Bijgewerkt: 21 februari 2024

Herpublicatie Oorlogsboek
Tiny Visser - 2016

Foto's -> Wereldoorlog II -> Van Toen naar Heden

Herpublicatie OorlogsboekTiny Visser
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De omslag van het boek van Tini Visser: 'Jaren van Verduistering. De bezettingstijd in Amstelveen' (1989) Op de foto van een razzia van de Duitsers op fiets in 1944 in Nieuwer-Amstel is te zien

Herbert Raat (VVD) wethouder informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de herpublicatie van het boek 'Jaren van Verduistering':
Geachte raadsleden,
In juli van dit jaar heb ik in de commissie aangekondigd, dat de gemeente contact ging zoeken met de uitgever van het boek 'Jaren van Verduistering', geschreven door Tini Visser. Reden is een mogelijke herpublicatie van het boek. Dit boek schetst een groot deel van de Amstelveense oorlogsgeschiedenis en is momenteel niet meer verkrijgbaar. Tini Visser was in het verleden werkzaam bij de gemeente Amstelveen en schreef het boek in opdracht van burgmeester van Otto van Diepen. Indertijd heeft zij 120 getuigen geïnterviewd, waaronder personen die in het verzet zaten, nabestaanden en anderen die toen nog in leven waren. Daarnaast stopte zij veel tijd in het bestuderen van oude krantenartikelen en documenten uit het archief.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder


Na overleg met de eigenaar van de Walburg Pers, de heer Schriks, is gebleken, dat het inderdaad mogelijk is het boek opnieuw uit te geven. We zijn nu in gesprek over de mogelijkheden en kosten van een herpublicatie in een kleine oplage en digitalisatie. De uitkomst hiervan komt in de vorm van een raadsvoorstel, samen met het in juli 2016 aangekondigde vervolgonderzoek binnen het project 'Nooit meer teruggekomen' van Amstelveen Oranje en onze burgemeester Mirjam van 't Veld, naar uw Raad.
Door het boek toegankelijk te maken voor onze inwoners, tezamen met initiatieven als de rubriek 'Amstelveen zoveel jaar later' in het Amstelveen s Nieuwsblad, is het mogelijk het historisch besef te vergroten, ook bij de jongere generatie.  Zo kunnen steeds meer personen kennisnemen van de bijzondere geschiedenis van onze gemeente.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder

Herbert Raat (VVD) wethouder schrijft erover op zijn weblog: Goed nieuws: we gaan in 2017 het boek 'Jaren van Verduistering. De bezettingstijd in Amstelveen' (1989) van Tini Visser opnieuw uitgeven. De heer Schriks, eigenaar van de Walburg Pers, heeft ons laten weten, dat dit mogelijk is. Dit boek schetst een groot deel van de Amstelveense oorlogsgeschiedenis en is op dit moment niet meer verkrijgbaar.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2016)

Vlnr.: Willemijn Paijmans (adviseur Cultureel Erfgoed Gemeente Amstelveen), mevrouw Van Kuiken en wethouder Herbert Raat op 11 november 2016 in het raadhuis van Amstelveen


Tini Visser was in het verleden voorlichtster bij de gemeente Amstelveen en schreef het boek in opdracht van burgemeester Van Diepen. Indertijd heeft zij 120 getuigen geïnterviewd, waaronder personen die in het verzet zaten, nabestaanden en anderen die toen nog in leven waren. Daarnaast stopte zij veel tijd in het bestuderen van oude krantenartikelen en documenten uit het archief. Als we het nu niet opnieuw uitgeven, is het voor altijd verloren. Er volgt begin volgend jaar een voorstel vanuit het college richting de gemeenteraad. Ik hoop, dat zij hiermee in zullen stemmen.
Ondertussen krijgen wij steeds meer informatie over deze periode van onze inwoners. Bijvoorbeeld tijdens het bezoek van mevrouw Van Kuiken pasgeleden. Oude brieven uit de Tweede Wereldoorlog van haar ouders naar familie in Friesland, het Amstelveens Weekblad uit 1946 en de speech van Tini Visser bij de presentatie van haar boek ‘Jaren van Verduistering’. Slechts een greep uit de tassen die mevrouw Van Kuiken ons overhandigde. Mevrouw had gehoord over de aandacht die we als gemeente schenken aan Amstelveense historie. Een paar weken geleden stond ze aan de balie met de vraag, of zij haar spullen mocht doneren. Nou en of! We hebben meteen een afspraak met haar gemaakt.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2014)

Tini Visser met burgemeester van Amstelveen Jonkheer mr Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland (CDA) op 23 december 1977 tijdens de afscheidsreceptie van hem. Hij was tussen 1971-1977 de burgemeester van Amstelveen


Mevrouw Van Kuiken is dochter van de voormalige predikant van de kerk in het Oude Dorp. Ze woont in Canada, maar is zo nu en dan in Nederland. “Thank my father,” zegt ze als ze de netjes gearchiveerde documenten op tafel legt. Predikant Jelle van Kuiken heeft er volgens haar voor gezorgd, dat alles zo netjes bewaard is gebleven. Hij is ook één van de geïnterviewde in het boek van Tini Visser. Hij speelde een belangrijke rol in het verzet en heeft daarvoor zijn privileges als predikant ten volle ingezet. De vele ego-documenten, kranten, tijdschriften en voorwerpen geven een zeer sprekend beeld van zijn rol tijdens de oorlog en van de Amstelveense situatie tijdens deze jaren. De gemeente zorgt voor archivering van de gedoneerde stukken en kijkt, waar deze kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij de herpublicatie van het boek ‘Jaren van verduistering’.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2014)

VVD politicus burgemeester Otto van Diepen (1932) in 1990. Hij was de burgemeester van Amstelveen tussen 1984-1997 en is op 1 februari 2016 op 84-jarige leeftijd overleden


Inleiding van het boek:
'De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is in dit boek verbonden met het lot van een plaats in het spanningsveld tussen de hoofdstad Amsterdam en de luchthaven Schiphol: Nieuwer-Amstel, het huidige Amstelveen. In de crisisjaren leefde daar een gemengde bevolking van dorpelingen en forensen, boeren en luchtvaartpersoneel, joden en NSB-ers.

Toen op 10 mei 1940 in de vroege lentemorgen Schiphol werd gebombardeerd, begonnen de jaren van verduistering en luchtalarm. Aan de hand van dagboeken en publikaties volgt de schrijfster de loop van de oorlog; zij vervlecht er de geschiedenis van 110 getuigen mee, soms tot in een dodencel, of een concentratiekamp.

Wat doen kerk en geloof met het gegeven 'oorlog', wat voor invloed heeft de politieke overtuiging van mensen, hoe gedragen zich de NSB-ers, hoe is de houding van de ambtenaren? Het boek geeft een verslag van de luchtoorlog boven Schiphol, het neerstorten van vliegtuigen, de rol van de Luftwaffe in Amstelveen, van het landelijk en plaatselijk verzet, de deportatie en het onderduiken van de joden, de gevolgen van de arbeidsdienst, het beleid van de bizarre 'goede' NSB-burgemeester (Ir Samuel David Johannes Westendorff red.), de razzia's, het dagelijks leven, de hongertochten, de voedseldroppings, de bevrijding, de zuivering, de spanning van de vrede. Een bezettingsverhaal, dat ook buiten Amstelveen herkenbaar zal zijn.'


Klik hier voor andere foto's in de categorie Wereldoorlog II