Bijgewerkt: 23 juli 2024

Hofstede De Morgenstond - 1730

Foto's -> Gebouwen -> Buitenplaatsen

Hofstede De Morgenstond
(Bron: Privé Collectie - Foto Amstelveenweb.com - 2015)

'Hofstede Morgenstond'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.
Zie op de kaart, eerste foto Buitenplaatsen, de ligging onder nummer 28.

Geschiedenis van de Morgenstond
(Bron tekst uit: Amstelveen acht eeuwen geschiedenis - Groesbeek)

‘De Morgenstond’ ten zuiden van ‘Kostverloren’ gelegen, was ook al een heel oude bezitting. In 1594 stond er een huis dat gelegen was ‘in ’t Lancke rack omtrent Costverloren’. Na de gebruikelijke wisselingen van eigenaar, betaalt in 1668 Geertje Pieters, weduwe van Reijer Clasen ƒ 10.000,-  aan Teunis Dirksz. voor  de verwerving van deze bruikweer. Haar dochter Neeltje Reijers huwde met Pieter Gerritsz. Schuijt, die hem verkocht aan Eduard Feijtama, brouwer in Haarlem, die wij ook al aan de Amstelveenseweg ontmoetten. De boerderij, toen 12 morgen land, ontkwam aan Eduards ondergang, doordat deze haar in 1691 aan Willem Feijtama  verkocht voor ƒ 7.700,- . Willem verkocht hem in 1695 weer aan Jan Voordaegh die er ƒ 9.000,-  voor betaalde. Hij transformeerde zijn nieuwe bezitting in een buitenplaats en gaf er de naam ‘de Morgenstond’ aan.  

Toen zijn executeurs-testamentair dit buiten in 1730 verkochten aan de heer Jan Walijen, koopman te Amsterdam, werd het omschreven als ‘een hofstede met zijn huijsinge, stallinge, speelhuijsen en verdere landerijen, genaamd ‘de Morgenstond’, en groot 11¾ morgen’. Uitgezonderd van deze verkoop werden ‘de beelden, vasen, potten, termen, pedestallen en enige huijscieraden’, die afzonderlijk verkocht werden. Getuige de koopprijs ƒ 24.000,- (!) moet het toen een aanzienlijke bezitting geweest zijn. Of was de koopsom te hoog? De weduwe van de koper ontvangt er in 1762 slechts ƒ 9.500,- voor terug. De koper was de weled. gestr. heer Hendrik Rietveld, kapitein der zee, ten dienste van deze landen. Opvallend zijn de enorme fluctuaties in prijzen. Rietveld ontvangt namelijk ƒ 15.500,-  als hij het buiten in 1765 verkoopt aan de heer Anthony Jacob Bierens. Maar Bierens op zijn beurt ontvangt slechts ƒ 10.000,-  als hij in 1772 Boudewijn Jacob Lohoff tot eigenaar maakt. De volgende eigenaar Mr. Pieter Witsen Elias betaalt er in 1789 weer ƒ 11.600,-  voor.

Zoals wij reeds zagen, kocht Mr Johannes Sebastiaan van Namen, heer van Scherpenzeel en de beide Eemnessen, de hofstede ‘Oud Mijl’. Maar ook ‘de Morgenstond’ nam hij bij dezelfde koop over, tezamen voor een bedrag van ƒ 25.600,-.  ‘De Morgenstond’ bestond toen uit ‘een heerenhuizing, tuinmanswoning, koetshuis, paardenstallingen, menagerie, Chinese tenten, stijger en loots’ en was 9 morgen groot, terwijl ‘Oud Mijl’ 30 morgen besloeg.

Foto Amstelveen
(Bron: Privé Collectie - Foto Amstelveenweb.com - 2015)

'De Schoone en seer welbeplante Hofstedede Morgenstondt, aan den Amstel
tussen het kleyne Loopvelt en het Dorp Ouwerkerk'.
Ets van J.C. Philips, variant op een uitgave in Daniel Willink, Amstellandsche Arkadia 1737. Afmeting 14 x11 cm.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen