Bijgewerkt: 24 juli 2024

50-jaar Poppentheater - 2016

Foto's -> Gebeurtenissen -> Poppentheater

50-jaar Poppentheater
(Bron APT - 2016)

Jan Nelissen poppenspeler in de jaren 1960

Het Amstelveens Poppentheater is gevestigd in een voormalig kleuterschoolgebouw aan de Wolfert van Borsselenweg 85a. Het theater werd in 1966 opgericht door de toen bekende handpoppenspeler Jan Nelissen (1918-1987) en deze was gedurende 10 jaar de vaste en enige speler van het theater. Hij maakte voorstellingen voor zowel kinderen als volwassenen. Nelissen beheerste het handpoppenspel tot in de details en was de leermeester voor beginnende collega's, zoals Theo Terra, die inmiddels al weer heel wat jaren in de grote schouwburgen en kleine theaters zeer succesvol is.

Eind 1976 noopten gezondheidsredenen Nelissen de vaste bespeling te beëindigen en ging hij over op wisselbespeling. Dit betekende dat niet alleen hij, maar ook professionele binnen- en buitenlandse spelers het programma invulden. Zo werd het Amstelveens Poppentheater een programmeringstheater met wisselende spelers. Monique Henquet, de assistente van Nelissen, ging het theater leiden. En heel belangrijk, de gemeente Amstelveen stelde (en stelt nog steeds) een structurele subsidie beschikbaar, waardoor er op de woensdag- en zaterdagmiddag voorstellingen voor kinderen gegeven konden worden. In die tijd speelden theatergezelschappen als Poppentheater Dibbes, Theater Terra, Speeltheater Holland al hun voorstellingen in het Amstelveens Poppentheater. Nu spelen deze gezelschappen in allerlei grote en kleine theaters, maar ook nog steeds met veel plezier in het Amstelveens Poppentheater.

Foto Amstelveen
(Bron APT - 2016)

Een volledig uitverkochte voorstelling in het Amstelveens Poppentheater in de jaren 1960


In 1982 nam directeur Monique Henquet afscheid en zij werd opgevolgd door Marianne van Velsen. Op 31 oktober 2003 gaf zij op haar beurt het stokje over aan de huidige directeur Myrthe Schuuring. In 1984 heeft het Amstelveens Poppentheater een grondige verbouwing ondergaan, gevolgd door een tweede verbouwing in 1997. Tijdens de laatste verbouwing zijn het toneel en de zaal vergroot en de technische voorzieningen aan de toenmalige eisen aangepast. In 2008 is er een grondige renovatie geweest, waarbij de foyer een heel nieuw sfeervolle inrichting heeft gekregen.

In de zomer van 2014 is de techniek van het theater weer helemaal opgeknapt. De theaterlampen zijn schoongemaakt en er is een nieuwe meer geavanceerde lichtcomputer aangeschaft door middel van een bijdrage van de Stichting Theo Janssen MOC. Het hele podium is uit de theaterzaal gehaald en alle poten van de praktikabels zijn opnieuw gesteld, zodat het speelvlak weer egaal is. Dit is vooral belangrijk bij dansvoorstellingen. Ook de ramen werden wegens inbraak voorzien van inbraak werend glas en helaas werd in 2014 toch ingebroken door het enige raam dat nog niet was aangepast. De gemeente Amstelveen heeft toen ook daar nog inbraak werend glas ingezet.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Op de foto staan vlnr.: Myrthe Schuuring, directeur van het poppentheater, Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur en Maria Vlaar (burgerlid van ChristenUnie-Amstelveen) tijdens de viering van het 50-jarig jubileum


De Stichting Amstelveens Poppentheater heeft een onbezoldigd bestuur, dat soms ook uitvoerende taken op zich neemt. In 2014 was de samenstelling van het bestuur: Ben Smit voorzitter, Bernard Smit penningmeester, Astrid Eetgerink secretaris en Petra Kirch en Trudy Kuyper algemene bestuursleden. De directeur, Myrthe Schuuring, is het enige betaalde personeelslid en sinds 2003 in dienst van de stichting, voor 30 uur per week. Zij functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur en is verantwoordelijk voor de zakelijke en artistieke leiding, de programmering, de marketing en PR, de begeleiding van de technici en vrijwilligers, gastvrouw voor de artiesten en publiek tijdens de voorstellingsdagen en gastvrouw voor de huurders tijdens verhuurdagen, de zorg voor het gebouw en de administratie, educatie, festivalorganisatie en contactpersoon voor derden in en buiten het culturele veld.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Myrthe Schuuring, directeur van het poppentheater, tijdens haar toespraak


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De drukke poppenkast met de 49 poppen wachten op de 50ste logé


De technicus/gebouwenbeheerder Joris Thomassen, heeft een gesubsidieerde baan via de gemeente Alkmaar en is sinds 2008 in het poppentheater gedetacheerd. Sinds 2012 wordt de jaarlijkse bijdrage meer. Toch is deze constructie goedkoper dan de eerdere situatie waarbij met meer freelancers en een schoonmaakbedrijf werd gewerkt. Het theater stelt het gebouw beschikbaar als stageplek. Uitgangspunt bij de programmering is het laten zien van zoveel mogelijk stijlen daarbinnen: handpoppenspel, combinatievoorstellingen met acteurs en poppen, modern objectenspel, enz. Ook muziektheater- en bewegingstheatervoorstellingen, waarbij het beeldende aspect voorop staat, worden geprogrammeerd. Het betreft kleinschalige voorstellingen. De voorstellingen worden het meeste op de zondagen en verder op de zaterdag geprogrammeerd, maar ook steeds meer in de schoolvakanties. In de schoolvakanties komen ook vaak naschoolse vestigingen naar de voorstelling.

Nu 50 jaar verder is het Amstelveens Poppentheater (APT) nog altijd een sprankelend theater, waar jong en oud kan genieten van de betoverende jeugdvoorstellingen, maar APT blijft nog steeds een succesvolle broedplaats voor de poppenspelers. Het bestuur en de directeur van het nodigden veel mensen uit om op zaterdagavond 1 oktober 2016, samen het 50-jarig jubileum te vieren. Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur opende met haar toespraak de feestelijke avond en na het proosten met een heerlijke Prosecco trad Servaes Nelissen (de zoon van Jan) op met zijn voorstelling: 'Mijn vader was poppenspeler'. Zijn voorstelling werd geselecteerd voor de specials van het Nederlands Theaterfestival en maakt vanwege lovende reacties begin 2016 een reprisetournee.

De redactie van Amstelveenweb.com heeft de leden van de Nelissen familie nog nooit persoonlijk hebben ontmoet en wilden zoon Servaes graag op de gevoelige plaat vastleggen. Helaas kon dat niet voor de voorstelling om zijn concentratie niet te verstoren en de redactie kon de voorstelling niet zien vanwege verplichtingen elders. Gedurende de tijd van inloop van de gasten vond de redactie een artikel en een paar foto’s uit het Amstelveen Weekblad van 1966 over het Amstelveens Poppentheater. Naast het artikel was ook een uitnodiging te zien met de tekst:

'Internationaal poppenfestival 1966 Amstelveen
Wij nodigen u van harte uit bij de opening van de tentoonstelling 'Poppen-schimmen en marionetten van vroeger en nu' in gemeentelijk expositiecentrum 'Aemstelle' Amsterdamseweg 511 Amstelveen. Deze opening zal geschieden op vrijdagavond 23 september 1966 - 20.15 uur, door de letterkundige Rico Bulthuis uit Den Haag. Deze unieke collectie is afgestaan door de poppenspeler Wim Meilink uit Amsterdam. Na de opening een korte persconferentie over het te houden internationaal poppenfestival, van 9 t.m. 16 oktober in het Amstelveense Poppentheater.

Namens de tentoonstellingscommissie, Jan Nelissen'
En het artikel:
'Jan Nelissen viert feest Poppenfestival in Amstelveen
Tentoonstelling van verzamelingen
HET POPPENTHEATER HET KLEINE WERELDTONEEL, dat onder de artistieke leiding van Jan Nelissen in een tijd van techniek een grote plaats heeft weten te veroveren in de harten van groot en klein, bestaat 20 jaar, ter gelegenheid waarvan in nauwe samenwerking met de gemeente Amstelveen en de Raiffeisenbank eveneens te Amstelveen, een groot Poppenfestival georganiseerd wordt. Dit Internationaal Poppenfestival zal plaatsvinden van 9 tot en met 16 oktober 1966 en wel in het eigen vaste theater aan de Wolfert van Borsselenweg 85 in de omgeving van de Kruiskerk te Amstelveen.

De poppenverzameling ven Wim Meilink (1908-1971) bevat o.a. oude Poesjenellen uit Luik, oude Duitse handpoppen uit het huistheater van Justus van Maurik en de z.g. deftige poppen van Cabalt, de poppenkastspeler van de Dam. Verder een zeer mooie collectie poppen uit India, Indonesië en Roemenië. Naast oude papieren huis theatertjes is er een verzameling kostbare prenten.

Zover ons bekend, is dit de eerste keer in Nederland, dat een dergelijk festival wordt georganiseerd; in België en Duitsland is dit praktisch in ieder jaar het geval. In elk geval zal het festival een bewijs kunnen leveren, dat het oude poppenspel jong en fris is gebleven.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur bevestigt in haar toespraak, hoe belangrijk is het poppentheater in Amstelveen


En zoals dat in 1966 gebeurde, hebben 50 jaar na dato de medewerkers/vrijwilligers van het poppentheater 49 poppen in een poppenkast geplaatst. Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur had de schone taak om na de speeches het 50ste poppetje in de kast te plaatsen, samen met theaterdirecteur Myrthe Schuuring. Maar iets later dan gepland kroop Myrthe voorzichtig op een kruk achter de bar om, zoals ze dat voor elke voorstelling doet, de aanwezigen heel hartelijk welkom te heten. Ze vertelde in haar toespraak dat ze al sinds 2003 met veel plezier in dit theater werkt, dus al 13 jaar en dat zij vooral heel blij is met het werk van de vele vrijwilligers, die hier hun diensten elke keer maar weer aanbieden. Myrthe is nooit kort van stof en babbelde lekker door over het theater en de nieuwe plannen en bedankte iedereen weer hartelijk voor hun inzet. Want zonder alle hulptroepen/vrijwilligers is het niet mogelijk om het Amstelveens Poppentheater te laten voortbestaan. Daarna klom ook Maaike Veeningen wethouder Cultuur stapte op de kruk en zei onder meer: '50 jaar poppentheater dat is heel bijzonder! Zeker, omdat dit het enige professionele poppentheater in Nederland is en wij als Amstelveners mogen hier heel trots op zijn!' Na het plaatsen van de 50ste pop in de poppenkast werden de glazen met Prosecco uitgedeeld en kleine gebakjes rondgebracht met een print van het nieuwe logo van het poppentheater: APT.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur en Myrthe Schuuring directeur van het poppentheater na het plaatsen van de laatste pop in de poppenkast


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De 50ste logé zit eindelijk op zijn plek


Na dit korte intermezzo vertelde Alexander Bauwens voorzitter van NPV-UNIMA (Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel- Unima Centrum Nederland), dat hij in het theater in januari 2016 al de Wim Meilink Prijs had uitgereikt, waarbij APT een certificaat en een cheque van 2500 euro kreeg uitgereikt. Deze avond mocht hij nog de bijbehorende bronzen plaquette uitreiken. De plaquette toont in het midden het gezicht van Wim Meilink, Jan Klaassen in een hoekje waar hij de poppenkast is ontvlucht en links is een poppenfiguur te zien die Meilink probeert in de kast te houden. De heer Bauwens voegde eraan toe dat poppenspeler Wim Meilink altijd in de kast is gebleven als poppenspeler wel te verstaan, want hij was keurig getrouwd. Na overhandiging van de plaquette aan directrice Myrthe Schuuring, vroeg de NPV-voorzitter een groot applaus voor alle medewerkers en vrijwilligers van het poppentheaters, want zonder hun medewerking was het theater al lang verdwenen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De gebakjes met het nieuwe logo APT (Amstelveens Poppentheater wordt rondgebracht


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Bestuursleden, vrijwilligers en gasten volgen de jubileumtoespraken in het poppentheater


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Alexander Bauwens, voorzitter van NPV-UNIMA (Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel- Unima Centrum Nederland) spreekt de aanwezigen toe en overhandigt na zijn speech de Meilink-plaquette aan Myrthe Schuuring


Helaas was het niet toegestaan om van het optreden van Servaes Neelissen een paar videobeelden en foto’s te maken tijdens zijn voorstelling. Wel erna maar gezien het tijdstip was dat niet haalbaar. Gelukkig heeft Amstelveenweb.com de trailer van zijn voorstelling 'Mijn vader was poppenspeler' op YouTube gevonden, dus u kunt Servaes in ieder geval 2 minuten lang zien optreden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Myrthe Schuuring is heel blij met de plaquette en de bloemen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De bronzen plaquette met Wim Meilink in het midden


De redactie van Amstelveenweb.com feliciteert het bestuur van het Amstelveens Poppentheater met haar 50-jarig bestaan en wenst hen en alle vrijwilligers nog vele succesvolle theatervoorstellingen in Amstelveen toe! Adres: Amstelveens Poppentheater Wolfert van Borsselenweg 85a 1181 PH Amstelveen 020-6450439  e-mail

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen