Bijgewerkt: 24 juli 2024

Vereniging Historisch Amstelveen
VHA - 1990

Foto's -> Geschiedenis -> Vereniging Historisch Amstelveen

Vereniging Historisch Amstelveen  VHA
(Bron: Ansichtkaart - Fotograaf onbekend - medio 1940)

Roelof Venemaschool

In 1926 werd aan de Amsterdamseweg 441a de tweede School voor Christelijk Nationaal Onderwijs gebouwd met vier klaslokalen. Deze school werd ten tijde van Burgemeester Colijn gebouwd en werd ontworpen door architect Ingwersen. De school kreeg de naam van de heer Roelof Venema, één van de oprichters. Hij was directeur van de Christelijke Kweekschool in Amsterdam.

Vanaf maart 2002 tot april 2005 was de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) in een deel van de school gehuisvest en in het andere deel het Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle. De VHA werd op 25 september 1990 opgericht. Zij stelt zich ondermeer ten doel om het historisch aanzien van Amstelveen te bewaren en om de belangstelling voor de lokale geschiedenis te stimuleren.

VHA
(Amstelveenweb.com collectie - 2002)
Het gebouw in 2002 gebruikt door de VHA = Vereniging Historisch Amstelveen


Het Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle was gelegen aan de Amsterdamseweg 511 en verhuisde in 1996 naar de Amsterdamseweg 441 in het gebouw van de voormalige Roelof Venemaschool. Het Expositiecentrum Aemstelle opende in 1963 haar deuren in een prachtig gebouw, 'Villa Aemstelle' voordat het naar dit schoolgebouw verhuisde. Ook de Vereniging Historisch Amstelveen bleef hier haar activiteiten uitvoeren, beiden tot 2005. Op 25 april 2005 werden definitief de deuren gesloten en begin 2006 werd het gebouw volledig gesloopt.

Aemstelle Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Links was de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) gehuisvest en rechts het Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle


Aemstelle Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Het gebouw van de voormalige Roelof Veenemaschool en daarna de Vereniging Historisch Amstelveen tezamen met het Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle staat leeg en is klaar voor de sloop

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2005)

Onbekend kunstwerk van een onbekende Kunstenaar

Toen Amstelveenweb.com foto's kwam nemen voordat het gebouw gesloopt werd, stond dit beeld nog eenzaam in de begroeiing tegenover de ingang van de school. Het is onbekend wie het beeld maakte, wat het voorstelt en of het een naam heeft. De gemeente ontdekte het pas tijdens de sloop en bewaarde het lange tijd. Pas in 2018 vond de herplaatsing van het beeld plaats en kreeg het de naam Roger. Weet iemand de naam van de kunstenaar, of de naam van het kunstwerk, dan kan die zich melden bij de Gemeente Amstelveen. Of mail naar José van Amstelveenweb.com, dan geeft Amstelveenweb.com het door aan de gemeente.

Aemstelle ruine
(eigen collectie - 2005)

De voormalige Roelof Veenemaschool, de latere gemeentelijke expositieruimte is gesloopt.


Roelof-Veenemaschool
(eigen collectie - 2005)

Nog een paar dagen en niets zal meer herinneren aan de bewogen geschiedenis van het gebouw


Venemaschool Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Op de 12 december 2005 gemaakte foto's van het gebouw


Venemaschool Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)Venemaschool Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com 2015)

Aan de Amsterdamseweg 465A, maar wel in Amstelveen is sinds eind 2015 een nieuw hotel geopend met de naam Amsterdam Forest Hotel. De tussennaam Forest slaat op het feit dat het hotel slechts anderhalve kilometer van het Amsterdamse Bos is verwijderd.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis