Bijgewerkt: 17 april 2024

Nieuwjaarsreceptie - 2017

Foto's -> Musea -> Museum Jan van der Togt

Nieuwjaarsreceptie
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Angelique Bakker, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Museum Jan van der Togt tijdens haar toespraak

De leden van de Stichting Vrienden van het Museum Jan van der Togt hielden hun nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag 22 januari 2017 in Amstelveen. Alle parkeerplaatsen rond het museum werden in beslag genomen, want er kwamen heel veel leden naar het museum om tijdens een soort reünie, het nieuwe jaar te vieren met een hapje en een drankje.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Hier konden de vrienden zich registreren voor de traditionele tombola, waarmee ze kleine kunstwerken konden winnen

Mevrouw Angelique Bakker, voorzitter van de stichting, verwelkomde alle aanwezigen en sprak de mensen toe:

'Beste Vrienden,
Hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie, voor het eerst in het sterk uitgebreide Museum Jan van der Togt. Mijn naam is Angelique Bakker, ik ben de voorzitter van de Vriendenstichting. “Het” “mag” niet meer, maar ik doe het toch: mede namens de overige bestuursleden: Bert Vellekoop, Margriet Buskop en Kees van der Stok, en namens de directeur van het museum, Heleen van Ketwich Verschuur, wens ik u allemaal een heel voorspoedig, gezond en vrolijk 2017. Dat we elkaar in dit jaar ook maar weer regelmatig zullen treffen in dit prachtige museum.
2016 was een bijzonder jaar voor het museum en daarmee ook voor de Vrienden. Twee ingrijpende gebeurtenissen vonden plaats: de langverwachte uitbreiding en verbouwing werd afgerond én we kregen een nieuwe directeur. Wij als vriendenbestuur vonden het allemaal heel spannend. De kracht van het Museum Jan van der Togt lag, zo meenden wij, in de combinatie van gebouw en gastvrijheid. Zou het bijzondere karakter gehandhaafd blijven? Inmiddels heeft u allemaal kunnen constateren, dat de verbouwing bijzonder geslaagd is.

Het museum is nog altijd licht en ruim, en door de manier, waarop de zalen vorm hebben gekregen is het ook nog altijd intiem. Een compliment aan het bestuur van het museum en natuurlijk aan Jan Verschoor, wiens unieke gevoel voor ruimte, licht en vorm overal in het vernieuwde museum terug te zien is. De Vrienden zijn sinds de verbouwing en sinds de komst van de nieuwe directeur Heleen ook al meerdere malen weer gastvrij ontvangen in het museum, dus dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Tja, Jan dus, die vorig jaar ook afscheid heeft genomen als directeur van het museum. Het is allemaal al gezegd op 2 september en bij de opening, maar nog één keer: voor al die gastvrijheid, mooie tentoonstellingen en bijzondere evenementen: heel erg bedankt Jan. We zijn blij, dat je nog regelmatig actief bent in en voor het museum en dat je jouw woonhuis, het Museumhuis, ook het thuis van de Stichting Jan Verschoor, regelmatig openstelt voor de liefhebber van moderne kunst.

Er zijn in 2016 99 officiële vrienden bij gekomen. En ja, het museum is dus prachtig, maar wij zijn er stellig van overtuigd deze vriendentoename vooral is te danken aan de onvermoeibare inzet van het team en van heel veel vrijwilligers. Van hen is bijzonder veel gevraagd het afgelopen jaar, en ook in -zacht uitgedrukt- ‘uitdagende’ omstandigheden zorgden ze ervoor dat bezoekers gastvrij ontvangen werden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De aanwezige vrienden luisteren naar de toespraak van hun voorzitter


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Veel vrienden van het museum kwamen naar het Oude Dorp van Amstelveen


Er zijn ook ‘nieuwe’ vrijwilligers, dat was nodig mede, omdat het museum meer open is. Lieve vrijwilligers, heel erg bedankt voor al jullie inspanningen. We kunnen niet iedereen persoonlijk noemen, maar iemand willen we toch graag speciaal bedanken, en dat is Marianne Bouwman. Marianne heeft na heel veel jaar een ongelofelijke berg werk te hebben verzet voor het museum besloten, dat het tijd was om meer tijd voor zichzelf, haar familie en vrienden te nemen. Marianne, je hebt ook voor de vrienden vreselijk veel gedaan. We hebben je als bestuur voor de kerst al persoonlijk bedankt met bloemen en cadeaus, maar wilden niet nalaten om op deze gelegenheid, te midden van de vrienden, onze grote waardering voor al jouw inspanningen uit te spreken: heel erg bedankt!

Het afgelopen jaar zijn er ook Vrienden ‘afgevallen’. Om een veelheid van redenen besluiten mensen de Vriendschap te beëindigen. Met het Vriendenaantal van zo’n 718 (per saldo 58 meer dan eind vorig jaar) prijzen wij ons echter bijzonder gelukkig. Uiteraard kunnen er altijd nog meer bij.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Marianne Bouwman-Nissen directiesecretaresse bij het museum, stopt na vele jaren met haar werkzaamheden


Wat doen wij met uw bijdragen? Als vrienden willen wij graag elk jaar iets toevoegen aan de collectie, soms vervangen we dat op verzoek van de directie, door een bijdrage aan de inrichting van het museum. Zo hebben we in 2016 op verzoek van Jan een bijdrage gedaan om de geluidsinstallatie van de nieuwe zalen aan te kunnen schaffen. Daarnaast zijn er diverse rondleidingen, lezingen en presentaties voor de Vrienden georganiseerd, passend bij de doelstelling om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met onze collectie en andere tentoongestelde kunst. Voor dit jaar willen we graag weer een mooie aankoop doen om de collectie uit te breiden. Daarnaast willen we ook weer enkele interessante lezingen organiseren. Uiteraard gaat dit alles in overleg met de directie en het team, maar als u suggesties heeft voor een bij het museum passend onderwerp, nodigen we u van harte uit dit met ons te bespreken.

Bij het bespreken van de plannen voor dit jaar bleek overigens wel, dat het steeds moeilijker wordt om een programma, zoals u van ons gewend bent “rond” te krijgen. En zo’n programma is onmisbaar voor het bereiken van de doelstellingen van onze Stichting. Al lange tijd is de minimale bijdrage voor de Vriendenstichting ongewijzigd gebleven. Bij alles wat we doen proberen we kosten zo laag mogelijk te houden, reden om bv. tegenwoordig ook voornamelijk via e-mail met u te communiceren. Echter, ondanks de enorme inzet van vrijwilligers, en de vaak vriendelijke prijzen voor catering en andere diensten, nemen de kosten voor activiteiten ieder jaar toch weer wat toe, waardoor er steeds minder geld over blijft voor bv. een mooi object voor de collectie, of een bijzonder evenement in het museum.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Vlnr.: Peter Bot (BBA) wethouder, Bert Winthorst gemeentesecretaris, Hans Bulsing (VVD) gemeenteraadslid en Herbert Raat (VVD) wethouder waren ook aanwezig tijdens de nieuwjaarsreceptie van het museum


Wij zijn daarom van plan dit jaar het Vriendenpakket te herzien; dit is een politieke correcte manier om te zeggen, dat we verwachten, dat de minimum bijdrage verhoogd zal worden. Uiteraard zullen we u tijdig van onze concrete plannen op de hoogte brengen. Ook voor het museum is het noodzakelijk alert te zijn op mogelijkheden om geld te verdienen. We hopen daarom, dat u als vriend van het museum niet zult aarzelen om het museum onder de aandacht te brengen als op uw werk, of in uw vriendenkring een feest, of andere bijeenkomst georganiseerd wordt. Het museum heeft nu nog meer ruimten voor ontvangsten en activiteiten dan voorheen, met veel betere keukenvoorzieningen. En u, als trouwe vriend, kunt als geen ander uitleggen aan mensen die het museum nog niet kennen, hoe feestelijk een feest hier is, en hoe prettig weg van alle drukte een andersoortige bijeenkomst.
Tot slot: ik wil u namens het bestuur graag heel hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid de afgelopen periode. We zien ernaar uit u dit jaar ook weer regelmatig hier te ontmoeten. Hartelijk dank voor uw aandacht!'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Nog een terugblik naar het volledig verlichte museum, waar de nieuwjaarsreceptie van 2017 van de vriendenstichting nog doorgaat


U bent vriend van het Museum Jan van der Togt voor een jaarlijkse bijdrage van € 36 per jaar. Bij betaling via automatische incasso € 34 per jaar. Vriend voor het leven bent u vanaf € 450. Lees verder: Waarom vriend worden?


Klik hier voor andere foto's in de categorie Musea