Bijgewerkt: 22 juli 2024

Rotonde Rembrandtweg -
Groen van Prinstererlaan - 2015

Foto's -> Straatgezichten -> Groen van Prinstererlaan

Rotonde Rembrandtweg -   Groen van Prinstererlaan
(Foto Gemeente Amstelveen - 2015)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer loopt een 'rondje rotonde' met Sinterklaas op de kruising van de Groen van Prinstererlaan - Rembrandtweg

Onder het toeziend oog van tientallen omwonenden en genodigden is woensdag 2 december 2015 de nieuwe rotonde aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan-Rembrandtweg geopend door Sint-Nicolaas en Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer. Jeroen Brandes: “Door de aanleg van de rotonde is de doorstroming hier aanzienlijk verbeterd. Ik heb van veel omwonenden gehoord, dat ook de geluidsoverlast een stuk is verminderd. Daarnaast is de rotonde ook goed voor de verkeersveiligheid. Maar veel staat en valt natuurlijk met het gedrag van de weggebruikers. Voorrang krijg je… die moet je niet nemen.’

Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor schoolgaand verkeer, autoverkeer en bussen is de ombouw bewust gepland in de schoolvakantie. De wethouder: “Er is keihard gewerkt om de planning te halen. De aanleg van een rotonde op een dergelijk kruispunt zorgt altijd wel voor overlast, maar door de goede wisselwerking met de omgeving is de overlast beperkt gebleven. Ik wil de winkeliers en de bewoners daarom bedanken voor hun begrip.”  

Foto Amstelveen
(Foto Lex Salverda - 2015)

Luchtfoto van de rotonde in de kruising van de Groen van Prinstererlaan-Rembrandtweg op 2 december 2015


Voor het ontwerp van de rotonde heeft landschapsarchitect Gauke Adamse gekozen voor een speciale vorm van beplanting. Als twee open armen symboliseren die de gastvrijheid van het Stadshart. Daarnaast bedankte de wethouder een aantal aanwezigen voor hun bijdrage bij de totstandkoming van de rotonde. Zoals medewerkers van aannemer BAM Infra en de afdelingen Ingenieursbureau, Verkeer en Wijkbeheer. Hij had ook lovende woorden voor de samenwerking met Connexxion, Fietsersbond, Winkeliersvereniging en het Wijkplatform. Bijzondere dank ging uit naar Stadsregio Amsterdam, die voor een groot deel van de financiering heeft gezorgd.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten