Bijgewerkt: 5 juni 2023

De heer Simons ontvangt
Ereteken voor Orde en Vrede - 2016

Foto's -> Gebeurtenissen -> Onderscheidingen

De heer Simons ontvangt  Ereteken voor Orde en Vrede
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat locoburgemeester met de trotse gedecoreerde heer Simons

Wethouder Herbert Raat (VVD) locoburgemeester van Amstelveen heette de genodigden en alle aanwezigen van harte welkom op dinsdagmiddag 20 december 2016. Zij waren naar de B en W-kamer in het raadhuis gekomen, omdat daar de uitreiking van het Ereteken voor Orde en Vrede zou plaatsvinden. Nadat iedereen een plekje had ingenomen begon de ceremonie, waarbij wethouder Raat het Ereteken namens het gemeentebestuur van Amstelveen opspeldde bij oorlogsveteraan de heer Simons.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De familie Simons en hun vrienden aan tafel met Herbert Raat locoburgemeester van Amstelveen in de B en W kamer in het raadhuis op 20 december 2016


Wethouder Raat vertelde in zijn toespraak:

'Geachte heer Simons en genodigden
Wat fijn, dat u vandaag aanwezig bent bij dit bijzondere moment voor de heer Simons. 68 jaar na zijn inzet in de oorlog heb ik de eer om hem als 'zijn burgemeester' namens het Ministerie van Defensie zijn onderscheidingen op te spelden. Het heeft lang geduurd, maar vandaag ontvangt u de eer die u verdient. De kennis over wat veteranen doen en hebben meegemaakt in de oorlog en het respect daarvoor, is de laatste jaren enorm toegenomen. Dat is niet vanzelf gegaan. Daar hebben heel wat veteranen voor gestreden. En met succes.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat locoburgemeester van Amstelveen tijdens zijn toespraak over het leven van de heer Simons als militair in de Tweede Wereldoorlog


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De heer Simons en zijn echtgenote volgen de toespraak van Herbert Raat locoburgemeester van Amstelveen


Veel van hen hebben persoonlijk een voortrekkersrol vervuld in het wakker schudden van de samenleving. Ook anderen zoeken naar mogelijkheden voor erkenning van onze veteranen. Zo ook de veteraan, de heer Marco Huysdens (38)*. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de uitreiking van deze onderscheiding. Geheel belangeloos heeft hij onderzoek gedaan wie er van de Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) militairen in aanmerking kunnen komen voor een onderscheiding. De diensttijd van de heer Simons bij het KNIL is indrukwekkend te noemen:

Op 11 december 1941 gaf de heer Simons gehoor aan de oproep tot algemene mobilisatie in het voormalig Nederlands- Indië. Hij werd ingelijfd als militie-soldaat 2e klasse bij het 1e depot Bataljon infanterie, compagnie 2C, te Bandoeng. Op 6 maart 1942 is hij bevorderd tot militie-korporaal. Na de capitulatie van Nederlands – Indië is hij krijgsgevangen genomen. Hij heeft in diverse kampen gezeten onder andere op Java, Singapore en Japan. In augustus 1945 is hij bevrijd uit het krijgsgevangenenkamp en overgebracht naar Manila en als militair ingedeeld bij de Manila groep. Na nog een aantal overplaatsingen is hij in 1948 met groot verlof gegaan. Het doet mij genoegen u te mogen onderscheiden met het Mobilisatie-Oorlogskruis voor uw dienstjaren 1941 – 1945.

Wethouder Raat heeft het Oorlogskruis opgespeld aan de linkerzijde boven het borstzakje van de heer Simons colbert en overhandigde het bijbehorende certificaat. 'Ik ben vereerd u te mogen uitreiken en opspelden het Ereteken voor Orde en Vrede voor uw diensttijd in het voormalig Nederlands- Indië tijdens de periode 1945 – 1948. En dat is niet alles! Als herinneringsspeld mag ik u het Demobilisatie insigne KNIL opspelden.' Het insigne is ingesteld door de Commandant van het Leger in Indonesië in 1950 en toegekend als blijk van erkenning voor hen, die op trouwe en waardige wijze het Vaderland hebben gediend in het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger tijdens de Wereldoorlog 1940-1945. De heer Simons kreeg ook het Erecertificaat overhandigd. U heeft het verdiend en applaus!'- aldus locoburgemeester Raat.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Applaus voor de veteraan!


Na het officiële deel van de ceremonie kreeg de heer Tjàco La Lau (1934) het woord en hij vertelde over opmerkelijke gebeurtenissen van hun gezamenlijke verleden. De heer Simons was in 1945 geïnterneerd naar Japan in de buurt van Nagasaki en hij moest in verschillende fabrieken werken, maar voordat de atoombom op 9 augustus 1945 op Nagasaki viel, werd hij overgeplaatst naar een andere locatie en dat heeft zijn leven gered. Het was een indrukwekkende bijeenkomst en eigenlijk heeft nog nooit in Amstelveen plaatsgevonden dat een oorlogsveteraan binnen een half uur, drie verschillende militaire onderscheidingen kreeg. Van Harte Proficiat!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De heer Tjàco La Lau (r) vertelt aan de heer Simons verhalen vanuit hun gezamenlijke geschiedenis. Ze zijn allebei in Indonesië geboren in de jaren 1930 en hun levensweg vertoont vele gelijkenissen


*De 38-jarige veteraan Marco Huysdens doet in zijn vrije tijd onderzoek naar KNIL-veteranen die nooit onderscheiden zijn en probeert die onderscheidingen alsnog toegekend te krijgen. Veel KNIL-militairen hebben nog nooit een onderscheiding ontvangen. In de naoorlogse periode werd daarin weinig energie gestoken en waren de dossiers incompleet, of niet beschikbaar. Daar komt bij, dat KNIL-veteranen moesten betalen voor hun onderscheiding.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen