Bijgewerkt: 22 april 2024

Het Dorstige Hert - 1928

Foto's -> Oude Dorp -> Restaurants en Catering

Het Dorstige Hert
(Bron: Ach Lieve Tijd - Amstelveen)

Het Dorstige Hert in de Dorpsstraat rond 1928
In de Dorpsstraat waren diverse herbergen

Het huis ten Zuiden van de Bouwensteeg ging in 1567 in eigendom over aan een smid, Gijsbrecht Heijnricsz. geheten. Hij kocht ook het er naast gelegen perceel. In 1595 werden deze beide percelen eigendom van Herman de Haen, brouwer in Delft. Dit zou er op kunnen wijzen, dat er toen al een herberg in was gevestigd, maar zeker is dat niet. Wel is zeker, dat Cornelis Pietersz. Pijl, toen hij dit complex in 1641 kocht, er een herberg in hield, die in 1689 de naam draagt van 'de Vergulde Wagen', waarin een herbergier fungeerde die de toepasselijke naam van Schoonbier droeg. De herberg bestond, zo is te vinden in een akte uit 1616, al voor 1641. De akte is terug te vinden in de Criminele Vonnisboeken (Regionaal Archief Leiden) waar een vermelding is van de 'herberge van de gulde wagen ter nieuwer Amstel',:lees het verhaal van de herberg.

Ook hier blijkt weer de begerigheid waarmede de schouten van de ambachten zich van de herbergen meester maakten, die voor hen een lucratieve bijverdienste vormden. In 1697 werd de schout eigenaar, maar misschien beantwoordde de zaak niet geheel aan zijn verwachtingen, want in 1703 deed hij het geval met ongeveer 500 gulden winst voor ƒ 1.600,- aan zijn zetbaas, de al genoemde Schoonbier, over. Ook deze bleef niet lang eigenaar, want reeds het volgende jaar verkocht hij alles met 300 gulden verlies. De achteruitgang van zaken was vermoedelijk aan ziekte te "wijten, want kort daarop is Schoonbier overleden. Tussen 1704 en 1714 wisselde de herberg nog driemaal van eigenaar, resp. voor ƒ 1.550,-, ƒ 1.000,- en ƒ 1.300,-, voor welke som Qaes Pauw in 1714 eigenaar werd. Hij legde er een kolfbaan bij aan, die blijkbaar het rendement zo verhoogde, dat hij kans zag in 1726 de zaak voor ƒ 5.300,- te verkopen. Sinds hij eigenaar geworden was gaf hij de herberg de naam van 'De Pauw', een naam die deze herberg sedert is blijven dragen. Hij maakte er ook de hoogste prijs voor, want de erfgenamen van de nieuwe koper ontvingen er slechts ruim ƒ 2.800,- voor terug.

De zaak liep echter nog verder terug en bracht bij verkoop in 1758 slechts ruim ƒ 1.000,- op, een prijs die in 1783 weer tot ƒ 2.150,- steeg. Vermoedelijk is dit het perceel, waar later het café 'Het Dorstige Hert' in gevestigd was. Tussen dit huis en het huis op de hoek van de Ouderkerkerlaan bevond zich nog één woonhuis, dat in 1598 al bestond, maar waarvan verder niets te vermelden valt.

Dorstige Hert Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2002)

Een fraai tegeltableau van een drinkend hert
Het is ingemetseld in de muur van het voormalige restaurant "Het Dorstige Hert" in de Dorpsstraat.


Dorstige Hert Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2002)

Het Dorstige Hert in de Dorpsstraat
Onder de boog van de gevel is een tegeltableau gemetseld


Dorstige Hert Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2002)

Vergunningsbord aan de gevel van Het Dorstige Hert, met betrekking tot de vergunning voor zaalverhuur. Ondanks het feit dat er reeds diverse andere eigenaars zijn geweest, is dit prachtige bord behouden gebleven.


Dorstige Hert Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

De gevel van het Dorstige Hert is ondanks de inpandige renovatie behouden


In het gebouw was gedurende een aantal jaar een Japans restaurant gevestigd, genaamd Daruma. Men sprak over een pareltje in Amstelveen. Een toko waar men 'authentiek Japans met bijbehorende service' kan verwachten. De inrichting was 'eenvoudig, met prive eetkamers, welke door een gordijntje van het restaurant worden afgeschermd.

Begin 2010 werd het Japanse restaurant omgetoverd tot een trendy brasserie, met de toepasselijke naam Brasserie ’t Hert. Het is stijlvol ingericht en een echte aanwinst voor Amstelveen!

Het Hert Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het gebouw van de brasserie 't Hert in de Dorpsstraat


Het Hert Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan Verschoor (l), directeur van het Museum Jan van der Togt in gesprek met Tim Groeneweg, voormalig eigenaar van
Brasserie 't Hert


Het Hert Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De sfeervol ingerichte zaal van Brasserie 't Hert


Klik hier voor andere foto's in de categorie Oude Dorp