Bijgewerkt: 21 juni 2024

Dorpskerk
Geschiedenis - 1592

Foto's -> Oude Dorp -> Dorpskerk

DorpskerkGeschiedenis
(Amstelveenweb.com collectie - 2002)

DE DORPSKERK WERD ALS KERKELIJKE GEMEENTE GESLOTEN IN JUNI 2011
Tot januari 2011 was de Dorpskerk het huis van de Protestantse Dorpskerkgemeente.
De laatste eredienst vond plaats op 9 januari 2011.
Na de sluiting van het kerkgebouw is de gemeente samengegaan met de Paaskerkgemeente.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Foto van een gravure van Dorpskerk rond de 17de eeuw
GESCHIEDENIS VAN DE DORPSKERK
De naam van de kerk is niet bewust gekozen, maar was er gewoon van oudsher. De eerste kerk van Nieuwer Amstel stond er al in 1319, maar werd in 1420 totaal  verwoest. Op dezelfde plaats werd in 1447 een nieuwe kerk gebouwd. Na de beeldenstorm  van 1568, naar aanleiding van de Reformatie, raakt de kerk in verval. Wederom wordt een nieuwe kerk gebouwd tussen 1591 en 1592. Tijdens een restauratie in 1641 worden er twee klokken in de toren gehangen.

Dorpskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Zo zag de Dorpskerk in de 18de eeuw uit

De klokken
De grote klok hangt nog steeds in de toren. Deze klok weegt 518 kg en draagt als randschrift:
VERBVM DOMINI MANET IN AETERNVM EVERHARDVS SPLINTER ME FECIT ENCHVSAE ANNO 1641. Dit betekent: Gods woord blijft in eeuwigheid. Everhard Splinter maakte mij in Enkhuizen in 1641.

De kleine klok weegt 108 kg en het randschrift luidt:
FRANCISCVS MARCKEN NOVAE AMSTELAE PREATOR ET GVILHELMVS NICOLAI KET AEDITWS HIVIVS TEMPLI RESTAVRATORIS ANNO MDCXLII. Hier staat: Franciscus van Marcken Schout van Nieuwer-Amstel en Wilhelmus Nicolaas Ket, Kerkmeester, herstellers van deze tempel anno 1642.

Beide klokken werden door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog geroofd. Met veel moeite kreeg de Kerk de klokken terug. De kleine klok die gescheurd bleek, heeft beneden in de hal een plaats gekregen en werd in de toren vervangen door een nieuwe klok van de fa. van Bergen uit Heiligerlee.
Bron: Boekje Dorpsgemeente Amstelveen

In 1787 wordt de kerk ernstig beschadigd door Pruisische troepen en in 1866 gesloopt. In datzelfde jaar wordt nu voor de vierde keer een nieuwe kerk gebouwd, de nog steeds bestaande Dorpskerk. In 1918 werd er wel een nieuwe toren gebouwd, omdat de toenmalige toren door brand was verwoest. In 1925 werden nog twee zijbeuken bijgebouwd. De hervormde Dorpskerkgemeente heeft de Dorpskerk als haar kerkelijk centrum. De kerk is gesitueerd op het kleine dorpsplein, gelegen aan de Dorpsstraat. De hervormde gemeente streeft naar een voortdurende omgang met het Levende Woord  om daardoor opgewekt, gecorrigeerd, vertroost en toegerust te worden tot dienst in de wereld.

Dorpskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Grafteken van Johan van Broekhuizen in de Dorpskerk

Dorpskerk Amstelveen
(Ansichtkaart - Amstelveenweb.com)

Ansichtkaart van het orgel in de kerk, maar van wanneer deze kaart is, is niet bekend

Johan van Broekhuizen
In 1767 werd in de kerk van Amstelveen op kosten van Mr. Abraham Calkoen, baljuw en dijkgraaf van Amstelland 'een net en zindelijk grafteken opgericht'. 'Hetzelve bestaat in een aloude lijkbus van blaauwen arduinsteen, rustend op een dergelijk voetstuk, voor hetwelke het volgende vers van den hoogleeraar Burman, op een wit marmeren tafreel, is uitgehouwen

D. M.
Jani. Broekhusii.
DEFUNCTIE ANNO MDCCVII


Sparge sacro lauros myrtumque hederasque sepulcro
Pieridas quisquis Pallada quisquis amas
Callimachum numeris referens Broukhusius umbrum
Hic Amstevenia conditus aede iacet
Ut post Gradivi partas in pulvere palmas
Otia qua coluit docta quiescat humo.
Laude sua pietas cineri nunc praestita gratae
Nobile in Exemplum Posteritatis eat
Quae male neglectis et honore carentibus umbris
Lustra suum reddit post duodena decus
Sint licet ingenii monumenta perennia tani
Busta sed e Pario marmore caesa ruant

Petrus Burmannus
secundus
waarvan de zin hierop uitkomt:

Ter gedachtenisse van Johan van Broekhuizen,
overleden in het jaar 1707
Gij allen, die de dichtkunst en wapenoefening bemint,
strooit lauren, mirthen en veil op dit gewijde graf. Broek-
huizen, wiens gedichten die van Propertius evenaaren, ligt
hier in de Amstelveense kerk begraaven; opdat hij ruste in
dien zelfden oord, waarin hij, ontslagen van zijne krijgs-
ampten, die hij met roem bekleed had, zig in stilte met ge-
leerde oefeningen bezig gehouden heeft.
De erkentenis, die men nu, aan zijne asch,
waarvoor men zo schandelijk ver-
zuimd hadt, eenig gedenkteken op te rechten, na zestig
jaaren verloops, de verschuldigde eer bewijs, hebbe haar
verdienden lof, en verstrekke te treffelijken voorbeelde voor
de dankbaare nakomelingschap. Doch schoon dit grafteken
gelijk alle anderen, zelfs zulken, die uit het kostbaarst mar-
mer gehouwen zijn, eindelijk vergaan moet, zullen, nog-
thans de werken van zo groot een 'geest alleen zijnen naam
onstervelijk maaken'.

Tot zover Jacobus Kok in 'Vaderlandsch woordenboek', dl. 8 p. 1083 anno 1787.


Dorpskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - Gemeentearchief NA)

Foto van 1995- Het altaar met de wijn en waterbeker

Dorpskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - Gemeentearchief NA)

Foto van 1995 - Het altaar met daarachter het preekgestoelte

Dorpskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - Gemeentearchief NA)

Foto van 1995 - Het orgel gezien vanaf het altaar

Dorpskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Renovatie van de Dorpskerk
Renovatie van de Dorpskerk
Begin 2004 werd de kerk tijdelijk afgesloten wegens een verzakkend dak. Het dak van de kerk werd vervangen en de draagbalken bevestigd aan de nieuwe staalconstructie. Tevens werd achterin de kerk de bolvormige achterbeuk, de consistorie, vervangen door een glazen kubus. Hiermee is de Kerk met 400 vierkante meter uitgebreid, voor kinderdiensten, bijbelkringen en ontvangstruimte voor trouwerijen en begrafenissen. Alle muren werden geverfd en de beschadigde glas in lood ramen werden van dubbel glas voorzien. De gehele herstel- en bouwwerkzaamheden duurden tot eind 2004 en heeft 850.000 euro gekost.

Dorpskerk orgel Amstelveen
(Ansichtkaart - Amstelveenweb.com collectie)

Het orgel op een ansichtkaart, maar datum onbekend

Dorpskerk orgel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Het orgel en middenschip

Deze foto is gemaakt op 9 november 2004, nadat de restauratie van de kerk was voltooid
Het orgel
Het huidige orgel werd gebouwd in 1960 door de fa. Verschueren. Het Hoofdwerk werd geplaatst in de kas van het voormalige Steenkuylorgel uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het Rugwerk werd nieuw toegevoegd. Enig pijpwerk, waaronder het tongwerk van beide klavieren, werd uit het oude orgel overgenomen in het huidige instrument. Verder plaatste wijlen prof. Dr. F.C. Stam een bazuin 16 voet van de fa. Verschueren uit dezelfde periode als de tongwerken, in het pedaal. De fa. Fletrop reviseerde en herintoneerde het orgel in 2002. einde citaat

Dorpskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het middenschip van de Dorpskerk

De dorpskerk in 2002
(Amstelveenweb.com collectie - 2002)

De vernieuwde Dorpskerk hield op donderdag 25 november 2004 open huis. Op zondag 28 november werd de eerste dienst na de sluiting weer gehouden.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Oude Dorp