Bijgewerkt: 28 mei 2024

Gezondheidscentrum
Duizendblad - 2016

Foto's -> Gebouwen -> Gezondheidscentra

Gezondheidscentrum  Duizendblad
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Het gebouw van het Gezondheidscentrum Duizendblad aan de Kamillelaan 1 in Amstelveen, Westwijk op 20 oktober 2016. Vanaf januari 2016 is het Duizendblad geopend, het nieuwe centrum van samenwerkende zorgverleners in Amstelveen Zuid-west

Duizendblad, het centrum voor gezondheidszorg werd onder grote belangstelling van de medewerkers en genodigden officieel geopend door Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg op 28 oktober 2016 in Amstelveen aan de Kamillelaan 1. In dit nieuwe gezondheidscentrum van Amstelveen vindt u Apotheek Westwijk, Diëtistenpraktijk Renate de Schaap, Fysiotherapie Westwijk, GGD Jeugdgezondheidszorg, Huisartsenpraktijk Van Esseveldt, Huisartsenpraktijk Mooij en Van Oosten, Huisartsenpraktijk Nap, Huisartsenpraktijk Vink, Logopediepraktijk Westwijk,  Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland,  Oefentherapie Mensendieck Amstelveen,  Psychologenpraktijk De Zorgkliniek, Thuiszorg Brentano Amstelveen en Verloskundige praktijk Amstelveen/Buitenveldert.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Het is bijna zes uur, maar er zijn pas een paar mensen zichtbaar aanwezig in de hal voor de apotheek


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Een paar minuten later wordt het steeds drukker in de hal


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA) wethouder Sport krijgt vragen van journalist Johan Bos in verband met de onrust bij het Sportbedrijf Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Cherilyn Mets van de afdeling communicatie en Herbert Raat wethouder Zorg zijn bij het gezondheidscentrum Duizendblad aangekomen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Cees Kuntz directeur van bouw- en aannemingsbedrijf De Heemraad BV met huisarts Peter van Esseveldt initiatiefnemer van gezondheidscentrum 'Duizendblad'. De medewerkers van De Heemraad hebben veel werk verricht in het gezondheidscentrum


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Hugo van der Kooij, wijkcoach van Westwijk en Bovenkerk van welzijnsorganisatie AanZ-Amstelveen
was ook aanwezig tijdens de opening


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De twee wethouders Herbert Raat (VVD) en Peter Bot (BBA) hebben nog even de tijd om vrolijk bij te praten


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

'Presentatrice' Anneke verwelkomt alle aanwezigen in Duizendblad Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Huisarts Peter van Esseveldt en apotheker Jacqueline Hugtenburg vertellen over de voorgeschiedenis en de doelen van het nieuwste gezondheidscentrum van Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De medewerkers en de gasten volgen de toespraken in de drukke hal


De toespraak van Jacqueline Hugtenburg:
Dames en heren,
Ik wil u van harte welkom heten op deze officiële opening van ons nieuwe Centrum voor Gezondheidzorg Duizendblad. Ik ben Jacqueline Hugtenburg, een van de initiatiefnemers en apotheker in dit centrum. Naast mij staat Peter van Esseveldt, huisarts en ook initiatiefnemer. Ik het bijzonder heet ik Herbert Raat wethouder gezondheidszaken van de gemeente hartelijk welkom. Hij zal de officiële opening verrichten.

Peter van Esseveldt: '
Ons is gevraagd een openingswoordje te houden en het mocht maar 1000 seconden duren. Snel berekend is, dat wij u gedurende 16,6666 minuten gaan toespreken. Ik begin met u iets over het ontstaan van dit mooie gebouw Duizendblad te vertellen. Als jonge huisarts midden jaren 80 droomde ik er al van om in een centrum te mogen samen werken met andere huisartsenpraktijken, waarbij huisartsen nauw samenwerken en elkaar stimuleren. Wel heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn eigen patiënten en die hem kennen de als een vertrouwenspersoon waar hij, of zij een 'gezondheids'-relatie mee heeft.

Op onze vorig locatie in de Westwijkstraat bestonden deze ideeën in premature vorm, al enigszins. Samenwerking met ander disciplines als apotheek, fysiotherapie, oefentherapie, logopedie begon al vorm te krijgen. Eind 2012 ontstond het idee om met een aantal huisartsenpraktijken uit Amstelveen zuid een nieuwe voorziening op te zetten, waar we door kortere lijnen op een efficiënter manier konden gaan samenwerken. We hadden een Eerstelijnsvoorziening voor ogen, waar ook de fysiotherapie, apotheek, logopedie, oefentherapie, verloskunde, psychologie, diëtiek, GGD-consultatiebureau en last but not least de thuiszorg gevestigd zouden zijn.

De locatie in de Westwijkstraat met de ernaast gelegen apotheek leende zich totaal niet voor deze plannen. De krappe ruimte was niet meer afgestemd op de praktijkvoering van vandaag de dag met steeds meer praktijkassistenten en POHs (Praktijk Ondersteuners Huisarts). Na een eerste verkenningsfase bleek Apotheek Westwijk bereid mee te verhuizen. Ook de andere zorgverleners in het oude centrum zagen uiteindelijk allen in, dat verplaatsing naar een groter verband ook nieuwe kansen met zich mee bracht en besloten ook de stap te wagen.

Na verloop van tijd sloot ook huisartsenpraktijk Mooij en Van Oosten uit Middenhoven zich bij het initiatief aan. Hiermee kwam het proces in een versnelling, dat uiteindelijk resulteerde in dit, en met trots zeg ik ons, geweldig mooie gebouw. De gemeente Amstelveen toonde bereidheid om grond voor de nieuwbouw beschikbaar te stellen. Aan de hand genomen door Molenaar & Bol & Van Dillen architecten en Desarc hebben wij op basis van de termen rust, veiligheid, transparantie, professionaliteit maar ook laagdrempeligheid kenmerken in het gebouw gebracht, waarvan wij hopen, dat u en vooral de bewoners van Amstelveen Zuid deze herkennen in ons gebouw. Voor ons is het helemaal af als de bewoners van Amstelveen Zuid zeggen, dat zij trots zijn op hun nieuwe centrum voor gezondheidszorg, hun en ons Duizendblad.

Misschien heeft u zich afgevraagd, waar de naam Duizendblad voor staat. De straten hier om ons heen hebben plantennamen, zoals de Jasmijnlaan, de Korenbloemlaan, ende Kamillelaan. Het lag voor de hand om namen als Kamille te gaan gebruiken voor het gebouw. Duizendblad is een plant die gecultiveerd, maar ook in het wild, in de Legmeerpolder, voorkomt. Die polder ziet u overigens ook terug in het gebouw. Op een avond van brainstormen kwam Duizendblad als naam voor ons centrum boven. Het staat voor de duizenden woorden, de duizenden minuten, uren en later dagen die noodzakelijk waren om tot dit, voorlopige einddoel te bereiken.

Wist u trouwens, dat Achilles de belangrijkste held in Ilias van Homerus over de strijd om Troje duizendblad met mee nam om zijn gewonde krijgers te verzorgen. Toen al stond het voor gezondheidszorg. Een voortzetting van een lange traditie dus'.
Jacqueline Hugtenburg: 'Het gebouw is er niet zonder slag, of stoot gekomen. Dit is niet alleen stenen stapelen, ik kan u zelfs verklappen, dat hier helemaal geen stenen zijn gestapeld, bouwadviseur Nico Pater had een slim plan om steensuggestieplaten te bevestigen op de buitenkant van het isolatiemateriaal, dat moet u straks buiten nog maar even bekijken – dit even terzijde. Ook alle faciliteiten die nodig zijn om de zorgwerkzaamheden te realiseren moesten er komen, zoals de inrichting en daarna de verhuizing.

We willen u nu nog meer vertellen, wat wij hier in het gebouw willen gaan doen. De zorg moet tegenwoordig kwalitatief goed en efficiënt zijn. Vroeger hoefde dat helemaal niet, dat was helemaal niet belangrijk, maar nu moet dat wel. Wat is nu kwalitatief goede zorg eigenlijk? Om daar antwoord op te hebben ga ik u eerst meenemen naar de wetenschappelijk basis van de zorgverlening. Wat is nu kwalitatief goede zorg eigenlijk? Dat zijn behandelingen die werkzaam zijn. Dat geldt niet alleen voor geneesmiddelen, maar ook voor de andere behandeling van artsen. Overigens gaat het hierbij ook om behandelingen van paramedici.

In een gerandomiseerd onderzoek, waarbij de ene helft van de patiënten de behandeling niet krijgt en de andere helft de behandeling wel krijgt wordt dit aangetoond. We kijken dan naar de uitkomsten in beide groepen en die worden vergeleken. Is het effect in de behandelde groep beter dan in de niet behandelde groep, is de behandeling effectief. Zo simpel is het dames en heren. Een probleem bij dergelijke onderzoeken is, dat heel jonge, heel oude en heel zieke mensen niet aan deze onderzoekendeelnemen. Dit om een zo duidelijk mogelijk effect te zien in de onderzoeken.

U begrijpt dat de mensen die in dit centrum worden behandeld vaak wel heel jong, heel oud of heel ziek zijn. De zorg kan daarom voor alle ziekten en problemen niet precies hetzelfde zijn. De zorg moet worden afgestemd op de persoon, op de leeftijd, de ernst van de ziekte, of het probleem, rekening houdend met andere ziekten en behandelingen. Hierbij weten we ook uit wetenschappelijk onderzoek, dat mensen niet allemaal dezelfde ideeën hebben over de zorg die zij voor zichtzelf nodig vinden. Dit alles maakt, dat er de laatste jaren steeds meer aandacht is gekomen voor persoonsgerichte zorg.

Ik ga een tweede punt aanroeren. Dat patiënten vaak meer ziekten en problemen tegelijkertijd hebben, of dat er andere redenen zijn dat er meer dan één zorgverlener bij de zorg voor patiënten betrokken zijn, zoals de huisarts die de diagnose stelt en de apotheker die de geneesmiddelen verstrekt, maakt dat de zorg veelal op multidisciplinaire wijze wordt gegeven. Echter, uit wetenschappelijk onderzoek weten wij, dat de afstemming tussen zorgverleners nog wel eens te wensen over laat en dat, terwijl goede afstemming door patiënten juist heel belangrijk wordt gevonden en de efficiëntie van de zorg erdoor verbetert. Bovendien gaat goede afstemming verspilling tegen en maakt het de zorg goedkoper.

Nu ga ik een derde punt aanroeren. Voor wie is de persoonsgerichte en goed afgestemde multidisciplinaire zorg? Het maakt nogal wat uit, of een zorginstelling in centrum Rotterdam gevestigd is met overwegend mensen met een allochtone achtergrond, in een wijk met overwegend ouderen, of in een nieuwbouwwijk met vooral jonge gezinnen. Het is duidelijk, dat interventies gericht op laaggeletterdheid het beste werken in achterstandswijken, een zorgprogramma valpreventie is het meest zinvol in een wijk met veel ouderen en een verloskundigen praktijk heeft veel te doen in een nieuwbouwwijk. In een nieuwbouwwijk moet gekeken worden naar de behoeften van jonge gezinnen. Maar misschien zijn er in die nieuwbouwwijk toch wel wat ouderen en ouderen hebben vaker wel veel zorg nodig. Kortom, je zal goed moeten kijken wat de specifieke zorgbehoefte is in de wijk'.

Peter van Esseveldt: '
Hoe doe je dat nou:  persoonsgerichte zorg geven? Ofwel hoe kunnen we onze medische zorg en ondersteunende activiteiten afstemmen op de behoeften en wensen van de bewoners van Amstelveen-Zuid? Dit kost tijd, energie en vraagt om samenwerking met hulpverleners die dicht bij die mensen in de wijk komen. Ook moet er worden geïnvesteerd in samenwerken, in elkaars keuken kijken en samen bedenken hoe je het meest efficiënt op de patiënt afgestemde zorg voor deze patiënt kan neerzetten. Gelukkig vinden niet alleen wij, dat maar ook Zorg en Zekerheid, de zorgverzekeraar, waar we het meest mee samenwerken, vindt de ontwikkeling van die persoonsgerichte zorg belangrijk.  Zij financieren ons Geïntegreerd Samenwerkingsverband, waardoor het ontwikkelen van plannen en het implementeren ervan samen met andere hulpverleners in de wijk mogelijk wordt. Zij faciliteren, dat wij ons kunnen richten op een toekomstgerichte zorg door ons centrum. Ik zal het wat concreter maken voor u: Het afgelopen jaar hebben we een psychosociaal wijkoverleg opgezet. Regelmatig zaten de buurtcoaches van Middenhoven en Westwijk, maatschappelijk werk, onze praktijkondersteuner geestelijke gezondheid en één van onze huisartsen en de coördinator van onze GES bijeen in onze vergaderkamer.

Samen bedenken zij behandelactiviteiten, maar ook preventie-interventies gericht op de geestelijke gezondheid. Verder zijn zij bezig met de organisatie van voorlichtingsavonden, waar andere hulpverleners maar ook de kapper, of de bakker welkom zijn  om te leren hoe je signalen van een beginnende depressie kunt herkennen, maar vooral hoe je op zo’n moment iemand de weg naar de juist hulp zou kunnen wijzen. Ik schets u een recente voorbeeld: een patiënt kwam bij de huisarts met de vraag om antidepressiva, omdat hij mentaal zijn progressieve spierziekte niet meer aankon.

Door zojuist genoemd wijkoverleg van hulpverleners die elkaar voorheen niet kenden werden vrijwilligers gemobiliseerd. Nu heeft hij een 'buddy'; een vrijwilliger die regelmatig bij hem thuiskomt, een luisterend oor, die hem ook zo nodig wat praktische hulp biedt. Zo gaat hij weer met speciaal vervoer naar het circuit van Zandvoort raceauto’s bekijken, zijn grote passie. Daarnaast zijn er aanpassingen aan zijn huis gedaan, waardoor zijn zelfredzaamheid is vergroot. Hierdoor heeft hij de moed weer opgevat om met zijn ziekte om te gaan. De antidepressiva waar hij om kwam vragen blijkt hij totaal niet nodig te hebben. DAT is persoonsgerichte zorg, DAT zijn van die momenten, dat we kunnen denken: hier doen we het voor. In de komende fase willen wij deze persoonsgerichte, wijkgerichte multidisciplinaire zorg verder van de grond tillen'.

Jacqueline Hugtenburg:
'Mensen wij bedanken: de gemeente Amstelveen, ZZ, Architecten, aannemer, Nico Pater, Ronald van Rijn, Ad van Gorp, Anton Looij, Jos Eras, BenP, ABNAMRO en de Feestcommissie. De gemeente is tegenwoordig verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg. We zijn verheugd, dat wethouder Raat bereid is om namens de gemeente ons mooie gebouw te openen. Een tipje van de sluier op te lichten van de visie op de zorg'.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat wethouder Zorg vertelt het verhaal van het verhaal van het Duizendblad uit het oogpunt van de gemeente Amstelveen. Naast hem staat zijn huisarts Peter van Esseveldt


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg knipt symbolisch het lintje door en het gezondheidscentrum 'Duizendblad' is officieel geopend


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Na de opening kunnen de mensen alle hoeken van het gezondheidscentrum bekijken, hier op de foto de ruimte van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van GGD Amsterdam


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Een zaal vol apparaten voor de fysiotherapie


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De Westwijk Apotheek vond hier in het Duizendblad ook een goede plek


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De balie van de huisartsen is op de eerste etage van het gebouw


Op de foto knipt wethouder Raat het lintje door met een schaar in een zeer drukke gezondheidscentrum en daarmee opende hij 'Duizendblad', een van de modernste gezondheidscentra van Amstelveen. Duizendblad (Achillea millefolium) is een plant uit de composietenfamilie. De soortaanduiding millefolium verwijst naar het dubbel veerdelige blad, waardoor het lijkt, of het uit zeer veel kleine blaadjes bestaat. De geslachtsnaam is afgeleid van Achilles, een figuur uit de Griekse mythologie die duizendblad met zijn legers meenam voor de behandeling van krijgswonden.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen