Bijgewerkt: 14 juli 2024

106 - Melk- en Kaaswinkel - 2016

Foto's -> Straatgezichten -> Amsterdamseweg

106 - Melk- en Kaaswinkel
(Bron Archief NA - Amstelveenweb.com)

Winkel met Melk en Kaas kelder op de hoek Amsterdamseweg - Molenweg, pal tegenover molen De Dikkert - foto van 1964

Foto Amstelveen
(Bron Archief NA - Amstelveenweb.com)

Winkel met Melk en Kaas kelder op de hoek Amsterdamseweg - Molenweg, pal tegenover de molen


Foto Amstelveen
(Bron Archief NA - Amstelveenweb.com)

Bezorgwagentje van melk- en Kaashandel Amsterdamseweg, foto gemaakt vanaf de kruising Molenweg - Amsterdamseweg
Voorheen werd dit huis bewoond door de heer G.A. Celie


Foto Amstelveen
(Bron Archief NA - Amstelveenweb.com)

Brief van eigenaar van de Melk- en Kaashandel aan de Amsterdamseweg nr 106

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2016)

Artist impression van het wooncomplex Molenstaete na voltooiing in 2017


Het huis op de hoek is gesloopt en er wordt een nieuw gebvouw geplaatst: Molenstaete
'Hierbij informeer ik u dat wij vandaag de omgevingsvergunning van project Molenstaete (Amsterdamseweg 106) hebben ingetrokken. De vergunning is op 17 juli 2012 verstrekt en na herhaaldelijk aandringen van onze kant zijn er tot op heden nog geen concrete plannen voor realisatie nieuwbouw. Op 17 juli 2012 is een omgevingsvergunning verleend voor het project Molenstaete. Het project omvat het oprichten van 5 appartementen aan de Amsterdamseweg 106A t/m106F. Het project is tot op heden niet gerealiseerd.' - schreef Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving in een bericht aan de leden van de gemeenteraad van Amstelveen op 28 april 2015.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2016)

Artist impression van het wooncomplex Molenstaete na voltooiing in 2017


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

André Hoenselaar van Solas Vastgoed vertelt over het eerste project van de onderneming: Molenstaete. Naast hem maakt Cherilyn Mets, communicatieadviseur van de gemeente Amstelveen, foto's tijdens de bijeenkomst


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (l) wethouder Handhaving volgt met volle tevredenheid de toespraak met de bouwers onder de tent van restaurant De Dikkert


Tussen koper en verkoper zijn afspraken in de overdracht opgenomen om het project goed in te passen in de bestaande omgeving. Er is bezwaar gemaakt tegen het besluit tot intrekking van de vergunning door de gemeente eerder in 2015. Omdat er nu wel sprake is van een concreet bouwvoornemen is dit bezwaar gegrond verklaard en blijft de oorspronkelijke omgevingsvergunning toch in stand. Het oude pand werd in december gesloopt en daarna startte de civieltechnische voorbereiding van het project.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De heer Adri Vogel van Solas Vastgoed en projectleider Dennis Kok met zijn iPhone, tussen de luisteraars


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Wethouder Raat met zijn veiligheidshelm op, volgt de actie van de bouwers


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Het duurde 4 jaar, maar eindelijk wordt de eerste paal door de bouwers van Bébouw Midreth BV in de grond geslagen


Foto Amstelveen
(Bron Senvd Architecture - 2016)

Artist impression van het interieur van een woning van Molenstaete


Na ruim vier jaar heeft de gemeente wel een nieuwe kapitaalkrachtige investeerder gevonden, een nieuwe BV. Solas Vastgoed werd opgericht en op vrijdagmiddag 17 juni 2016 kon eindelijk de eerste paal geslagen worden op de locatie tegenover molen-restaurant De Dikkert. ‘Het is een familiebedrijf dat in granen en olie handelt’ vertelde directeur Adriaan Vogel, die met André Hoenselaar het vastgoedbedrijf oprichtte speciaal voor het project Molenstate. Het is hun eerste project, maar de oprichters hopen dat dit niet het laatste project is.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2016)

Wethouder Raat naast de heimachine in gesprek met de werknemers, voor het heien begint
Bébouw Midreth uit Mijdrecht is de bouwer van het gebouw en de architect is Senvd Architecture uit Almere. Het kleinschalige complex krijgt 3 woonlagen en zal in totaal 5 luxe appartementen omvatten, variërend in grootte van circa 83 m² tot een royaal penthouse van circa 173 m². Onder het complex komt een ondergrondse parkeerruimte en een algemene stalling voor fietsen en brommers. De appartementen zijn genoemd naar bekende molens: De Witte Juffer, De Korenaar, De Windjager, D'Admiraal en De Vlieger. De appartementen komen in de vrije sector verhuur op de markt. De huurprijzen zijn nog niet bekend.

Doorbraak in het project Molenstaete
17 november 2015

Na vele jaren wordt het verloederde pand aan de Amsterdamseweg 106 aangepakt. Een nieuwe koper heeft zich gemeld en gaat met project Molenstaete aan de slag. Molenstaete is een kenmerkend pand tegenover molen De Dikkert, een begrip in Amstelveen. 

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2015)

Amsterdamseweg 106 in Amstelveen


Tussen koper en verkoper zijn afspraken in de overdracht opgenomen om het project goed in te passen in de bestaande omgeving. Er is bezwaar gemaakt tegen het besluit tot intrekking van de vergunning door de gemeente eerder dit jaar. Omdat er nu wel sprake is van een concreet bouwvoornemen is dit bezwaar gegrond verklaard en blijft de oorspronkelijke omgevingsvergunning toch in stand. Naar verwachting wordt het pand begin december 2015 gesloopt. Daarna start de civieltechnische voorbereiding van het project. De projectontwikkelaar heeft aangegeven de bouwwerkzaamheden in april 2016 te starten, of zoveel eerder als de werkvoorbereiding en het winterweer dit toestaan.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving


Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving:’Voor de zomer trok de gemeente de omgevingsvergunning voor project Molenstaete in. Met het uitblijven van nieuwe bouwactiviteiten was het huidige verloederde pand een doorn in het oog van het college en buurtbewoners. Onder de noemer ‘Poorten van Amstelveen’ pakken we verregaand achterstallig onderhoud van panden aan de toegangswegen van Amstelveen. Zij moeten het visitekaartje van onze stad zijn’.

Omgevingsvergunning van project Molenstaete is ingetrokken
28 april 2015

Herbert Raat, (VVD) Wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, wethouder Handhaving


Betreft: Intrekken omgevingsvergunning project Molenstaete
Geachte raadsleden,
Hierbij informeer ik u, dat wij vandaag (28 april 2015) de omgevingsvergunning van project Molenstaete (Amsterdamseweg 106) hebben ingetrokken. De vergunning is op 17 juli 2012 verstrekt en na herhaaldelijk aandringen van onze kant zijn er tot op heden nog geen concrete plannen voor realisatie nieuwbouw. Het huidige pand verloederd en is een doorn in het oog van het college en buurtbewoners. In het kader van het onlangs door ons gestarte project ‘Poorten van Amstelveen’, pakken we direct door en zullen we de eigenaar van het pand gebieden het huidige pand op te knappen zodat het weer gaat voldoen aan de minimale eisen van het Bouwbesluit 2012.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2015)

Amsterdamseweg 106 in Amstelveen


Geschiedenis en achtergrond
Op 17 juli 2012 is een omgevingsvergunning verleend voor het project Molenstaete. Het project omvat het oprichten van 5 appartementen aan de Amsterdamseweg 106A t/m 106F.  Het project is tot op heden niet gerealiseerd. Met de crisis in de woningmarkt in het achterhoofd is er coulant omgegaan met het intrekken van de vergunning (beleid is, dat er binnen een jaar na verlening van de omgevingsvergunning gestart moet zijn). In deze casus is pas op 6 oktober 2014 een voornemen tot intrekking van de verleende omgevings-vergunning verstuurd. Op verzoek van de zaakgemachtigde is een eerste gesprek gevoerd in december 2014, waarna een extra termijn is gegeven tot begin maart 2015 om de te realiseren appartementen te verkopen en daarmee de bouw te kunnen financieren. Er is nogmaals een telefonische zienswijze gevraagd op 20 april jl., waarin door de zaakgemachtigde, net als in december is aangegeven, dat er verkoopgesprekken gaande zijn met potentiële kopers. Er zijn echter weer geen stukken overlegd, waarbij aannemelijk wordt gemaakt, dat er concrete plannen zijn om alsnog op korte termijn te beginnen met de werkzaamheden.

Tijdelijke verhuur
In afwachting van nieuwbouw is het pand verhuurd. In maart 2014 is in één van de kamers hennep aangetroffen. Op last van de Burgemeester is deze ruimte drie maanden gesloten geweest ivm overtreding van de Opiumwet.

Samenvattend
De eigenaar van project Molenstate laat het huidige pand verloederen en stelt de start van de nieuwbouw keer op keer uit. Dit heeft negatief effect op de omgeving. Dit alles leidt ertoe, dat wij niet langer coulant zijn en de omgevingsvergunning nu hebben ingetrokken. Voor de volledigheid wijs ik u er op, dat de eigenaar tegen de intrekking van de vergunning in bezwaar en beroep kan gaan.

Ik vertrouw erop  u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Herbert Raat, wethouder Handhaving


Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten