Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Jules Schelvis overleden - 2016

Foto's -> Gebeurtenissen -> Herdenkingen

Jules Schelvis overleden
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer Jules Schelvis tijdens de tentoonstelling 'Post uit de vergetelheid'- met brieven uit nazi-kampen en getto's op vrijdagmiddag 27 januari 2012 in het raadhuis van Amstelveen

Op 3 april 2016 is Jules Schelvis (1921- 2016) op 95-jarige leeftijd gestorven in Amstelveen - meldt de Stichting Sobibor op haar website. Wie in zijn nabijheid verkeerde mag gedacht hebben, dat dit moment nooit zou aanbreken, want ondanks het feit, dat hij na zijn 90ste zichtbaar krommer, dunner en kleiner werd, bleef hij onvermoeibaar doorwerken, zoals hij altijd had gedaan, met hetzelfde heldere verstand en dezelfde belangstelling voor de ontwikkelingen in de wereld. Tot het laatst toe las hij twee kranten, op zijn tablet welteverstaan. De Stichting Sobibor is Jules Schelvis veel dank verschuldigd en zal hem tot in lengte van jaren met liefde en eerbied gedenken.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij als 22-jarige in Amsterdam door de Duitse bezetter opgepakt, tegelijk met zijn vrouw Rachel Borzykowski en een groot deel van zijn familie. Behalve zijn zuster en moeder werd zijn hele familie door de nazi's omgebracht. Op 1 juni 1943 werd Schelvis met ruim 3000 andere Joden op transport gezet naar Kamp Westerbork om uiteindelijk naar vernietigingskamp Sobibór te worden gebracht. Hij gaf zich op voor wat hij dacht dat de ordedienst van Sobibór was, maar hij werd te werk gesteld in Kamp Dorohucza. Zijn vrouw Rachel en haar ouders werden in Sobibór vergast. Schelvis' martelgang door zeven nazikampen duurde twee jaar. In 1945 werd hij in Kamp Vaihingen door Franse troepen bevrijd.

Na zijn pensionering in 1982 besloot Schelvis de hel die hij had meegemaakt te beschrijven. Hij schreef enkele boeken, waaronder Binnen de poorten en Vernietigingskamp Sobibor. In Sobibór, vlak bij de grens met Oekraïne, werden in ruim een jaar tijd ten minste 169.800 mensen, voornamelijk Joden, vermoord. Van hen waren er 34.295 afkomstig uit Nederland. Schelvis was één van de slechts 18 Nederlandse overlevenden.

Zijn boek "Binnen de Poorten" werd ook bewerkt tot een theatervoorstelling: in 1995 ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding werd dit stuk door zo'n 60 spelers en musici opgevoerd in Geldermalsen, waar Schelvis toen woonde. In 2000 vormde het boek en de eerdere voorstelling de basis voor een solo-voorstelling Binnen de Poorten van verhalenverteller Eric Borrias. Laatstgenoemde werd in 2007 onderscheiden met de Rachel Borzykowski-penning van Stichting Sobibor. Beide voorstellingen werden geschreven en geregisseerd door Gerard Evers, in nauwe samenwerking met Jules Schelvis.

Jules Schelvis, founder of the Sobibor Foundation, died yesterday night, April 3, 2016 at the age of 95. Anyone who knew Jules Schelvis well might have thought, that it would never come to this. Despite his age Jules kept on working tirelessly. With the same power of comprehension and interest in the world developments. Up until the very end Jules read two newspapers, electronically on his tablet!

Er komt een Dr. Jules Schelvislaan in de nieuw te bouwen wijk 'de Scheg'

Bron: Gemeente Amstelveen - 19 oktober 2016

Op woensdagmiddag 19 oktober 2016 werd in het Grand Café 't Het Oude Dorp in Amstelveen het Dr. Jules Schelvislaan straatbord bekendgemaakt door Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Dienstverlening en Martin van Rijn (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook familieleden van de in april 2016 overleden Jules Schelvis waren aanwezig. Jules Schelvis (1921 - 2016 was een kenner van de Jodenvervolging, zelf van Joodse komaf en overlevende van zeven concentratie- en vernietigingskampen. Zijn dochter Marianne Schelvis ontving vandaag het straatnaambord uit handen van wethouder Jeroen Brandes en staatssecretaris Martin van Rijn.

De gemeente riep in december 2015 onder het motto ‘het cement van Amstelveen’ inwoners op om namen van Amstelveners in te sturen voor nieuwe straatnamen. Deze namen worden gebruikt voor de nieuwste en waarschijnlijk laatste nieuwbouwwijk van Amstelveen. Deze plek, genaamd De Scheg, is nu nog een stuk weiland ten zuiden van Westwijk. De bouw van de nieuwe wijk start naar verwachting rond 2018.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Op woensdagmiddag 19 oktober 2016 werd in het Grand Café 't Het Oude Dorp in Amstelveen het Dr. Jules Schelvislaan straatbord bekendgemaakt door Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Dienstverlening en Martin van Rijn (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Na zijn pensionering schreef Jules Schelvis een aantal boeken over zijn tijd in zeven verschillende concentratiekampen. Voor zijn wetenschappelijke werk ‘Vernietigingskamp Sobibor’ kreeg hij een eredoctoraat. In Duitsland trad hij op als mede-aanklager in de processen tegen de oorlogsmisdadigers Frenzel en Demjanjuk. Ook richtte hij de Stichting Sobibor op, ging lezingen geven door het hele land en was gastspreker van herinneringscentrum Westerbork waarmee hij nauwe banden onderhield. In binnen- en buitenland gaf hij lezingen en colleges over de Holocaust. Zijn drijfveer was om vooral de jeugd op de hoogte te brengen van de verschrikkingen die de Tweede Wereldoorlog niet alleen hem, maar ook miljoenen Joden, alsook de Roma en Sinti zijn aangedaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Martin van Rijn (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport spreekt over Jules Schelvis


Marianne Schelvis: “Mijn vader sloot zijn lezingen altijd af met de woorden: "Mijn wens is dat u mijn getuigenis, in begrijpelijke woorden, aan uw kinderen vertelt, zodat ook zij weten wat er in de Tweede Wereldoorlog met de Joden is gebeurd.” In lijn met de woorden van mijn vader wil ik daarom zeggen: geef het door opdat wij niet vergeten."

Wethouder Brandes: “Ik vind het voor Amstelveen een grote eer dat wij een straat mogen vernoemen naar deze grote kleine man. Er zijn eigenlijk geen woorden te vinden om te beschrijven wat hij allemaal heeft gedaan om de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog onder de aandacht te blijven brengen. Hopelijk kan een straat met zijn naam een beetje bijdragen aan het levend houden van zijn verhaal.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De Schelvis familie met wethouder Brandes en staatsecretaris Van Rijn met het straatbord van Dr. Jules Schelvis


Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Nederland heeft met Jules Schelvis een "menselijk monument" verloren in het herinneren, onderzoeken en vertellen van de verschrikkingen van de oorlog. De nazi's hebben geprobeerd hun gruweldaden in Sobibor aan onze herinnering te onttrekken. Zij zijn daar niet in geslaagd en het is tot in lengte der dagen onze taak om te zorgen dat dit zo blijft. Bij die strijd liep Jules Schelvis altijd voorop. En ik hoop, dat in de toekomst kinderen naar dit straatnaambord zullen wijzen en dan hun moeder, of vader vragen wie en hoe bijzonder Jules Schelvis was".

De Dr. Jules Schelvislaan is de vijfde straatnaam die de gemeente Amstelveen bekend heeft gemaakt. De overige straatnamen voor de Scheg worden bepaald, zodra bekend is voor welk gedeelte in de openbare buitenruimte de straatnaam gaat gelden. Het is nog niet bekend hoeveel straten er in totaal komen en hoe deze straten precies gaan lopen. Wel staat vast, dat het aantal ingediende namen het aantal nieuwe straten overstijgt. Dit betekent, dat niet alle inzendingen een eigen straat kunnen krijgen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen