Bijgewerkt: 1 maart 2024

Panta Rhei
Hortensialaan - 2017

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

Panta RheiHortensialaan
(Foto Sg. Panta Rhei - 2015)

Het schoolplein voor de school Panta Rhei

LEES VAN BOVEN NAAR BENEDEN HEEL VEEL NIEUWSBERICHTEN OVER PANTA RHEI

Bron Amstelveens Nieuwsblad 6 juli 2007
Het lijkt erop dat de Panta Rhei deze zomer kan beginnen met nieuwbouw van de school. In een raadscommissie gaven raadsleden steun aan de plannen. Ze moeten nog wel in de gemeenteraad bekrachtigd worden.
Panta Rhei directeur Bert de Weerd is enthousiast. 'We zijn al acht jaar bezig. Onze huidige gebouwen dateren uit de prehistorie en zijn niet meer geschikt voor modern onderwijs. Tegenwoordig wordt er minder klassikaal les gegeven, zodat je minder gewone lokalen nodig hebt, maar in plaats daarvan grote projectlokalen waar leerlingen in groepen kunnen werken. Nu konden we wel eens een muurtje wegbreken, maar het blijft behelpen.'

De Panta Rhei zit thans nog verspreid over twee gebouwen: de bovenbouw aan de Hortensialaan en de onderbouw aan Pandora. De bedoeling is dat er twee onderling verbonden gebouwen komen aan Pandora. Eerst wordt een nieuw gebouw voor de onderbouw neergezet, waar vroeger de Herman Heijermansschool stond. Zodra dit gereed is, verhuist de onderbouw van het bestaande gebouw aan Pandora naar het nieuwe. Daarna wordt het vrijgekomen gebouw gesloopt en begint, als alles goed gaat, volgend jaar zomer het bouwen van het nieuwe onderkomen voor de bovenbouw. 'Door deze aanpak hoeven we geen tijdelijke noodgebouwen neer te zetten,' zegt De Weerd. De bouwkosten zijn als gevolg van de opleving van de economie wel 20 tot 30 procent hoger dan aanvankelijk begroot. Daardoor was het oorspronkelijke budget te krap geworden.


Duurder Panta Rhei
Bron: Bron: Amstelveens Nieuwsblad 11 juli 2007

Wethouder Yeter Tan (onderwijs, PvdA) is politiek in problemen geraakt door het fors duurder uitvallen van de nieuwbouw van Panta Rhei aan Pandora. De sociaaldemocraat, die repte over „een duivels dilemma", wordt gebrek aan communicatie verweten en slechts te handelen uit financiële motieven en niet in het onderwijsbelang.

Panta Rhei school Amstelveen
(Google Earth - 2007)

Het Panta Rhei schoolgebouw aan de Hortensialaan


„Ze staat niet voor haar portefeuilles," aldus de grootste oppositiepartij GroenLinks (GL), die eerder met haar bakkeleide over scouting, waar „Tan het vastgoedbelang dient en niet het welzijn van scouting." De oppositie, met steun van CDA en VVD, vindt dat de sociaaldemocraat de raad een gedegen voorstel had kunnen doen, omdat er voldoende informatie beschikbaar was. „De gewenste onderzoeken zijn inmiddels verricht," aldus de woordvoerders.

Yeter Tan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Wethouder Yeter Tan tijdens een raadsvergadering


Als gevolg van de 'overspannen bouwmarkt' zijn de kosten voor nieuwbouw van de Panta Rhei gestegen met 2 miljoen euro naar 9,4 miljoen. Terwijl Tan de aanbestedingprocedure wilde opschorten, wat kostenverhoging in de hand zou kunnen werken, amendeerde een voltallige raad dit voornemen door de 2 miljoen euro onmiddellijk beschikbaar te stellen: „Het onderwijs moet door," aldus BBA.

Motie van treurnis
GroenLinks heeft tijdens het raadsdebat donderdag over de Panta Rhei 'even' overwogen een mondelinge motie van treurnis uit te spreken over het optreden van wethouder Yeter Tan (onderwijs, PvdA). GL-fractievoorzitter Sander Mager zag daar te elfder ure vanaf, omdat de voltallige raad het voorstel tot uitstel van de aanbesteding voor de nieuwbouw van Panta Rhei amendeerde, en de twee miljoen euro extra onmiddellijk beschikbaar stelde waardoor nog deze zomer met de bouw kan worden begonnen en er niet tot september hoeft te worden gewacht. Terwijl naar later bleek het amendement tijdens de laatste schorsing om kwart over twaalf 's nachts door de onderwijswoordvoerders werd voorbereid, vreesde VVD-fractievoorzitter Hans Buising , wiens partij de schorsing had geïnitieerd, een motie van wantrouwen aan het adres van de sociaaldemocraat.

Motivatie
GroenLinks motiveerde een eventuele motie van treurnis later desgevraagd als volgt: „Wethouder Tan’s optreden tijdens de raadsdebatten op haar beleidsterreinen is net niet slecht genoeg om er een punt van te maken. Maar hoe ze zich verder door de vele kwesties heen prutst en ploetert is treurig." Tan wordt verder verweten onwrikbaar haar stellingen te betrekken en daar geen millimeter van te willen wijken. De PvdA-bestuurder beargumenteerde het opschorten van de besluitvorming onder meer door te stellen dat het totale bouwplan, dat enerzijds nieuwbouw behelst en anderzijds aanbouw aan de bestaande bouw, niet kan worden geknipt, wat door de oppositiepartijen BBA, D66 en ChristenUnie werd bestreden. Deze zeiden zich te baseren op informatie van de Panta Rhei zelf.

Voor wethouder Tan is thans de kou nog niet uit de lucht. In september 2007 komt de kwestie opnieuw aan de orde. Ondanks de vreugde voor de Panta Rhei, kondigde D66 dit aan. De democraten hebben twijfel bij de politieke besluitvorming. GroenLinks was blij dat de raad nu zelf een voorstel had geformuleerd, en verbaasde zich, met steun van het CDA, erover dat het college niet zover was gekomen. „Doe toch niet zo zuur," was de zure reactie van de PvdA-woordvoerder.

Bron: Gemeente Amstelveen 4 september 2007

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het beschikbare budget voor Panta Rhei te verhogen. Met deze verhoging is het mogelijk de Panta Rhei in zijn geheel in nieuwbouw te vestigen – meldt de Gemeente Amstelveen in haar persbericht. Het college stelt voor om het scenario van de Panta Rhei te wijzigen in volledige nieuwbouw en een aanvullend bedrag van € 591.000, hiervoor ter beschikking te stellen.

Scholengemeenschap Panta Rhei
Panta Rhei is een bijzonder-neutrale school voor VMBO/MAVO en LWOO (Leerwegondersteunend onderwijs) aan de Hortensialaan 1. De school biedt in de bovenbouw vier verschillende beroepsafdelingen: Techniek Breed, Zorg en Welzijn Breed, Administratie/Economie en SDV (Sport, Dienstverlening en Veiligheid). De school heeft op dit moment twee locaties. Locatie Pandora is een gebouw met 13 lokalen, hier zitten de kinderen van de onderbouw. Aan de Hortensialaan krijgen de kinderen van de bovenbouw les. Omdat het leerlingenaantal is sterk gegroeid en de huidige gebouwen te oud zijn en niet meer geschikt voor modern onderwijs, zal Panta Rhei uitbreiden en in 2007 zal de nieuwbouw starten. In 2008 zal de onderbouw en bovenbouw in het nieuwe gebouw aan de Pandora zitten. De gebouwen zijn door Snelder Architecten uit Hilversum ontworpen.

Bron: Nicole van Buuren / Jeltje van Houten 5 december 2012
In de maand november 2012 startte 2VanKunst met een nieuw community art project op de Scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen. De gemeente subsidieert het project. Leerlingen van de school die hebben gekozen voor Kunst, Media & Entertainment zullen onder leiding van 2VanKunst en vakleerkrachten van Panta Rhei een kunstwerk maken dat een plek krijgt op het schoolplein.

Panta Rhei Amstelveen
(Foto Nicole van Buuren - 2012)

Het begin van het SkyHigh project bij Panta Rhei in Amstelveen


Recycling staat centraal in dit project, dat als titel 'Sky High!' heeft meegekregen. Waarom Sky High!? Een kunstwerk begint met ideeën. Daarom moet je je fantasie de vrije loop laten. The sky is the limit! Het kunstwerk zal ook letterlijk in de hoogte komen. Het kunstwerk zal vervaardigd worden van afvalmaterialen. Leerlingen hebben deze week in groepjes hun ontwerpen uitgewerkt in karton, klei en ijzerdraad. Tijdens de volgende les op 11 december 2012 zal het beste ontwerp gekozen worden. Dit ontwerp wordt eerst voorgelegd aan de directeur van de school dhr. Bert de Weerd, waarna we de volgende spannende stap kunnen gaan zetten: het uitvoeren van de vorm in metaal!  Sky High! heeft medewerking gekregen van metaalbewerkingsbedrijf Laska-metaal in Aalsmeer, dat belangeloos restmateriaal ter beschikking heeft gesteld.

Panta Rhei moet uitbreiden
Bron: Gemeente Amstelveen 9 april 2013

Scholengemeenschap Panta Rhei heeft in de afgelopen jaren steeds meer leerlingen gekregen. Om hen allemaal een plek binnen de school te bieden is uitbreiding nodig. Op het laagste gedeelte van het bovenbouwgebouw komen extra lokalen. Het College van Burgemeester en Wethouders wil hierin ruim 600.000 euro investeren. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad dit onderwerp bij de behandeling van de Kadernota in juli 2013

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Onderwijs


Herbert Raat (VVD) wethouder onderwijs:’Panta Rhei is de afgelopen jaren met meer dan 10 procent gegroeid. Volgens leerlingenprognoses houdt dit leerlingenaantal de komende 15 jaar stand. Uitbreiding is dan ook noodzakelijk. In theorie is Tulpenburg 1 beschikbaar; echter dit gebouw is op termijn al voor andere doeleinden gereserveerd. Nieuwbouw is in deze omgeving dan ook de enige echte realistische optie’. Bert de Weerd, directeur van Panta Rhei is blij met deze bereidheid van het College. Hij vraagt ook een bijdrage van 225.000 euro voor een eerder door de school voorgefinancierde uitbreiding. Het College stelt de gemeenteraad dan ook voor in totaal 856.000 euro uit het fonds onderwijshuisvesting te halen.

Reünie bij 40-jarig bestaan Panta Rhei

Bron: Scholengemeenschap Panta Rhei 1 juni 2015
Dit schooljaar bestaat Panta Rhei 40 jaar. Mede daarom was er vrijdag 29 mei 2015 een reünie voor gepensioneerden en oud-medewerkers. De bestuursvoorzitter Tine Smink wees in haar toespraak op het belang van de school in de Amstelveense en regionale samenleving. De school heeft mindere tijden gekend, maar staat er tegenwoordig goed voor.

Foto Amstelveen
(Foto Panta Rhei - 2015)

Vlnr.: Bert de Weerd, Ingrid Janssen en Martin Brandenburg ontvingen de Panta Rhei-award


Bert de Weerd, algemeen directeur/bestuurder, reikte aan twee oud-medewerkers de Panta Rhei-award uit. Deze hoogste onderscheiding die de school kent werd toegekend aan Ingrid Janssen, oud-directeur en aan Martin Brandenburg, oud-docent en nog steeds als vrijwilliger aan de school verbonden.

Jonge ondernemers inspireren team Panta Rhei
Bron: Scholengemeenschap Panta Rhei 20 augustus 2015

Het docententeam van de bovenbouw van Panta Rhei had dinsdag 18 augustus 2015 een studiedag in een inspirerende omgeving. Panta Rhei was te gast bij Amsterdam in het oude IBM-gebouw in Amsterdam, waar innoverende bedrijven en startups hun werkplek hebben. Het programma was opgezet in samenwerking met Birgit Verbeek van Learnovate, die scholen begeleidt in innovatie. De docenten en enkele stafmedewerkers van Panta Rhei kregen de kans om door het gebouw te lopen om de sfeer van innovatie en creativiteit zelf te proeven. Jonge ondernemers deden hun verhaal en ideeën werden uitgewisseld. Het team van Panta Rhei deed veel inspiratie op.
In deze creatieve omgeving van B. Amsterdam werd ook nagedacht over de vernieuwing van de beroepsgerichte opleidingen. Landelijk worden de programma’s van deze opleidingen vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. Panta Rhei zet er met de vernieuwde programma’s hoog op in, dat jongeren vaardigheden ontwikkelen die hen succesvol maken in het mbo en als toekomstig beroepsbeoefenaar.

Foto Amstelveen
(Foto Sg. Panta Rhei - 2015)

Het docententeam van de bovenbouw van Panta Rhei had dinsdag 18 augustus 2015 een studiedag in een inspirerende omgeving bij B. Amsterdam


Panta Rhei wil voor de ontwikkeling van de vernieuwde onderwijsprogramma’s van buiten naar binnen kijken. De inspiratie en praktische aanbevelingen van jonge ondernemers helpen bij het samenstellen van eigentijdse programma’s. Laat jongeren vooral ervaring opdoen met praktische opdrachten, was zo’n advies. Door ondernemend gedrag aan te leren, krijgen jongeren meer kansen om hun eigen toekomst te beïnvloeden. Door gemaakte fouten en feedback leren jongeren zichzelf kennen, hetgeen belangrijk is voor hun loopbaankeuze. Het docententeam verwerkt de opgedane inzichten bij het schrijven van de nieuwe programma’s. De ondernemers hadden ook aanbevelingen voor het ontwikkeltraject, die bijdragen aan een praktische en eigentijdse insteek. In 2016 starten de nieuwe programma’s voor het derde leerjaar en in 2017 worden de eerste diploma’s nieuwe stijl uitgereikt.

Op vrijdag 13 mei 2016 beschilderden leerlingen van scholengemeenschap Panta Rhei twee KPN-huisjes ter hoogte van de Groen van Prinstererlaan 32 in Amstelveen. Dit deden zij in het kader van een project tegen graffiti samen met KPN en de gemeente Amstelveen. Om 12.00 uur kwam Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving kijken bij de verdeelkast met Maaike Veeningen (D66) wethouder Onderwijs.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Leerlingen van scholengemeenschap Panta Rhei overschilderen twee KPN-huisjes ter hoogte van de Groen van Prinstererlaan 32 in Amstelveen


In twee groepen namen leerlingen media & entertainment de KPN-huisjes aan de Groen van Prinstererlaan en de Prof. E.M. Meijerslaan onder handen. De ontwerpen voor de beschildering van de huisjes zijn gemaakt tijdens de lessen media & entertainment bij de vakdocenten Ghislaine Roos en Joris Koster. Beide ontwerpen zijn gebaseerd op de straatnaam van de huisjes. De leerlingen hebben daar hun fantasie op losgelaten om fleurige aansprekende ontwerpen te maken. Het idee was om zoals het ware een ‘cadeautje’ te geven aan de wijk: niet alleen een mooi huisje, maar ook een herkenningspunt, waarin de straatnaam betekenis krijgt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De leerlingen en wethouder Raat met wethouder Veeningen doen hun best het KPN-huisje graffitivrij te maken


In het ontwerp van het huisje aan de Groen van Prinstererlaan is behalve een portret ook een wetboek verwerkt (Prinsterer was politicus), maar ook, speels en gerelateerd aan de naam, een groene kikker en een prinselijke kroon met sterren. In de beschildering van het huisje aan de E.M. Meijerslaan kreeg het Burgerlijk Wetboek een rol, omdat E.M. Meijers de grondlegger van het Burgerlijk Wetboek was. Ook Meijers’ beroep als rechtsgeleerde komt in de schildering terug, evenals een klein grapje, een vliegende ‘meier’ (vroeger een benaming voor 100 gulden). In de bijlage de ontwerpen, die slechts een klein voorproefje geven van de verfijndere en veelkleurigere schilderingen op de huisjes.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Wethouder Veeningen beoordeelt het muurschilderij


Dit anti-graffiti project is een onderdeel van de maatregelen die graffiti moeten voorkomen. Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen stelde in 2013/14 een bedrag van 50.000 euro extra beschikbaar voor de bestrijding van graffiti. KPN zorgde ervoor, dat de kasten bij de start van het project ‘schoon’ waren. Na de beschildering wordt een anti-graffiti-coating aangebracht. Dit zijn in principe de laatste twee KPN-huisjes die in het kader van dit project beschilderd werden. Eerder waren KPN-huisjes aan de Rooseveltlaan, de Vlielandstraat en de Max Havelaarlaan aan de beurt.
Afscheidsfeest van directeur Bert de Weerd
Op vrijdagmiddag 2 juni 2017 nam Bert de Weerd afscheid als directeur-bestuurder van de Amstelveense scholengemeenschap Panta Rhei. In een feestelijke bijeenkomst voor medewerkers en genodigden werd hij geprezen als een sterke verbinder met grote bestuurlijke capaciteiten.
In de afscheidsspeeches klonken veel warme woorden voor Bert de Weerd. Namens de VO-Raad prees Hein van Asseldonk zijn bestuurlijke vermogen. Elisabeth Pels-Rijcken van het Keizer Karel College roemde zijn rol in de samenwerking tussen de vier scholen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen. Zij gaf aan onder andere in de Zomerschool en in de uitvoering van de theatervoorstelling van Porgy & Bess prettig met Panta Rhei te hebben samengewerkt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Christa Zonneveld, adjunct-directeur onderwijs van Panta Rhei: 'Van harte welkom bij Panta Rhei, wat fijn dat u bent! Bert wacht in zijn eigen kamer en hij wordt opgehaald door een medewerker en als hij en zijn vrouw binnenkomen, graag opstaan en luidruchtig applaudisseren!'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Bert de Weerd en zijn echtgenote Margaret lopen eindelijk de zaal binnen, waar inderdaad hun ontvangst behoorlijk luidruchtig is

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Oud- bestuursvoorzitter Tine Smink van het bestuur van Panta Rhei vergeleek Bert de Weerd met de Grote Vriendelijke Reus (Big Friendly Giant = GVR) uit het kinderboek van Roald Dahl. 'Bert, vriendelijke onderwijsreus, het was een voorrecht om met je samen te werken!'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Lau de Ruyter voorzitter bestuur Panta Rhei: 'Beste Bert, je hebt 40 jaar hard in het onderwijs gewerkt en vele jaren onderwijs gevolgd. Dat is ook de reden dat je de Panta Rhei Award krijgt vanwege je grote inzet voor de school'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Bert de Weerd bekijkt zijn Panta Rhei Award

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Hein van Asseldonk spreekt namens het bestuur van de Voortgezet Onderwijsraad (VO raad): 'Beste Bert, je was in de voorbije jaren een loyaal en bijzonder actief lid van onze vereniging. Tijdens onze vergaderingen was je vaak aanwezig, maar niet opdringerig. Betrokken, maar niet bemoeizuchtig, duidelijk en eigenzinnig, maar bovenal met het onderwijs als de kern, waar wij ook achter staan!'


Het bestuur reikte de vertrekkend directeur-bestuurder de Panta Rhei Award uit voor zijn grote inzet voor de school. Als blijk van waardering kreeg hij - naast een reischeque - ook een persoonlijk tijdschrift aangeboden: een speciale editie van de BERT, met daarin herinneringen en teksten van medewerkers en relaties. Een leerlingenoptreden, muzikale intermezzo’s en de vele cadeaus en felicitaties maakten de feestelijkheden compleet.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Onderwijs van de gemeente Amstelveen: 'Wij hebben drie jaar samengewerkt sinds mijn aantreden als wethouder en al die jaren zijn bijzonder prettig verlopen. Onze gesprekken waren vaak gespekt met een vleugje humor en een knipoog, maar uiteindelijk werden zaken gedaan!'

'Beste Bert,
Wat fijn, dat ik vandaag op deze bijzondere dag voor jou je mag toespreken. We hebben de afgelopen 3 jaar prettig met elkaar samengewerkt. En nu is het moment aangebroken, dat je aan het einde van je loopbaan bent gekomen en ga je genieten van je vrijheid. Hoewel, je zal het onderwijs nooit helemaal los kunnen laten zo schat ik in. Sinds 2006 ben je directeur/bestuurder op de scholengemeenschap Panta Rhei. Toen je begon lag er veel werk op je te wachten. Het begeleiden van de bouw van de nieuwe school was één van de eerste grote klussen. Sinds die tijd is de school flink gegroeid en staat de Panta Rhei steeds beter op de kaart in Amstelveen en de regio. Ook de Onderwijs Inspectie is deze mening toegedaan. Onder jouw bezielende leiding hebben jij en je team de onderwijskwaliteit verbeterd en het VMBO stevig gepositioneerd. Compassie voor jouw leerlingen is je belangrijkste drijfveer. Je staat altijd voor ze op de bres. Want zoals jij stelt: de leerlingen zijn wel de werknemers die de samenleving nodig heeft in de toekomst! Maar ook buiten de Panta Rhei was jij bijzonder actief voor het onderwijs in Amstelveen, de regio en zelfs landelijk. Zo was jij onder andere actief betrokken als adviseur bij de VO-raad en voorzitter van Regionaal Programma Onderwijsvoorzieningen. Activiteiten waar de nodige tijd en energie in is gaan zitten. De Panta Rhei Lezing is ook zo’n paradepaardje van jou en je team. Jaarlijks nodigt de Panta Rhei een deskundige spreker en onderwijsprofessionals uit de regio uit voor een inspirerende bijeenkomst over het Vmbo onderwijs. Ook vond jij het belangrijk, dat de buurt, de school en de leerlingen elkaar ontmoeten. De school organiseerde een de buurt-barbecue die door de buurtbewoners bezocht en gewaardeerd werd. En ik kan me nog goed herinneren hoe we eens samen een project van je leerlingen bezochten, die een energiehuisje beschilderden. Zowel op de grote lijnen als de kleinere activiteiten toonde je enorme betrokkenheid.  Ook het lot van vluchtelingen ligt je na aan het hart. Je hebt je flink ingespannen om de onderwijsvoorzieningen in de Noodopvang te realiseren. Dit naast de internationale schakelklas die er al is voor anderstalige nieuwkomers bij de Panta Rhei. Bert jouw bijdragen aan het Amstelveense onderwijs zijn bijna te veel om allemaal te noemen. Ik wil je zeer bedanken voor alle je inspanningen en we zullen je missen!'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De versierde grote zaal van Panta Rhei was vol met de afscheidnemers

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Peter Bijkerk docent Panta Rhei en zijn vriend voeren op ukulele en contrabas het liedje 'Ome Bert' uit

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Bert de Weerd en zijn echtgenote Margaret genieten van het feest

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Elisabeth Pels-Rijcken rector van het Keizer Karel College tijdens haar toespraak: 'De afgelopen zes jaar heb ik het genoegen gehad om met je samen te werken en ik kan beamen dat onze scholen (Amstelveen College en het Herman Wesselink College) met jouw medewerking zich steeds sterker zijn gaan profileren in de Amstelveense gemeenschap. Er is een stevige basis gelegd om de continuïteit van onze samenwerking te vervolgen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het publiek volgt aandachtig de toespraken in de steeds warmer wordende zaal

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mark Manders, oud-rector van het Amstelveen College, tegenwoordig rector van het Oostvaarders College in Almere Buiten aan het woord

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Bert de Weerd en echtgenote Margaret vinden alles prachtig van de feestelijke middag

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Bert de Weerd krijgt zijn nestkast terug als cadeau van Mark Manders, dat hij ooit aan hem had gegeven


Bert de Weerd, sinds 2006 bij Panta Rhei, heeft veel betekend voor de school. Hij realiseerde totale nieuwbouw, die noodzakelijk was geworden, nadat het leerlingenaantal sinds zijn aantreden bijna verdubbeld was. Binnen het werkveld van onderwijs was hij binnen diverse andere maatschappelijke functies actief. In 2014 ontving hij bij zijn 40-jarig onderwijsjubileum een Koninklijke Onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) uit handen van burgemeester Mirjam van ’t Veld vanwege zijn verdiensten op het gebied van onderwijs. Na een lange onderwijscarrière, waarvan bijna 11 jaar bij Panta Rhei, is Bert de Weerd nu met pensioen. In zijn afscheidstoespraak bedankte hij zijn medewerkers en gaf hij aan het volste vertrouwen te hebben in zijn opvolger Erik Holtslag, met wie hij de afgelopen maand nauw samenwerkte.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Kees Koot leest zijn eigen gedicht voor

Fonkelmeester
(Voor Bert de Weerd)
Kaarsen zijn niets waard,
als niets ze doet ontbranden
en de blokken voor de haard
blijven vulsel in je handen.

Vuur draag je niet op zak,
het bezorgt je blaren.
Je verwekt het uit een tak
die je veilig kunt bewaren.

De fonkelmeester die bestaat!
Hij zorgt voor de juiste wrijving
waaruit het ware vuur ontstaat
voor het licht, de warmte en de aandrijving.

De vlam wordt doorgegeven.
Wij porren de resten in de la.
Zo vloeit alles in het leven
en gloeit het oude vuur nog na.
Kees Koot

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Een apart intermezzo als Co Doesburg een Braziliaans liedje zingt voor de aanwezigen

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De mensen in de zaal volgen met grote interesse de acties die op het podium plaatsvinden

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Frank Vijgen adjunct directeur Financiën van Panta Rhei overhandigt een reischeque aan Bert de Weerd

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Tussen de vele aanwezigen in de zaal zit de heer Ton Liefaard (2de van links), de oud-rector van het Hermann Wesselink College

Foto Amstelveen
(Foto Panta Rhei - 2017)

Bert de Weerd tijdens zijn afscheidstoespraak

Foto Amstelveen
(Foto Panta Rhei - 2017)

Na het liedje van Max Douw was de uitreiking van het drukvel en tijdschrift de afsluiting van het officiële programma. Bert de Weerd kreeg een speciale editie van het Magazine BERT overhandigd van Jasmijn Vreugdenhil beleidsmedewerker pr & communicatie. Bij vertrek kregen alle aanwezigen een exemplaar van het blad

Foto Amstelveen
(Foto Panta Rhei - 2017)

Bert de Weerd bekijkt met verbazing het magazine BERT, vooral omdat het blad in het grootste geheim werd gemaakt en hij er niets van merkte

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Dit beeld, het gebouw van de school Panta Rhei in Amstelveen zal Bert de Weerd in de toekomst niet zo vaak meer zien


Het programma na de pauze begon met een leerlingenoptreden van vier leerlingen die aan drama/improvisatie deden, onder leiding van dramadocent Judith Janssen. Er volgde nog een buffet, dat deels in de lokalen van de school en deels op het schoolplein werd genoten. Aan de lange rij om Bert en zijn vrouw geluk te wensen, kwam haast geen einde. We kijken terug op een mooi, feestelijk en drukbezocht afscheid!Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen