Bijgewerkt: 25 mei 2024

Lusthof Ruijschenstein - 1730

Foto's -> Gebouwen -> Buitenplaatsen

Lusthof Ruijschenstein
(Bron: Privé Collectie - Foto Amstelveenweb.com - 2015)

'Lusthof Ruijschenstein'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.

Geschiedenis van Ruijschenstein
(Bron tekst uit: Amstelveen acht eeuwen geschiedenis - Groesbeek)

De oudste geschiedenis van het huis is nogal duister, het geen waarschijnlijk wel veroorzaakt wordt door het feit dat het huis omstreeks 1500 zou zijn gesticht. Elias noemt als stichter Mr Jan Benningh Jansz., die in 1492 schepen en in 1495 burgemeester van Amsterdam was. Op latere leeftijd werd hij raadsheer in het Hof van Holland. Volgens de overlevering huwde hij een rijke boerendochter uit Diemen. Hun buitenplaats aan de Amstel zouden zij volgens ter Gouw aanvankelijk ‘Brillenburg’ genoemd hebben. Later zou deze volgens hem de naam ‘Kostverloren’ en nog later ‘Ruijsschenstein’ ontvangen hebben. Het is echter de vraag of dit laatste wel juist is, want beide laatst genoemde namen worden al vroeg door elkander gebruikt. Jan Benningh overleed namelijk kinderloos. Het is niet zeker te zeggen wie ‘Brillenburg’ erfde.  Het is echter niet onmogelijk dat zijn broer Gerrit Benningh Jansz. er eigenaar van geworden is, want deze was gehuwd met Katrijn, dochter van Dirck Heijmansz. Ruijsch, en aan deze echtverbinding zou de naam ‘Ruijschenstein’ zijn ontstaan te danken kunnen hebben. Reeds in 1563 wordt echter ook de naam ‘Kostverloren’ bekend.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen