Bijgewerkt: 21 juli 2024

Amstelveens Poppentheater wint
Wim Meilinkprijs - 2016

Foto's -> Gebeurtenissen -> Poppentheater

Amstelveens Poppentheater wint Wim Meilinkprijs
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Myrthe Schuuring, de directrice van het poppentheater, geeft nog de laatste instructies aan de bezoekers

De Wim Meilinkprijs werd onder grote belangstelling op zondagmiddag 3 januari 2016 feestelijk uitgereikt aan het Amstelveens Poppentheater, door voorzitter Alexander Bauwens van de NPV-UNIMA en overhandigd aan de directrice Myrthe Schuuring. Voorafgaand aan deze feestelijke gebeurtenis was er de familievoorstelling van poppenspeler Arthur Geesing 'Abel het Tasmannetje'. Het verhaal ging over Abel die in een posttas woont en al 50 jaar postbode is en tevens de baas van De Kwijtgemaakte Post. Hij leert zijn assistent alles over flessenpost aan de zee, postordereitjes en Kikker voor Reiger. De kinderen genoten van de leuke en zeer kunstig opgebouwde voorstelling, waarbij verbeelding, maar vooral de vele decors een grote rol speelden. Er waren deze keer meer volwassenen dan kinderen aanwezig bij de voorstelling, omdat men daarna graag bij de prijsuitreiking aanwezig wilde zijn.

Juryrapport Wim Meilinkprijs 2015
De Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel Nederland -UNIMA (Union Internationale de la Marionette), heeft sinds 1980 de Wim Meilinkprijs uitgereikt aan poppenspelers, -speelsters en groepen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het poppenspel als podiumkunst. De naamgever van deze prijs, Wim Meilink, was één van de mede-oprichters van de Wim Meilink NVP-UNIMA en jarenlang voorzitter. Hij speelde samen met zijn vrouw vele jaren en heeft een aantal boeken geschreven over het maken van poppenspel. Hij heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het geschiedkundig onderzoek van deze podiumkunst met zijn werk 'Doopceel van Jan Claeszen' en de eerste Nederlandse 'Bibliografie van het Poppenspel'. Dit laatste werk werd door de NVP-UNIMA als eerste jaarboekje in een reeks verenigingsuitgaven gepubliceerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De theaterzaal is bijna vol, dus de voorstelling kan beginnen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Poppenspeler Arthur Geesing tijdens de voorstelling 'Abel het Tasmannetje'


Jury en selectie 2015
Voorzitter Alexander Bauwens nam het woord en vertelde het volgende: 'In de Algemene ledenvergadering van de NVP-UNIMA in het voorjaar van 2015 werd het bestuur door de leden gevraagd vanwege het heugelijke feit, dat de vereniging in dat jaar 60 jaar bestond, de Wim Meilinkprijs weer uit te reiken. Het bestuur heeft met enthousiasme deze suggestie opgepakt en in de eerstvolgende vergadering besproken en goedgekeurd. Besloten werd de criteria van de Wim Meilinkprijs per keer te bepalen en de prijs voortaan elke twee jaar in plaats van elke 3 jaar uit te reiken.

Eén van de pleitbezorgers van het in ere herstellen van de Wim Meilinkprijs, Chris de Jong, heeft met zijn bedrijf STOA er mede voor gezorgd, dat de financiële basis voor de komende jaren ondersteund wordt met een substantiële bijdrage. Het bestuur is hiervoor zeer erkentelijk. De winnaar van de Wim Meilinkprijs ontvangt naast een plaquette en een juryrapport een prijzengeld van € 2.500. Een aanvullende wens was, dat de prijs nog in 2015 zou worden uitgereikt. Helaas was daarvoor onvoldoende tijd om een jury te formeren. Het bestuur heeft na uitgebreide discussie en overwegingen in vergadering besloten de Wim Meilinkprijs 2015 toe te kennen aan een instelling die een belangrijke en stabiele basis is gebleken voor het Nederlandse poppenspel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Alexander Bauwens voorzitter van de NPV-UNIMA tijdens zijn toespraak


In 1966 nam poppenspeler Jan Nelissen (1918-1987) een oude kleuterschool in Amstelveen als permanent poppentheater in gebruik. Hij had al ruime ervaring met een vast theater in Maastricht en behoorde tot de gevestigde professionele poppenspelers van dat moment. Al in die tijd was het poppentheater aan de Wolfert van Borsselenweg regelmatig het toneel van verenigingsbijeenkomsten, symposia en vakmatige overleggen. Zo werd één van de eerste symposia voor professionele poppenspelers in Noord-Holland in het Amstelveens Poppentheater georganiseerd. Ook waren er regelmatig gastoptredens en voorstellingen van bekende poppentheaters en was het een speelplek voor poppenfestivals.

Na het afscheid van Jan Nelissen van de poppenspelwereld en zijn poppentheater 'Het Kleine Wereldtoneel', werd de programmering van het poppentheater voortgezet als zelfstandige stichting met voorstellingen van andere poppenspelers en groeide het Amstelveens Poppentheater uit tot het Mekka van het poppenspel. Vele nationaal en internationaal bekende spelers en gezelschappen traden Jan Nelissen hier op. Een vaste waarde voor spelers en publiek. Wat in het Amstelveens poppentheater stond geprogrammeerd, heeft zich bewezen. Voor spelers was vaak een erkenning; als je in het Amstelveens poppentheater stond, had je een productie die gezien mocht worden.

Ook vonden steeds meer spelers en gezelschappen de weg naar het poppentheater om hun voorstelling te vervolmaken, technisch af te ronden en af te monteren. Het is een perfecte plek om een voorstelling klaar te maken voor het publiek en een tournee langs andere theaters. De gezellige ambiance zorgt voor een goede, gastvrije sfeer; de vakkundigheid en vakkennis van leiding en technici helpt de productie naar een hoger niveau.


Bekijk enkele fragmenten van poppenspeler Arthur Geesing, de speeches en de prijsuitreikingMaar niet alleen voorstellingen werden in het Amstelveens poppentheater naar een professioneel niveau gebracht. Jarenlang was dit theater ook de plek voor de niveauverbetering van de spelers. Allereerst was het de plek, waar spelers aan de slag konden om iets (nieuws) te proberen onder leiding van een op projectbasis aangetrokken vakman. Dit door Merel van Gaaien geleide initiatief werd bekend onder de naam 'de Proeve' en heeft veel (beginnende) spelers geïnspireerd en verder gebracht in hun carrière als poppen- en/of objecttheatermaker. Helaas werd de financiële ondersteuning niet voortgezet en het project werd noodgedwongen stopgezet.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Voorzitter Alexander Bauwens overhandigt de cheque en feliciteert Myrthe Schuuring met de Jan Meilinkprijs 2015


Niet veel later werd er door de NVP-UNIMA een aantal jaren een éénjarige poppen- en objecttheater opleiding voor beginnende spelers georganiseerd. Sturende en leidende kracht vanuit de NVP-UNIMA was daarin Trudy Kuyper met als hoofddocent Pieter Vrijman. Locatie was weer het Amstelveens Poppentheater. Nog dit jaar verscheen een boekje met de inleidingen van deze opleiding door Pieter Vrijman onder de veelzeggende titel 'Amstelveense Dramaturgie'.

Dit alles geeft wel weer, wat een belangrijke plaats het Amstelveens Poppentheater heeft verworven in de wereld van het poppenspel in haar 50-jarig bestaan; als plek voor belangrijke voorstellingen voor het publiek van Amstelveen en wijde omgeving; als ontmoetings- en opleidingsplek en één van de belangrijkste centra voor het poppenspel in heel Nederland en ver daarbuiten. Het is geweldig, dat er een dergelijke plek is geweest en ondenkbaar, dat het er niet zou zijn.

Dit alles was voor het bestuur van de NVP-UNIMA meer dan voldoende reden de in ere herstelde Wim Meilinkprijs voor het jaar 2015 toe te kennen aan het Amstelveens Poppentheater. Daarin zijn geëerd de dagelijkse leiding, Myrthe Schuuring, het bestuur en de vele vrijwilligers, zowel nu als in het verleden. Myrthe kreeg een cheque van € 2.500,- overhandigd en tevens is er nog een plaquette in de maak die van de zomer wederom in het theater na een feestelijke voorstelling, zal worden overhandigd.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Directrice Myrthe Schuuring is heel blij met de Wim Meilinkprijs


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Vlnr.: Myrthe Schuuring directrice, Sigrid de Reus secretaris, Ron Holst penningmeester en Alexander Bauwens met de cheque


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Ben Smit, voorzitter van de Stichting Amstelveens Poppentheater aan het woord


Na de prijsuitreiking inclusief een prachtig boeket, sprak een zeer enthousiaste Myrthe Schuuring nog een dankwoord uit, waarin ze niet vergat alle namen van de vrijwilligers te benoemen. Het theater steunt op haar vele vrijwilligers, want het enige betaalde personeelslid is Myrthe zelf, dus de vrijwillige inzet is van zeer groot belang. Alle aanwezigen werden aangestoken door Myrthe’s enthousiasme en zij kreeg dan ook een groot applaus, inclusief van haar aanwezige ouders en partner.

Vervolgens nam voorzitter van het Poppentheater Ben Smit het woord en zei, dat de prijs op een plezierig moment komt, nu ook in Amstelveen 6 ton wordt bezuinigd op cultuur. Hij zei onder andere: 'Wij hopen dit theater in stand te houden'. Volgens mevrouw Petra Kirch-Voors (VVD) de aanwezige vice-voorzitter van het Amstelveens Poppentheater, oud-gemeenteraadslid, lid van de Statencommissie Mobiliteit en Financiën van de Provincie Noord-Holland is het Amstelveens Poppentheater het enige specifieke theater voor poppenspel in Nederland en ze krijgen maar € 50.000 subsidie per jaar van de gemeente. Desondanks waren er geen enkele lokale politici aanwezig bij deze belangrijke gebeurtenis, zelfs Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur kwam niet naar het theater.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Het gebouw van het Amstelveens Poppentheater aan de Wolfert van Borsselenweg 85a in Amstelveen


De Wim Meilinkprijs in voorgaande jaren werd deze uitgereikt aan:
* 1980: Hinderik de Groot
* 1983: Feike Boschma
* 1986: Figurentheater Triange
* 1989: Jan de Noord (postuum)
* 1993: Camilla Koevoets
* 1995: Speeltheater Holland
*1998: Trudy Kuyper
* 2002: Damiët van Dalsum
* 2005: Neville Tranter

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen