Bijgewerkt: 27 februari 2024

Ouderkerkerlaan
Kadastertekening - 1961

Foto's -> Straatgezichten -> Ouderkerkerlaan

OuderkerkerlaanKadastertekening
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Kadastertekening van de huizen en percelen aan de Ouderkerkerlaan

In 1959 werd een uitbreidingsplan Bankras/Kostverloren door de gemeenteraad van Nieuwer-Amstel goedgekeurd. Dit uitbreidingsplan was noodzakelijk voor de aanleg van de Beneluxbaan en huizenbouw. Dat betekende dat alle huizen, die verder in de rubriek Middelpolder zijn te vinden, inclusief de grondpercelen, opgekocht moesten worden door de Gemeente. Het was een enorme rij woonhuizen, boerenhofsteden, schuren etc.. De Gemeente was jaren bezig en soms moest een bewoner met behulp van een deurwaarder uit zijn huis gezet worden. De van Dam van Isseltweg liep evenwijdig met de Ouderkerkerlaan. Ook daar moesten de huizen en grondpercelen worden opgekocht.

Door de aankoop van de percelen, veranderde ook de kadasterindeling. Dat is op bovenstaande kaart te zien.

De Bovenkerkerpolder grenst aan de Middelpolder. Wilt u meer lezen over de grondonteigening kijk dan bij van Dam van Isseltweg.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten