Bijgewerkt: 14 april 2021

Bodemonderzoek A9 - 2017

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2017-2019


Bodemonderzoek A9
(Bron https://beeldbank.rws.nl Rijkswaterstaat / Henk Roolvink-2014)

Bodemonderzoek tijdens de omlegging van de rijksweg A9 ter hoogte van Badhoevedorp op 15 augustus 2014

Rijkswaterstaat doet tussen half januari en eind februari 2017 onderzoek naar de milieukundige en archeologische bodemkwaliteit langs en op de rijksweg A9 bij Amstelveen en Ouder-Amstel. Het onderzoek heeft tot doel na te gaan, of zich in de grond en het grondwater verontreinigde stoffen, of archeologische resten bevinden. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de toekomstige verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. In en langs de bermen van de A9 worden handmatig boringen gedaan. Ook worden boringen door het asfalt gedaan tussen het Oude Dorp en het Stadshart. Deze boringen gebeuren met behulp van twee boorwagens en vinden ’s nachts plaats. Tijdens deze werkzaamheden worden op de A9 wisselend linker, of rechterrijstroken afgesloten. Waar nodig, worden rijdende afzettingen ingezet om het verkeer te waarschuwen. De boorwagens veroorzaken enige geluidsoverlast. Voor het verkeer wordt weinig tot geen hinder verwacht.

A9 Badhoevedorp – Holendrecht (A9 Amstelveen). Rijkswaterstaat verbreedt over enkele jaren de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht naar 4 rijstroken per rijrichting en gedeeltelijk een wisselstrook. De werkzaamheden aan de A9 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert, en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot: bij Amstelveen leggen we de A9 over een lengte van 1,3 kilometer verdiept aan, met twee overkappingen: een ter hoogte van het Oude Dorp en een ter hoogte van het Stadshart. Op andere plaatsen langs de weg bouwen we in totaal 12 kilometer aan geluidsschermen. Het werk aan de A9 Badhoevedorp-Holendrecht start naar verwachting in 2019 en is klaar tussen 2024 en 2026.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen