Bijgewerkt: 24 april 2024

Openingsceremonie - 1973

Foto's -> Natuur -> Langs de Akker

Openingsceremonie
(Bron: Tuinvereniging Langs den Akker 1971-1976)

De officiële opening op 10 oktober 1973

De prominente toehoorders van de opening: dhr B.J. Galjaard directeur van de Dienst Plantsoenen, Sport, Jeugd en Recreatie en dhr en mevrouw Beelaerts van Blokland (burgemeester van Amstelveen en echtgenote). Zoals reeds eerder werd aangegeven was de officiële bouwstop voor een deel van het complex nog niet opgeheven, maar werd de opening toch verricht. Veel belangstelling was er niet want iedereen was druk bezig op zijn eigen lapje grond! De burgemeester verrichtte de opening door het plaatsen van een dak op het model van een tuinhuisje. Over de bouw van de tuinhuisjes en broeikassen waren voorafgaand voorschriften vastgelegd. Er werden een schoonheidscommissie, een bouwcommissie en een technische commissie samengesteld. Dit leidde weer tot veel ergernissen bij de mensen die reeds een bouwwerkje hadden geplaatst. Toch waren de commissies ergens goed voor want vele jaren later, in 1995, kreeg het complex een prijs van het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen Nederland (AVVN) voor het fraaie tuincomplex.

1971-Galjaard-en-Landwehr
(Bron: Tuinvereniging Langs den Akker 1971-1976)


De heer Galjaard en de heer Landwehr (rechts), hoofd Plantsoenen planten namens de gemeente, samen een abeel. Deze boom werd op de scheiding tussen het Bolkplein en de hoofddoorgang naar de tuinen geplant. In 1996 stierf de boom.

1971-Voorzitter-opening
(Bron: Tuinvereniging Langs den Akker 1971-1976)

Ter inleiding van de officiële opening van het complex verwelkomt de voorzitter van de LDA alle aanwezigen


Klik hier voor andere foto's in de categorie Natuur