Bijgewerkt: 1 maart 2024

School of Understanding
Pandora - 2015

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

School of UnderstandingPandora
(Foto School of Understanding - 2015)

Klaas Degen (l) de directeur en Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving en Vergunningen openen officieel de school

Onder grote belangstelling is op 9 september 2015 in Amstelveen aan Pandora 4a de eerste vestiging van School of Understanding feestelijk geopend door Klaas Degen, directeur van de school en wethouder Herbert Raat en de 98 leerlingen van deze nieuwe basisschool. Na het oplaten van gekleurde ballonnen, zongen de leerlingen uit volle borst het tweetalige schoollied.

Voor de kinderen stond deze speciale dag in het teken van leren goochelen. Goochelkunst sluit goed aan op de filosofie van de school; bij een goocheltruc is er eerst onbegrip, maar door te oefenen, te leren en door te vragen maakt onbegrip plaats voor begrip en plezier.

Foto Amstelveen
(Foto School of Understanding - 2015)

Wethouder Herbert Raat is blij met de komst van de school in Amstelveen en hij vertelde, dat er in Amstelveen hele goede basisscholen zijn, maar dat er in het onderwijs veel vernieuwing nodig is en deze school is hiervan een voorbeeld


Foto Amstelveen
(Foto School of Understanding - 2015)

Met het oplaten van gekleurde ballonnen is de school door de leerlingen zelf ook feestelijk geopend


De kinderen leerden bijzondere trucs van echte goochelaars. Een voorstelling voor de ouders aan het einde van de middag maakte deze feestelijke dag compleet. Meer informatie: www.schoolofunderstanding.nl

Wat vooraf ging
Amstelveen is vanaf het nieuwe schooljaar een basisschool rijker. De School of Understanding zal zich per 1 augustus 2015 vestigen aan de Pandora. Op 16 februari en 23 maart 2015 organiseert de School of Understanding twee informatieavonden. Belangstellenden en geïnteresseerde ouders/verzorgers die meer willen weten over het onderwijs en de filosofie van deze school, zijn van harte uitgenodigd. Beide avonden beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in het pand van Scholengemeenschap Panta Rhei, Pandora 2 te Amstelveen.

Tweetalige school
(Bron School of Understanding - 2015)


Tijdens de informatieavond presenteert de school haar vernieuwende onderwijsconcept. Bij de School of Understanding staat de levenshouding van het kind centraal. De leerlingen worden aan de hand van doorlopende projecten actief gestimuleerd en ondersteund om zelfbewust en optimistisch in het leven te staan. Met als doel op te groeien tot een gelukkig, evenwichtig kind dat later een bijdrage weet te leveren aan de samenleving.

Het onderwijs wordt in twee talen gegeven: in het Nederlands en het Engels. Daarbij krijgt iedere leerling naast groepslessen een individueel digitaal lesprogramma op maat. Gewerkt wordt met de best-bewezen leermethoden ter wereld. Om werkende ouders tegemoet te komen beschikt de school over een geïntegreerde buitenschoolse opvang, waar de leerlingen actief begeleid worden. Daarnaast wil de school de ouders zo veel mogelijk zelf de schooltijden en de vakanties laten bepalen, zolang er aan een aantal minimum uren wordt voldaan.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen