtend is een groep creatieve Amstelveners uiterst actief met het maken van wenskaarten, borduur- en breiwerk, babykleren en wat er nog meer bedacht kan worden, zelfs jonge Japanse vrouwen doen hier vrijwilligerswerk.’

rode kruis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Zelf gebreide sjalen in verschillende kleuren


rode kruis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Papier- maché sieraden uit Oeganda


rode kruis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De hele wand vol met papier- maché riemen en zelfs tassen


'Alle handgemaakte artikelen worden tegen zeer redelijke prijzen te koop aangeboden in onze 'winkel' en de opbrengst wordt besteed aan internationale Rode Kruis projecten. Behalve deze artikelen verkopen we voor Oegandese vrouwen, de door hen zelf gemaakte papier-maché sieraden. De opbrengst hiervan wordt, naast een schenking van 2000 euro die we jaarlijks doen, volledig aan hen overgemaakt. Dit geld wordt onder andere gebruikt om alleenstaande vrouwen met HIV te ondersteunen bij het opvoeden van hun kinderen.'

Andere activiteiten van het Rode Kruis Amstelveen
Wandelproject
Voor oudere Amstelveners die niet goed kunnen zien, lopen, of zich buitenshuis om andere redenen onzeker voelen, is er de wandelservice. Elk jaar van maart tot en met oktober, wordt er vier ochtenden per week met een aantal vrijwilligers gewandeld. Het vertrekpunt is één van de Amstelveense wijksteunpunten. De bestemming bij mooi weer is één van de Amstelveense parken en bij regen of kou wordt uitgeweken naar andere geschikte locaties. Voor vervoer heen en terug wordt zo veel mogelijk de Rode Kruis bus ingezet. Het wandelproject vervult zowel fysiek als mentaal een belangrijke functie.

Dagje uit
Voor Amstelveners die rolstoel gebonden zijn organiseert het Rode Kruis een aantal dagdelen uitstapjes naar leuke locaties, of gezellig een rondtoer door de eigen omgeving, of Amsterdam. Zo komen de deelnemers toch nog eens op plaatsen waar zij herinneringen hebben liggen.

Rolstoelfietsen
Dankzij sponsoring beschikt het Rode Kruis over een tweetal elektrisch aangedreven rolstoelfietsen. Met deze fietsen kan men samen met mensen die rolstoel gebonden zijn, fietstochten maken in de omgeving, bijvoorbeeld het Amsterdamse bos. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de verpleeg- en verzorgingshuizen in Amstelveen.

rode kruis Amstelveen
(Foto Anton Theunissen - 2011)

Rolstoelfietsen van Rotary Club Amstelveen voor Rode Kruis Amstelveen


Geliefde vakanties met extra veel zorg
Mensen met een lichamelijke beperking, chronische zieken, of mensen met een geestelijke beperking die anders geen mogelijkheid hebben om met vakantie te gaan, wordt een betaalbare vakantie aangeboden. Bijvoorbeeld een bootreis op het MS 'J. Henry Dunant', in de Rode Kruis hotels IJsselvliedt (Wezep) en Valkenberg (bij Rheden). We kunnen ook perfect verzorgd vervoer regelen naar en vanaf de vakantielocatie. De mensen kunnen zich hiervoor aanmelden bij het Rode Kruis Amstelveen.

rode kruis Amstelveen
(Bron Rode Kruis - 2011)

Mensen met een lichamelijke beperking kunnen mee met een bootreis het MS 'J. Henry Dunant'


Telefooncirkel voor broodnodig contact
Deelnemers aan de telefooncirkel van het Rode Kruis, bellen elkaar iedere ochtend achtereenvolgend op, met als eerste en laatste de leidster van de betreffende cirkel. Zo wordt de cirkel rond gemaakt. De telefoon is een perfect middel om ouderen en lichamelijk beperkten contact met elkaar te laten houden. Wordt de cirkel onderbroken, omdat een deelneemster/deelnemer geen gehoor geeft, dan wordt meteen de leidster gebeld, die direct actie onderneemt. De leidsters onderhouden ook sociaal contact met hun cirkeldeelnemer.

Cursussen van groot belang
Elk jaar begint in september een nieuwe basiscursus EHBO voor iedere geïnteresseerde, afgesloten met een officieel examen. De lesstof varieert van het aanleggen van verbanden tot praktijkles Reanimatie/AED. Jaarlijks zijn er ongeveer 12-15 cursisten. Veel geslaagden melden zich aan als vrijwilliger bij het Rode Kruis.

rode kruis Amstelveen
(Bron Rode Kruis - 2012)

Tijdens de nieuwe basiscursus EHBO krijgen de deelnemers praktijkles reanimatie/AED


Opvang en verzorging bij calamiteiten
Soms moeten mensen door een calamiteit hun huis verlaten om ondergebracht te worden in bijvoorbeeld een sporthal. Ook een aantal van onze vrijwilligers zijn samen met andere vrijwilligers in de regio getraind in de opvang en verzorging van deze gedupeerden. Dag en nacht staan zij paraat. Zodra ze opgepiept worden, spoeden zij zich naar de plaats van de ramp. Daar zorgen zij voor alle dagelijkse benodigdheden (bedden, dekens, zeep, tandpasta, e.d.) en belangrijker nog, een luisterend oor.

EHBO door goed getrainde hulpverleners
Bij grote en kleine evenementen zoals bijvoorbeeld de avondvierdaagse, Koninginnedag of diverse sporttoernooien, staan de Rode Kruis hulpverleners paraat. De verplichte jaarlijkse herhalingslessen worden gegeven door ervaren instructeurs en met veel plezier bezocht.

Heeft u belangstelling als vrijwilliger / bestuurder?
Dan is er vast wel iets voor u: op regelmatige basis, of incidenteel op afroep en afhankelijk van de tijd die u er voor beschikbaar heeft. Praat er eens met ons over. Het Rode Kruis kan uw hulp best gebruiken, want er zijn heel wat plaatsgenoten die op de een of andere manier hulp nodig hebben. Ruim 125 vrijwilligers werken al voor het plaatselijke Rode Kruis,als bestuurder of als administratieve kracht. Maar het grootste deel van onze vrijwilligers werkt in de praktische hulpverlening, op individuele basis, of met anderen, in een prettige werksfeer als één groep. Mensen die graag wat voor een ander over hebben en daarvoor ook de handen uit de mouwen willen steken. Daar wilt u toch ook bij horen ?

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen