Bijgewerkt: 8 december 2021

Nieuwjaarsreceptie - 2017

Foto's -> Gebeurtenissen -> Nieuwjaarsrecepties gemeente

Nieuwjaarsreceptie
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Een lange rij wachtenden in het raadhuis om hun beste wensen aan de burgemeester en haar echtgenoot over te brengen

Zoals gebruikelijk worden bij het begin van een nieuw jaar de Amstelveners uitgenodigd voor een Nieuwjaarsbijeenkomst op het raadhuis van Amstelveen. Nu het 2017 is geworden, vond de receptie plaats op maandagavond 2 januari 2017 in de foyer. Het was een drukbezochte bijeenkomst! Beneden in de hal werd een ieder ontvangen en konden de mantels afgegeven worden. Dat was een goede zet, want nu bleef alles heel overzichtelijk. Rond 19.15 uur mocht iedereen naar de foyer, waar bij de ingang burgemeester Mirjam van ’t Veld tezamen met echtgenoot Harald, iedereen verwelkomde en de beste wensen uitwisselde.

Het was goed te merken, dat in tegenstelling tot andere jaren, de gesprekjes kort bleven, zodat de mensen in de enorm lange rij niet al te lang hoefden te wachten. De catering werd door Kragtwijk verzorgd en dat verliep prima. Heerlijke (non)alcoholische drankjes en luxueuze hapjes werden rondgedeeld. De foyer raakte voller en voller en het leuke was, dat er een heel aantal kinderen waren meegebracht door de ouders.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Veel Amstelveense burgers, maar ook uit andere steden en dorpen kwamen mensen om geluk te wensen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De gastvrouw van de nieuwjaarsreceptie is Annette Cornelisse, hoofd Communicatie van de gemeente


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Prins Lex den Eerste (Lex Koot) 2016-2017 van Carnavalsvereniging De Turftrappers Amstelveen met Grootvorst Michel Becker en voorzitter Fred Althoff waren ook aanwezig


En wel zo rustig was, dat er geen muziek en/of zang werd uitgevoerd. Toen de recepties nog niet zo druk werden bezocht, was het wel aardig, mede omdat ook het Amstelveenlied werd meegezongen. Maar de laatste jaren was de muziek bijna niet meer te horen, omdat het overruled werd door het geluid van alle pratende aanwezigen. Nu was het geluid ook haast niet te overtreffen toen Annette Cornelisse, hoofd van de afdeling Communicatie, probeerde de aanwezigen tot stilte te manen om de burgemeester aan te kondigen. Gelukkig kreeg ze bijval van een heer met een flinke stem en eindelijk werd het stil en kon burgemeester Mirjam van ’t Veld het woord krijgen. Zij sprak de volgende nieuwjaartoespraak uit:

'Dames en heren, lieve mensen!
Wat fijn u hier allemaal te treffen! Veel van u kende ik al van eerdere formele, of informele ontmoetingen, omdat wij met elkaar samenwerken, omdat wij elkaar tijdens een wijk- of bedrijfsbezoek hebben gesproken, misschien bij een van de vele culturele, of sportieve evenementen in onze prachtige gemeente hebben gezien. Maar ik heb vanavond ook veel mensen uitgenodigd en ontmoet die ik nog niet kende. Leuk kennis gemaakt te hebben. Wat fijn, dat u hier naar het huis van de gemeente bent gekomen, ook uw huis, waar u welkom bent.

Wie van u heeft vorige week naar het jaaroverzicht 2016 gekeken? Wat heeft 2016 ons gebracht? Aanslagen, onrust, oorlog en geweld. Natuurrampen, honger, kindersterfte en ziektes. Faillissementen, burenruzies, ontevredenheid en boosheid. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben er klaar mee! Helemaal klaar mee. Met de ellende, de negativiteit, het somberen en het wantrouwen. Ik ben het zat! Nee, ik kijk niet weg van de ellende in de wereld. Maar ik staar mij er niet blind op. De toekomst hebben we, vind ik, ook zelf in de hand. Hoe groter je iets maakt, hoe ongrijpbaarder het is. Hoe groter, hoe meer het drukt op je schouders. Het maakt je klein. Maar hoe kleiner je iets maakt, hoe meer het in je hand past. Ik geloof persoonlijk erg in het kleine gebaar, in het kleine maar waardevolle verschil.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen tijdens haar Nieuwjaarstoespraak


Ik zocht laatst naar een naam, hoe zal ik het eens noemen. Wat vindt u van de term 'micro-vertrouwen'? Kunt u zich er iets bij voorstellen? Denk daarbij aan een praatje maken, gewoon een praatje maken. Terloops misschien, maar vanuit het hart. Niet in alle haast aan elkaar voorbijlopen. De buschauffeur, de kassajuffrouw, de postbode, de toevallige voorbijganger, gewoon oprecht vriendelijk zijn. Even goedendag zeggen, de deur openhouden, de tijd nemen, iets oprapen dat is gevallen, glimlachen. Elkaar zien en erkennen. En wat zo mooi is: wij kunnen het allemaal. U ook, en u, en u daarachter ook.

Elke dag, elk moment, in elke situatie. Zo moeilijk is het niet. Je hart laten spreken. 'Micro-vertrouwen' geven. Als we daar eens mee beginnen, dat u voelt, dat ik voel, dat wij voelen, dat wij erbij horen, gewaardeerd worden, dan kan vertrouwen groeien. Meer vertrouwen, meer optimisme, meer hoop. Ik heb het voorrecht om overal en met iedereen in gesprek te komen. Ik mag met mensen blijdschap vieren en verdriet delen. Ik zie mensen op hun vrolijkste moment als ze iets groots hebben bereikt, bij een jubileum, een huwelijk, een overwinning. En ook in moeilijke omstandigheden bij verlies, verdriet, ziekte. Ontmoet mensen soms op het dieptepunt van hun leven. Als ze zijn overvallen, hun huis in vlammen is opgegaan of als vluchteling alles achter hebben gelaten. En wat ik dan zie? Dat is de kracht van mensen. In hun blik. In hun hart. Die kracht zit van binnen. Je hoeft die alleen willen zien, even de tijd nemen, een beetje aandacht. En wat zo wonderlijk is: aandacht is als een spiegel. Wat je laat zien, krijg je terug. Geef je aandacht, krijg je aandacht. Geef je kracht, krijg je kracht. Ik zie dagelijks, hoe beperkingen worden omgezet in kansen, hoe pijn wordt omgezet in hoop. Het is mijn inspiratiebron, de verrijking van mijn leven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De aanwezigen volgen de Nieuwjaarstoespraak van de burgemeester


Er is helemaal geen reden dus om te somberen, cynisch te zijn en te klagen. Waarom zou je negatief zijn? Je wordt er alleen maar zuur en treurig van. Waarom niet gewoon positief zijn? Open je blik en zie de hoop, zie het vertrouwen, klein en dierbaar in het begin, maar het groeit, het wortelt en het omarmt. Je bent niet alleen. Dat is mijn droom voor ons Amstelveen. Onze gemeenschap, waarin mensen opstaan en vragen: wat kan ik bijdragen? Aan wie kan ik mijn 'micro-vertrouwen' geven? Uw achtergrond, sekse, religie, geaardheid of beperking maakt niet uit. Ieder mens, zoals u hier ook vanavond aanwezig bent, bezit unieke kwaliteiten en talenten. Talenten die u kunt inzetten in uw straat, buurt, vereniging of club. U geeft Amstelveen kleur, energie en hoop. U allemaal. En wees gerust! Wij doen het niet met 90.000 eenlingen. Wij doen ieder ons deel en ook samen. Mijn droom is een gemeenschap waarin mensen tegen elkaar zeggen: 'Hier ben ik! Ik zie je! Ik draag bij!'

Lieve mensen!
Wat wij dus vanaf vandaag gaan doen is: Stoppen met somberen! Stoppen met wegkijken. Stoppen met afschuiven! Wij starten met stralen! Wij starten met opstaan! Wij starten met elkaar de hand te reiken. Het is niet de ander die iets moet doen, of de gemeente die iets moet regelen. Wij vragen ons in eerste instantie af wat wij zelf kunnen doen. Wat kan ik doen?

Komt u weleens in de bus? In de bus geven stickers aan welke plaatsen bestemd zijn voor mensen die slecht ter been zijn, of zwanger. Het zijn er meestal vier, exact aangegeven. Het is een voorschrift, de overheid kan het opleggen en handhaven. Mij spreekt meer aan: 'Wilt u zitten? Ik kan staan!' Die stickers vind je niet meer in de bus. Het gold voor alle plaatsen, voor alle mensen, de verantwoordelijkheid lag bij ons allemaal. Het was aan ons om af te wegen hoe belangrijk ons comfort was en wat de ander nodig had. Het was geen voorschrift, maar een aansporing. Om zelf de keuze te maken. Ik sta voor een overheid die aanspoort. Niet vanuit de regels, maar vanuit een beroep op de eigen verantwoordelijkheid, eigen keuze en het verbindend vermogen in ons allen.

Er is veel, heel veel in onze gemeente om trots op te zijn, om dankbaar voor te zijn. Beseffen we nog wel, dat het allemaal niet vanzelfsprekend is? Dat we dankbaar en blij moeten zijn met de inzet van hulpdiensten als brandweer en politie. Met al die professionals die zorgen voor onze kinderen, zoals leraren. Met iedereen in de zorg die voor ons klaar staat als we ziek zijn, of zorg nodig hebben. Met al die ondernemers en winkeliers die zorgen dat wij in onze levensbehoeften kunnen voorzien. Met al die mensen die zorgen, dat we van A naar B komen, zoals de buschauffeurs en trambestuurders, maar ook de mensen van het wegonderhoud. En wat dacht u van al die medewerkers die onze groene omgeving onderhouden en koesteren. De medewerkers die de straten schoonhouden en ons afval ophalen. De mensen die onze sportverenigingen laten bloeien. Al die mensen die verantwoordelijkheid nemen en dragen in besturen. En wat te denken van al die vrijwilligers die zich elke dag weer inzetten en Amstelveen extra kleur geven. Iedereen die op zijn eigen wijze een bijdrage levert. Dus laten we in 2017 eens wat vaker mensen bedanken voor hun inzet in plaats van mopperen én het vergrootglas plaatsen over elk foutje.

Kijk eens om u heen. U heeft hier vanavond veel bekenden ontmoet, collega’s, kennissen, van vroeger misschien. U heeft ook mensen gegroet die u nog niet kende. Misschien is vanavond dus het begin van iets nieuws, een nieuwe ontmoeting, een nieuwe samenwerking. Wat een verscheidenheid aan mensen, wat een talent, een wereld aan kansen. Dat is het Amstelveen, waar ik van houd. Amstelveen, waarin iedereen meedoet. Waarin mensen bereid zijn om te denken en te voelen vanuit elkaars perspectief. Waarin wij ons verplaatsen in elkaars hoop en angst. Mensen maken Amstelveen. U, ik, wij. Leer zoveel mogelijk mensen kennen, vanavond en vanaf morgen.

En laten we vanavond een foto te maken, waar wij allemaal op staan als aandenken aan dit nieuwe begin? Wij geven de foto de titel 'Mensen maken Amstelveen'. En voor de twitteraars, maak straks een foto van een nieuwe ontmoeting en plaats deze op Twitter #mensenmakenAmstelveen. Ik ben ook heel benieuwd naar uw ideeën over hoe we meer micro-vertrouwen kunnen realiseren.

Daarom nodig ik u uit dit te delen via het e-mailadres, mensenmakenamstelveen@amstelveen.nl . Hier kunt u het hele jaar al uw dromen en suggesties voor een Amstelveen, waar iedereen telt naar toe sturen. Of kom eens kort iets toelichten op het nieuwe luister uur, waarmee ik start deze maand. Laten we samen kijken, hoe we een verandering teweeg kunnen brengen. Ik wens u, namens de raad, het college en de medewerkers, een mooi en gezond nieuw jaar toe. 2017: het begint met 'micro-vertrouwen', het begint bij jezelf.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Iedereen vindt de toespraak van de burgemeester erg goed en er volgt een daverend applaus


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Amanda de Jong, de Vrijwilliger van 2016, krijgt van Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen de Vrijwilligersprijs, het kunstwerk van Stephanie Rhode 'Huis op kiezel'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De Vrijwilligers van 2016 op het podium met de leden van de jury, wethouder Jeroen Brandes(PvdA), Frans Huissen directeur van de Vrijwilligerscentrale Amstelland en Darshan van Egmond directeur van de Ondernemersvereniging Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Na de toespraak van de burgemeester begint eigenlijk de grote jaarlijkse reünie van de Amstelveners. Hier op de foto mevrouw Nora Valk (l) (86) spreekster van de 69ste Indiëherdenking in Amstelveen in 2014 tussen haar vrienden in de foyer


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Links op de foto is Dorien Mijksenaar voormalig raadslid van GroenLinks-Amstelveen, tegenwoordig activiteitencoördinator bij Buurtkamer Keizer Karelpark in gesprek met haar kennissen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jacqueline Koops-Scheele voormalig ChristenUnie wethouder van de gemeente Amstelveen, nu wethouder in gemeente Stichtse Vecht tussen haar vrienden


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

In de SP kring is de sfeer ook gezellig. Op de foto is gemeenteraadslid Patrick Adriaans in gesprek met partijgenoten


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Vlnr.: Groepsfoto met vrijwilligers Thomas Bauer, Ineke Uffink, Prins Lex den Eerste, Natasja Oskamp en Amanda de Jong met voorzitter Fred Althoff van de Carnavalsvereniging De Turftrappers Amstelveen


Het was mooi te merken, dat de toespraak de mensen aansprak, omdat af en toe haar woorden bijval kregen door geklap. Na deze toespraak legde de burgemeester uit dat er, na een oproep in de media om vrijwilligers voor te dragen, vier mensen in aanmerking kwamen. Dit waren Thomas Bauer, Ineke Uffink, Natasja Oskamp en Amanda de Jong. De burgemeester vertelde over ieders werkzaamheden en meldde tot slot, dat taalcoach Amanda de Jong de prijs in ontvangst mocht nemen. Het kunstwerk 'Huis op kiezel' van steen en porselein is gemaakt door beeldend kunstenaar Stephanie Rhode. Nadat iedereen inclusief de juryleden een mooi boeket aangereikt kregen, konden alle aanwezigen met elkaar bijpraten, goede wensen uitdelen en dat alles onder het genot van een hapje en een drankje. Het was weer een prachtig begin van het Nieuwe Jaar!


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen