Bijgewerkt: 24 april 2024

Laatste
Eucharistieviering - 2011

Foto's -> Kerken -> Annakerk

LaatsteEucharistieviering
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De St. Annakerk is helemaal vol met parochianen en geïnteresseerden

LAATSTE VIERING IN DE ST.ANNAKERK
Op zondag ochtend 8 mei 2011 om 10 uur, werd de laatste eucharistieviering gehouden in de St. Annakerk aan de Amsterdamseweg in Amstelveen. De belangstelling was ontzettend groot, om deze slotviering bij te wonen en de parochianen inclusief veel persmensen waren vroeg op pad om een goede plaats te bemachtigen. De organisatie was prima geregeld, want overal lagen briefjes op de kerkbanken, om aan te geven voor wie waar gereserveerd was. De parochianen en de geïnteresseerden hebben alle kerkbanken bezet en zelfs aan de zijpaden moesten nog extra stoelen worden bijgezet.

De rooms-katholieke parochie de Heilige Anna heeft de St. Annakerk als haar kerkelijk centrum. De kerk is gelegen aan de Amsterdamseweg, langs de snelweg A-9. Op 4 augustus 1924 werd de Annaparochie officieel opgericht en kon met de bouw worden begonnen. Een aantal jaar geleden werd gesproken over de verbreding en ondertunneling van de A-9, waardoor de pastorie en de karakteristieke St. Annakerk, een baken voor de inwoners van Amstelveen en de automobilisten van de A-9, moet verdwijnen. De plannen voor de A-9 zouden in 2011 een aanvang nemen en had men destijds deze dag al vastgelegd om de kerk te sluiten.

En het is daarom dat heden 8 mei 2011 de kerk na 83 jaar ritueel uit dienst werd genomen, door Mgr dr. Jozef Marianus Punt, Bisschop van Haarlem-Amsterdam. Hij werd geassisteerd door zes medecelebranten, die door de jaren heen voor de Annakerk actief zijn geweest. Het Sint Franciscuskoor onder leiding van organist/dirigent Enrique Lopez Corton Facal, het parochieel zangkoor van de Heilige Annakerk, heeft deze slotviering muzikaal opgeluisterd.

Annaviering Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het parochieel zangkoor van de Heilige Annakerk, het Sint Franciscuskoor onder leiding van
organist/dirigent Enrique Lopez Corton Facal


 Annaviering Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Pastor Tom Buitendijk opent de laatste eucharastieviering in de St. Annakerk

De heer Harry Lammers, vicevoorzitter van het Kerkbestuur, was de één van de drijvende krachten, die deze viering heeft georganiseerd en zoals hij nog even te voren had gezegd: ´Die dag zal de kerk na 83 jaar ritueel uit dienst worden genomen. Dat is wel een moment om op een gepaste wijze bij stil te staan´.

 Annaviering Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Bisschop Jozef Punt heeft het woord


Annaviering Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Na de woorden is een samenzang in de kerkzaal


Annaviering Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Als het koor zingt, nemen de Bisschop en priesters even de tijd om de liturgie verder te bekijken

Wat stilstaan betreft waren er in de kerk tijdens de viering maar weinig ‘stille’ momenten. Het was een dienst vol van zang en sprekers, waarbij Bisschop Punt natuurlijk de prachtige slotviering leidde.

Na de Intrede werd het altaar bewierookt, psalmen gezongen en Bisschop Punt sprak in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, het Woord van welkom uit. Na het gezamenlijk bidden werd door het Sint Franciscuskoor Kyrie en Gloria uit de Messa Secunda van Hans Leo Hassler gezongen. De koorleden en het begeleidend orkest stonden boven voor het orgel, waarvandaan tijdens de viering prachtig zang ten gehore werden gebracht. Een fantastische koor dat sfeervolle composities zong.

Annaviering Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Bisschop Punt tijdens het vredesgebed

Na het koor sprak Bisschop Punt een gebed uit en volgde de Homilie (preek waarin een Bijbeltekst verklaard wordt) van de Bisschop, gedeeltelijk in het Latijn en Nederlands. Daarna kwam de collecte en vervolgens de Offerande. Na het vredesgebed van de Bisschop werd de Heilige Communie uitgereikt en zong het koor het Ave Maria.

Annaviering Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jongeren halen de benodigdheden voor de communie op, om naar het altaar te brengen


Annaviering Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een ieder komt naar voren om ter communie te gaan


Annaviering Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Tijdens de communie hebben de gelovigen echte fysieke gemeenschap (communio)
met Jezus Christus door het tot zich nemen van de hostie,
die door de priesters wordt uitgereikt

De dienst verliep sfeervol, maar was ook vol weemoed. Het was vreemd om afscheid te nemen van een geliefd gebouw, terwijl de kerk er voorlopig nog even staat. Want de A-9 is nog steeds hetzelfde en de plannen zijn nog lang niet afgerond, met name op financieel gebied. Het is daarom, dat het voor de meeste mensen onwezenlijk was, dat men nu naar een andere kerk moet en het gebouw leeg komt te staan.

Na de communie en voor de slotzegen, richtte Bisschop Punt zich tot dhr Lammers. Hij had een groot geheim bewaard, namelijk dat hij een hoge pauselijke onderscheiding mocht toekennen aan de heer Lammers. De versierselen werden hem en hij mag zich voortaan Ridder in de Orde van Sint Silvester noemen. De heer Lammers werd totaal overvallen en wist even geen woord uit te brengen.

Annaviering Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Bisschop Punt reikt het kruis van de Ridder orde van Sint Silvester aan de heer Harry Lammers,
vicevoorzitter van het kerkbestuur van de St. Annakerk in Amstelveen


Annaviering Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Harry Lammers vicevoorzitter van het kerkbestuur is heel erg verrast,
dat hij de ridder orde van de paus kreeg

Vervolgens werden de kerkelijke benodigdheden van de St. Annakerk door parochianen naar het altaar gebracht. Dit betrof het doopboek, de lezingenboek, de Paaskaars, het altaarkruis en het beeld van de heilige St Anna. Een ontroerend moment. Alles zal verhuizen naar de Titus Brandsmakerk in Amstelveen.

Annaviering Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Parochianen voor het altaar met het doopboek, het lezingenboek, de Paaskaars,
het altaarkruis en het beeld van de heilige St Anna

Hierna sprak Bisschop Punt de Slotzegen uit en kregen de heer Lammers en vervolgens de heer Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, het woord.

Annaviering Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen aan het woord

Toespraak van Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen
'Hoogwaardige excellentie, Bisschop Punt, pater Buitendijk, dames en heren en kersvers ridder in de pauselijke Silvesterorde*, heer Harry Lammers. Hartelijk dank voor het prachtige boek, dat u heeft samengesteld over de Annakerk. Ik zal het met plezier lezen.

Voor mij is het heel bijzonder hier vandaag aanwezig te mogen zijn bij de slotviering van de Annakerk. De allerlaatste viering in deze prachtige kerk. Een kerk op een herkenbare plek in Amstelveen. (Veel mensen kennen Amstelveen slechts van de foeilelijke geluidswanden èn de Annakerk). Spits en elegant, waar een hele geschiedenis aan vast zit. Verhalen en anekdotes zijn er genoeg. Gelukkig gaan die niet verloren met de verschijning van het boek Annakerk, een baken in de tijd. Een paar wil ik u er niet onthouden. Geestig zijn ze: pagina 19, de spreuk:
Werken met Sint Anna de mieren,
Dan zul je een lange winter vieren.
(Sint Anna wordt gevierd op 26 juli).

Pagina 20, een passage over de heilige Anna die de laatste jaren meer bekendheid geniet. In het Brabantse Molensloot kreeg de plaatselijke Annakapel landelijke bekendheid door de bedevaart van een bekende verloskundige. Aanvankelijk ondernamen alleen alleenstaande vrouwen uit de regio Amsterdam de (bus)tocht naar Molensloot om Anna te vragen om een echtgenoot. Tegenwoordig komen vrouwen uit het hele land, en ook mannen, naar Sint Anna in Molensloot om een partner vragen:
Sinte Anneke geef ons een manneke.
Hetzij groot, hetzij klein.
We zullen er tevreden mee zijn.

Ruim 80 jaar Annaparochie. 80 jaar, waarin veel is gebeurd. 80 jaar van grote betekenis. Op het gebied van onderwijs, jeugdwerk, sport en cultuur speelde de kerk een belangrijke rol in wijken en buurten. Stond ze aan de wieg van de vele activiteiten die hieruit voortvloeiden. De mensen van deze parochie en ook het gemeentebestuur zijn u daar zeer dankbaar voor.

Tenslotte veel dank aan alle vrijwilligers die dit prachtige herinneringsboek hebben geschreven. Met dit boek wordt recht gedaan aan de geschiedenis van de Annakerk en de parochianen die er hun geloof hebben beleefd. De herinnering blijft. Het wordt nooit meer als vroeger …Blijf een beetje van elkaar, de Annakerk èn Amstelveen houden.
Dank u wel.

Annaviering Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een Eritreaanse groep gelovigen van de Koptische kerk voeren een act op in de kerk
De Koptische Kerk werd in de naam van de Heer Jezus Christus door St. Mark
de Evangelist in de stad Alexandrië rond 43 AD opgericht

De Annaparochie gaat na sluiting op in de Titus Brandsmaparochie. Parochianen hebben zich aan kunnen melden bij andere parochies, of gaan automatisch mee naar Titus Brandsma. Ter verwelkoming zal de overgang van deze parochianen gevierd worden met een startviering op zondag 15 mei 2011 die om 10:15 uur zal beginnen.

Aan het eind van de dienst werden de eerste exemplaren van het boek 'Annakerk, een baken' in de tijd 1928 – 2011 aangeboden aan Bisschop Punt en burgemeester Van Zanen. ‘Het boek beschrijft uitgebreid de rijke geschiedenis van de Annaparochie en alle activiteiten die aan de kerk verbonden zijn geweest. Alle parochianen en relaties van de parochie kregen een exemplaar’ aan het einde van de dienst.

Annaviering Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Aan het einde van de slotviering verlaat Bisschop Punt met de medecelebranten eucharistie de St. Annakerk
Tijdens deze speciale viering is de kerk officieel aan de eredienst onttrokken

In het voorwoord van het boek schrijft Mgr. Bisschop Punt onder andere: ' In de ruim tachtig jaar van haar bestaan heeft de parochie van de Heilige Anna veel betekend voor de rooms-katholieke gemeenschap in Amstelveen. Zij is de eerste parochie in toen nog het dorp Amstelveen.

Opgericht in de vooroorlogse crisistijd, heeft zij de oorlog goed doorstaan. Enkele parochianen die wegens oorlogshandelingen en verzetsdaden zijn omgekomen, worden in deze kerk herdacht op een mooie plaquette. Bij de naoorlogse opbouw en uitbreiding van de stad Amstelveen werd de Heilige Annaparochie de moeder en zelfs de grootmoeder van andere parochies in de stad. '

En dat klopt wel, want naast de kerk kregen duizenden kinderen in de verschillende scholen rondom de kerk christelijke opvoeding en ze werden voorbereid voor een sociaal leven, dat later weer haar vruchten afwierp.
Aan het eind van de dienst verliet Bisschop Punt de kerk met zijn medecelebranten en kon een ieder de heer Lammers feliciteren. Onder het genot van een drankje en een hapje, werd er op feestelijke wijze afscheid genomen van de kerk. Maar dat was niet voor iedereen makkelijk. Tenslotte hebben vele parochianen hier jaren lang gekerkt en hebben er veel herinneringen liggen. Bisschop Punt heeft een ieder echter meegegeven: “God is overal en gaat met u mee”.


*Silvesterorde?
De Silvesterorde, ook de Orde van Sint-Silvester, 'Ordo Sanctus Silvestris Papae'en 'Ordine di San Silvestro Papa' genoemd, is een onderscheiding voor leken, die in de Katholieke Kerk wordt uitgereikt. De ridderorde werd in 1841 als een ridderorde met de graden van Commandeur en Ridder ingesteld door Paus Gregorius XVI en is vernoemd naar Paus Silvester I, die van 314 tot 335 na Christus paus was en keizer Constantijn de Grote zou hebben gedoopt. De orde ontstond door de reorganisatie van de zeer in diskrediet geraakte 'Orde van het Gulden Spoor' en de insignia van de' Orde van Sint-Silvester' die oorspronkelijk 'Ordo Sanctus Silvestris Papae e Militia Aurarta' heette droegen onder de onderste arm van het kruis een gouden ridderspoor.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kerken