Bijgewerkt: 22 juli 2024

Plan Nieuwbouw - 2008

Foto's -> Straatgezichten -> Suze Groeneweglaan

Plan Nieuwbouw
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De toekomstige bouwlocatie aan de Suze Groeneweglaaan

Bron: Amstelveens Weekblad - 16 juli 2008

Rabo Bouwfonds heeft plannen voor de bouw van 36 betaalbare starterskoopwoningen, 32 senioren huurwoningen in de vrije sector en een kinderdagverblijf voor zes groepen aan de Suze Groeneweglaan in Bankras-Kostverloren.

Burgemeester en Wethouders brengen het plan nu in de inspraak. Het plan past niet helemaal in het geldende bestemmingsplan en daarom is een vrijstelling nodig. Op de plek waar het complex moet komen is de vroegere sporthal Zijderveld inmiddels gesloopt. De bestaande vestiging van Kinderrijk en de voormalige John F. Kennedyschool worden afgebroken zodra het wooncomplex voor starters annex kinderdagverblijf voltooid is op de plek van de vroeger sporthal.

De eerste plannen dateren van 2003. In eerdere versies werd nog uitgegaan van 82 woningen, maar dat is later teruggebracht tot 68. Inmiddels heeft Klunder Architecten een ontwerp gemaakt. De drie gebouwen die hier moeten verrijzen worden tot vier bouwlagen hoog en reiken tot maximaal 14,40 meter hoogte. Onder een deel van het complex komt ruimte voor parkeren.

Het complex komt ten westen van winkelcentrum Kostverlorenhof. Het betreffende gebied is nu tamelijk groen en de bedoeling dat het groen ook weer een plaats krijgt in het nieuwe project. De bedoeling is verder dat het speelterrein in de zuidoosthoek van het terrein, zoveel mogelijk gehandhaafd blijft, mede gezien het groene karakter ervan, al is een andere plek hiervoor in principe toegestaan. Na voltooiing van de nieuwbouw wordt de Suze Groeneweglaan voorzien van een nieuwe laag, waarvoor geluidsverminderend asfalt wordt gebruikt.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten