Bijgewerkt: 17 april 2024

In the Picture
Stephanie Roode-Jeltje v Houten - 2017

Foto's -> Kunstwerken -> In the Picture

In the PictureStephanie Roode-Jeltje v Houten
(Foto Stephanie Rhode - 2017)

De initiatiefnemers van het community art project Stephanie Rhode en Jeltje van Houten voor 'hun' kunstwerk in
Wijkcentrum Westend

Op dinsdag 14 februari 2017 om 15 uur vond de feestelijke onthulling plaats van het Buurtkunstproject in Westwijk voor de deur van Wijkcentrum Westend aan de Westwijkplein 3. Wat vooraf ging: In september 2016 is in Westwijk het Community Art Project Westwijk in the Picture! van start gegaan. Buurtbewoners maakten samen een kunstwerk in hun eigen wijk. Deze Community Art Projecten zijn sinds 2008 een begrip in Amstelveen. Onder leiding van de Amstelveense beeldend kunstenaars Stephanie Rhode en Jeltje van Houten is er de afgelopen weken hard gewerkt aan dit kunstwerk. Het is een mooi resultaat van de bijzondere samenwerking tussen kunstenaars en bewoners. Op verschillende plekken in Westwijk hebben bijeenkomsten plaatsgevonden, waaronder in buurtcentrum Westend. Om zoveel mogelijk 'Westwijkers' de kans te geven aan het project mee te doen, zijn er ook bezoeken gebracht aan de kinderen van de naschoolse opvang Kinderrijk in de wijk, de ouderen in de Dignahof en aan de bezoekers van dagopvang Ons Tweede Thuis.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Veel mensen kwamen naar Wijkcentrum Westend om de onthulling van het community art kunstwerk mee te maken


Het silhouet, ofwel het tekenen van een gezicht 'en profile' stond tijdens dit project centraal. De deelnemers zijn aan de slag gegaan met deze mooie techniek. Zoveel mogelijk profielen van wijkbewoners zijn er tijdens de bijeenkomsten verzameld. Nadat de tekeningen gemaakt en verzameld waren, zijn deze profielen samengevoegd tot een mooie compositie. Daarna zijn ze uitgesneden met laserstraal uit Cortenstaal platen. De vorm van de platen is een verwijzing naar de straat Asserring, de weg rond het centrum van de wijk. Centraal gelegen ligt het Westwijkplein, dé plek van 'ontmoeting' binnen de wijk. Deze specifieke vorm en verwijzing naar de Asserring is ook terug te vinden her en der op de panelen.

Foto Amstelveen
(Foto Jeltje van Houten - 2016)

Het silhouet van een deelnemer wordt op een papieren vel getekend met behulp van een lamp en dat wordt als sjabloon gebruikt voor de Cortenstaal platen


Jeltje van Houten hield een korte toespraak:

'Kunst verbindt!
Van harte welkom allemaal, in het bijzonder de wethouders Maaike Veeningen en Jeroen Brandes die we bereid hebben gevonden het kunstwerk "Westwijk in the Picture!" te onthullen, hartelijk dank daarvoor! Het kunstwerk dat we vandaag onthullen is het mooie resultaat van een buurtkunstproject, zoals we die de afgelopen jaren in Amstelveen hebben leren kennen. Bij een Community Art project maken wijkbewoners onder leiding van beeldend kunstenaars, in dit geval Stephanie Rhode en mijzelf, een kunstwerk voor de eigen wijk. Het idee achter Community Art projecten is, dat samenwerken aan kunst mensen verbindt. Het project wil buurtbewoners de kans geven elkaar te ontmoeten, te leren kennen, te waarderen, respect te hebben voor elkaar. Graag haal ik in mijn toespraakje de woorden aan van onze burgemeester Mirjam van 't Veld die zij sprak tijdens haar nieuwjaarstoespraak. Zij deed daarin een oproep te stoppen met het somberen, het negatieve denken, maar op te staan en het initiatief te nemen voor een positievere kijk op de dingen, een positieve aanpak, zij noemt dit Micro-vertrouwen.

Zij deed de volgende oproep: "Onze gemeenschap, waarin mensen opstaan en vragen: wat kan ik bijdragen? Aan wie kan ik mijn "micro-vertrouwen" geven? Uw achtergrond, sekse, religie, geaardheid, of beperking maakt niet uit. Ieder mens, zoals u hier aanwezig bent, bezit unieke kwaliteiten en talenten. Talenten die u kunt inzetten in uw straat, buurt, vereniging, of club. U geeft Amstelveen kleur, energie en hoop. U allemaal. En wees gerust! Wij doen het niet met 90.000 eenlingen. Wij doen ieder ons deel en ook samen. Mijn droom is een gemeenschap ,waarin mensen tegen elkaar zeggen: 'Hier ben ik! Ik zie je! Ik draag bij!'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Maaike Veeningen wethouder Cultuur spreekt de mensen toe en Jeroen Brandes wethouder Welzijn met de beeldhouwers Stephanie Rhode en Jeltje van Houten volgen haar toespraak samen met de vele deelnemers van het project


Dit zijn prachtige woorden van onze burgemeester wat precies staat voor, wat wij met de Community Art projecten willen bewerkstelligen: het verbinden van mensen! Mensen de kans bieden samen aan iets moois te werken. Ik wil hierbij graag een oproep doen speciaal aan de wethouders die hier aanwezig zijn, om in de toekomst opnieuw en steviger te investeren in deze projecten. Want hoe mooi is het als stad, dat bewoners de kans krijgen aan een kunstproject mee te doen met een resultaat, dat staat en waar ze trots op kunnen zijn! Dit project is tot stand gekomen met financiële bijdragen van wooncorporatie Eigen Haard, gemeente Amstelveen en het Wijkplatform Westwijk. Ik wil de kinderen van Kinderrijk, cliënten van Ons Tweede Thuis, de bewoners van de Dignahof en speciaal Ans, Anneke, Irene en Frankie heel hartelijk bedanken voor hun deelname aan het project! Van harte gefeliciteerd allemaal!'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De silhouetten van de deelnemers zijn goed herkenbaar op de stalen platen. Aan het omvangrijke project werkten 63 mensen mee


Na de toespraak van Jeltje van Houten kreeg beeldhouwer Stephanie Rhode de microfoon en ze meldde dat ze heel blij was dat zo veel mensen naar de officiële opening waren gekomen. Velen vroegen hoe het kunstwerk was gemaakt, dus vertelde Stephanie over de technische details en hoe de kunstwerken werden afgewerkt. De silhouet-tekeningen werden in AutoCAD (Computer-Aided Design programma) gedigitaliseerd en de banen van de laserstraal berekend. Dit programma werd bij een gespecialiseerde bedrijf in hun lasersnijmachine geladen en daarmee werden uit de stalen platen de contouren van de deelnemers gesneden. Daarna werden de platen nog een week in de tuin gelegd en een week lang met water besproeid, om het roestige oppervlak te krijgen. Achter de platen werden nog blauwe LED-lampen aangebracht, om ’s avonds het speciale lichteffect te krijgen boven op de trap met de silhouetten van alle 63 deelnemers.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Wethouder Maaike Veeningen knipt het rode lint door met de kinderen van Kinderrijk en zo werd het kunstproject 'Westwijk in the Picture' feestelijk onthuld, dat elke dag bewonderd kan worden


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Deze dames zijn ook deelnemers van het project en proberen hun eigen silhouet te vinden op de stalen panelen.
Niet zo'n makkelijke opgave!


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Veel kinderen van Kinderrijk werkten ook aan het project mee en ze zoeken naar hun eigen silhouet op de panelen


Foto Amstelveen
(Foto Stephanie Rhode - 2017)

Het community art project 'Westwijk in the picture' in Wijkcentrum Westend ziet er 's avonds prachtig uit


Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn bedankte voor het werk van de kunstenaars, die al sinds 2008 community art projecten werken in Amstelveen zei: 'De mensen maken Amstelveen en deze projecten zijn alleen een succes- niet dankzij ons- maar door iedereen die bereid is om mee te werken.' Daarna kreeg Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur de microfoon en ook zij vertelde heel blij te zijn, dat zo veel mensen aanwezig waren en velen aan dit project hebben gewerkt: 'Dank jullie wel voor alle inzet en gezamenlijke creativiteit van deze inwoners!'

Na de toespraken begeleidden beeldend kunstenaars Jeltje van Houten en Stephanie Rhode Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn en Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur naar de kunstwerken, die aan de muur langs de trappen waren bevestigd. Het smalle trapgat maakte de opening van het kunstwerk niet makkelijk, om van de aanwezigen een goede foto te kunnen maken. Nadat het rode lint met scharen door de wethouders en de hulp van de kinderen van het Kinderrijk werd doorgeknipt, konden alle aanwezigen het nieuwste community art kunstwerk van Amstelveen bewonderen.

Foto Amstelveen
(Bron Stephanie Rhode/Jeltje van Houten - 2017)

De indeling van de 9 stalen panelen van het project 'Westwijk in the picture', waarmee de deelnemers hun eigen silhouetten makkelijker kunnen vinden


Paneel 1
1.         Imogen den Hengst
2.         Mevr. J. Fartes
3.         Mevr. C. Nieuwenhuizen
4.         Hr. B. Start
5.         Mevr. C. Verkeijke
6.         Mevr. E. Rijkeboer
7.         Mevr. C. Westra
8.         Mevr. P. v. Treuren
9.         Hr. M. Feenstra
10.       Lotte Buuts
11.       Mevr. Zitvast
12.       Mevr. B. Schaap

Paneel 2
13.       Mevr. I. v. Dijk-Oudman
14.       Liam Mentink
15.       Valerie Lenderink
16.       Mevr. A. Capello
17.       Sylvian van Koningsbruggen
18.       Lisanne Woudenberg
20.       Mevr. A. Tjon
21.       Mevr. L. Soechitram
22.       Kez de Doop
23.       Shiyi Yang
24.       Isabelle Pruijs
25.       Caitlin Wong
26.       Mevr. Ott-Determan

Paneel 3
27.       Mevr. M. Plieger
28.       Mevr. G. v. 't Veem
29.       Mevr. Breda-Wijnands

Paneel 4
30.       Hr. M. Feenstra
31.       Ron
32.       Melis Isik
33.       Mevr. M. v. Esch
34.       Mevr. A. Wildeboer
35.       Esmee Buuts
36.       Jilani Cordua
37.       Yvette
38.       Jasmine Scott

Paneel 5
39.       Robin Shaya
40.       Tess Nijman
41.       Faye Hulsebosch

Paneel 6
42.       Lotte Buuts
43.       Mevr. T. Gijse
44.       Justin Orman
45.       Rob
46.       Hennie
47.       Mevr. R. Jelles
48.       Juna van Gelden
49.       Mevr. B. v. Engelen
50.       Mevr. J. Fartes
51.       Mevr. Heuft

Paneel 7
52.       Tije Woudenberg
53.       Aman Ahmed
54.       Jada Scott
55.       Mevr. G. Zoetmulder
56.       Milan Willems
57.       Aimee van Koningsbruggen
58.       Timo Willems
59.       Sami
61.       Mevr. G. v. 't Veem
62.       Mevr. A. Tjon

Paneel 8
63.       Jeanine
64.       Mevr. A. Meijerink
65.       Mevr. I. Heijboer-Husmann

Paneel 9
66.       Hr. F. v. Dam
67.       Mevr. A. Bakhuijsen


Wat vooraf ging
In september 2016 is in Westwijk het Community Art Project Westwijk in the Picture! van start gegaan. Buurtbewoners maakten samen een kunstwerk in hun eigen wijk. Deze Community Art Projecten zijn sinds 2008 een begrip in Amstelveen. Voorgaande projecten werden telkens een groot succes mede dankzij de enorme inzet van de deelnemers. Om enkele voorbeelden aan te halen: er staat bijvoorbeeld een prachtige mozaïekbank in de wijk Keizer Karelpark en ook de drie openstaande deuren met een pad van flessendoppen in de wijk Kostverloren staan er nog altijd mooi bij!

Onder leiding van de beeldend kunstenaars Stephanie Rhode en Jeltje van Houten is er de afgelopen weken hard gewerkt aan dit kunstwerk. Het is een mooi resultaat van de bijzondere samenwerking tussen kunstenaars en bewoners. Op verschillende plekken in Westwijk hebben bijeenkomsten plaatsgevonden, zoals in buurtcentrum Westend. Maar om zoveel mogelijk “Westwijkers” de kans te geven aan het project mee te doen, zijn er ook bezoeken gebracht aan de kinderen van de naschoolse opvang Kinderrijk in de wijk, de ouderen in de Dignahof en aan de bezoekers van dagopvang Ons Tweede Thuis.

Het silhouet, ofwel het tekenen van een gezicht 'en profile' stond tijdens dit project centraal. De deelnemers zijn aan de slag gegaan met deze mooie techniek. Zoveel mogelijk profielen van wijkbewoners zijn er tijdens de bijeenkomsten verzameld. Nadat de tekeningen gemaakt en verzameld waren, zijn deze profielen samengevoegd tot een mooie compositie. Daarna zijn ze uitgefreesd uit platen Cortenstaal. De vorm van de platen is een verwijzing naar de straat Asserring, de weg rond het centrum van de wijk. Centraal gelegen ligt het Westwijkplein, dé plek van “ontmoeting” binnen de wijk. Deze specifieke vorm en verwijzing naar de Asserring is ook terug te vinden her en der op de panelen.

Het kunstwerk “Westwijk in the picture!” heeft een definitieve, prominente plek gekregen op de wand aan de trap naar de bovenetage in het buurtcentrum Westend. Door de glazen wand van de gevel is het kunstwerk ook voor passanten vanaf de straat goed te bewonderen! Het project werd gefinancierd en gefaciliteerd door het Wijkplatform Westwijk, gemeente Amstelveen en woningcorporatie Eigen Haard.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kunstwerken