Bijgewerkt: 24 april 2024

Kaart - 2004

Foto's -> Natuur -> Langs de Akker

Kaart
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Bij de ingang staat een grote bord met de kaart van het tuincomplex. De kleine witte cijfers zijn de kavels.

Voordat het tuincomplex er zo geordend uitzag, is er na de officiële opening hard gewerkt, met betrekking tot bouw huisjes, aanleg paden en opkweken bloemen, planten, struiken en bomen.

Nutstuinen
Na de opening vernam de LDA dat er nog een kavel vrij was voor exploitatie. Dit stuk zou dan gebruikt kunnen worden voor zogenaamde nutstuinen. Dat zijn tuinen waar alleen groenten en kruiden voor eigen gebruik verbouwd mochten worden, dus geen huisje in de tuin. Wel bestond de mogelijkheid om een kasje te plaatsen. Dit plan werd goedgekeurd en uiteindelijk werd gekozen voor de verdeling in 16 percelen. Tevens werd op een deel van deze kavel een een verenigingsgebouw gepland, waar de "nutsmensen" dan ook toiletwaarts konden gaan.


Kabeltracé
In 1993 werd het kabelnet uitgebreid. Dit had ernstige gevolgen voor het tuincomplex. Er werden grote geulen gegraven, zowel door de nutstuinen als dwars door de recreatietuinen. Tevens moesten veel gemeenschappelijke paden en begroeiing het ontgelden. De schade werd overigens tot ieders tevredenheid hersteld en door de toenmalige PEN geheel vergoed. Zelfs de huur van gedupeerde tuinders werd tijdelijk overgenomen door de PEN.


de Akkerbloem
Aan de overkant van de weg, tegenover LDA lag het schooltuincomplex de Akkerbloem. Eind tachtiger jaren nam de belangstelling van de jeugd voor tuinieren af. De gemeente vroeg de LDA of men het stuk wilde overnemen met als bestemming nutstuinen. De belangstelling voor een nutstuin was echter danig afgenomen, dat de LDA afzag van overname. De gemeente vond dat niks, want dan moest er weer een aparte club worden opgericht, dus bood het weer aan met een tijdelijk contract voor 2 jaar. Mocht dit experimentele plan mislukken, dan zou de gemeente de grond terug nemen. Dit werd goedgekeurd en de kavel werd verdeeld in 25 perceeltjes. In eerste instantie liep het goed, maar de gebruikers verloren hun animo, voelden zich niet betrokken bij de LDA, vonden het maar niks om het afval naar de overkant te brengen en lieten de tuinen verwilderen. Na de beloofde twee jaar nam de gemeente de grond terug. De echte liefhebber van de Akkerbloem percelen, kregen een stukje grond aangeboden in het LDA complex.


Tuincomplex anno 2004
Het tuincomplex Langs de Akker ligt nog steeds in Amstelveen oost, in het Groengebied Amstelland, temidden van weilanden en polderlandschap. Het is uitgegroeid tot een mooi "parkachtig" complex van 7,5 ha groot met 185 volkstuinen. Op 172 tuinen staat een huisje, waarin van april t/m september mag worden overnacht. De tuinen met een huisje zijn ca 250 m2 en zonder huisje ca 125 m2 groot. De tuinen zonder huisje (nutstuinen) liggen bij elkaar op een zeer zonnig stukje van het complex. Deze tuinen zijn bedoeld voor het verbouwen van groenten en of fruit.

Alle huisjes zijn voorzien van stromend water en aangesloten op het gemeenteriool. Gasflessen zijn verkrijgbaar in de tuinwinkel op het complex. De vereniging is onderscheiden met een Nationale- en Internationale erkenning in het kader van natuurvriendelijk en ecologisch tuinieren.


2004-Keurmerk-logo


Nationale Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Klik hier voor andere foto's in de categorie Natuur