Bijgewerkt: 22 april 2024

Carmelkerk - 1969

Foto's -> Kerken -> Carmelkerk

Carmelkerk
(Bron: Amstelveenweb - Gemeentearchief NA)

De Carmelkerk met links het kerkgebouw en rechts het klooster van de Carmelieten
Onder de toren achter de bomen is de hoofdingang

DE CARMELKERK WERD IN 1990 GESLOTEN EN IN 1994 GESLOOPT


Carmelkerk Amstelveen
(Bron: Amstelveenweb - Gemeentearchief NA)

De afmetingen voor de bouw van de Carmelkerk in 1964 worden uitgezet. De kerk en een klooster worden gebouwd
op de kruising van de Groen van Prinstererlaan met de Rembrandtweg

GESCHIEDENIS VAN DE VOORMALIGE CARMELKERK GEMEENTE
In de jaren rond 1960 ging de gemeente Amstelveen van het standpunt uit dat elke wijk een eigen kerk moest hebben. Zodoende werd de Carmelkerk gebouwd door een groep Karmelieten die in de jaren vijftig naar Amstelveen kwamen. Naast de kerk, die gelegen was op de hoek Rembrandtweg - Groen van Prinstererlaan, werd in 1965 ook een klooster gebouwd voor de pater Karmelieten.

Carmelkerk Amstelveen
(Bron: Amstelveenweb - Gemeentearchief NA)

Het Klooster naast de kerk voor de Karmelieten

Vanuit dit klooster werkten de Karmelieten in de nieuwe Carmelparochie. Enkele Karmelieten waren leraar aan het Keizer Karel College, aan het latere Alkwin college in Uithoorn en aan het Pius X-college in Amsterdam. Sommigen deden jongerenwerk in Amsterdam, anderen werkten er voor Spaanse gastarbeiders. Er was ook een Karmeliet docent aan het Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam (KTHA) en vanuit het klooster werd er ook een bijdrage geleverd aan de oecumene. Meerdere Karmelieten deden begeleidingswerk voor Religieuzen elders, terwijl een vrij groot aantal jonge kloosterlingen studeerden aan de Universiteiten in Amsterdam.

Carmelkerk Amstelveen
(Bron: Amstelveenweb - Gemeentearchief NA)

De ingang van het kerkgebouw aan de Groen van Prinstererlaan


Carmelkerk Amstelveen
(Bron: Amstelveenweb - Gemeentearchief NA)

De kerktoren met drie grote klokken


Carmelkerk Amstelveen
(Bron: Amstelveenweb - Gemeentearchief NA)

Doorkijk vanaf achterin de kerk naar rechts richting het altaar en de grote ramen aan de kant van de Rembrandtweg


Carmelkerk Amstelveen
(Bron: Amstelveenweb - Gemeentearchief NA)

De grotoe zijwand bestond bijna geheel uit glas


Carmelkerk Amstelveen
(Bron: Amstelveenweb - Gemeentearchief NA)

Overzicht van de kerk richting doorgang naar het klooster


Carmelkerk Amstelveen
(Bron: Amstelveenweb - Gemeentearchief NA)

Een groot orgel stond achterin het kerkgebouw


Carmelkerk Amstelveen
(Bron: Amstelveenweb - Gemeentearchief NA)

Het orgel gezien vanaf het altaar

De kerk was geen lang leven beschoren. Na 10 jaar daalde het aantal gemeenteleden. Ook het aantal paters nam af waardoor het kloostergebouw een onderdak werd voor vluchtelingen. In de jaren zestig onstond ook de Thaborparochie maar in de wijk Bankras-Kostverloren. Begin jaren negentig gingen beide parochies samen en vormden de Titus Brandsma parochie. De Carmelkerk werd toen gesloten en men hield de dienst in de Titus Brandsma Parochiekerk gelegen aan het Westelijk Halfrond.

Carmelkerk Amstelveen
(Ansichtkaart - 1975)

De Carmelkerk in de jaren 70 op een ansichtkaart


Carmelkerk Amstelveen
(Ansichtkaart - 1975)

De Carmelkerk in haar laatste dagen

De Carmelkerk werd in 1994 gesloopt en op dezelfde plaats werd het luxe appartementencomplex Cortile gebouwd.

Karmelietenklooster
Het Karmelietenklooster verhuisde naar het Westelijk Halfrond bij de Titus Brandsmakerk, maar verhuisde later naar de Camera Obscuralaan nr 31.Waar men nadien naar toe is gegaan is onbekend.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kerken