Bijgewerkt: 22 juli 2024

Rotonde Sportlaan-Van der Hooplaan
is klaar - 2014

Foto's -> Straatgezichten -> Sportlaan

Rotonde Sportlaan-Van der Hooplaanis klaar
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De nieuwste rotonde aan de kruising Sportlaan-Van der Hooplaan

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Verkeer en zijn collega Peter Bot, (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening, openden officieel de nieuwste rotonde in Amstelveen aan de kruising van de Sportlaan en de Van der Hooplaan op woensdagmiddag 5 november 2014. Deze kruising was al jaren berucht om de slecht afgestelde verkeerslichten, die soms enorme files veroorzaakten op de aansluitende wegen. Hoewel de rotonde al een tijdje in gebruik is, werd deze dag uitgekozen voor de officiële in gebruik name en om even stil te staan bij deze toch belangrijke keuze. Het middelpunt van de kruising bestaat uit een grote bol – bal.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Steeds meer mensen komen naar de opening van de nieuwste rotonde van Amstelveen

De opening werd door jongleur, acrobaat en circustheatermaker Marco Bonisimo opgefleurd door zijn kunsten met diverse ballen, te laten zien aan de aanwezigen. Gelukkig werden de toegangswegen tijdelijk afgesloten voor het verkeer en daardoor kon Marco vrolijk met verschillende ballen jongleren op de openbare weg. Hij heeft op 11 augustus 2014 een poging gedaan het Guinness World Record om met 5 voetballen een minuut lang te jongleren te verbeteren in De Meerkamp in Amstelveen, maar er is iets mis gegaan met de video opname en de beslissing is van de kant van de organisatie nog niet genomen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jongleur Marco Bonisimo probeert een nieuwe voetbaltruc uit en ook nog met succes

Marco, de jongleur vertelde, dat hij een nieuwe ballentruc ergens op YouTube zag en dat probeerde hij na te doen. Het is een truc met twee draaiende voetballen op elkaar gestapeld – en het is gelukt! De eerste keer, volgens de artist in Amstelveen op de nieuwe rotonde. Na deze vrolijke en sportieve act, liep het gezelschap naar de Gemeentewerf Sportlaan, waar iedereen zich een beetje kon opwarmen, want buiten in het mistige koele weer was het toch behoorlijk koud geworden.

Na de koffie met gebak hielden Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Verkeer en zijn collega Peter Bot, (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening een korte toespraak. Wethouder Brandes vertelde over de geweldige samenwerking van de verschillende bedrijven, die op dit gevaarlijke kruising hebben gewerkt en een veilig kruispunt gecreëerd.

Wethouder Brandes: 'Het is een sportieve rotonde geworden, de beplanting is zo aangepast, dat straks een gestileerd zeshoekig voetbal prisma wordt en dat is ook goed zichtbaar binnenkort vanaf de hoge flats. De rotonde werkt fantastisch, de doorstroming en de snelheid gaat nu al beter. Hier is duidelijk wie de voorrang heeft, maar let er op, dat fietsers geen voorrang nemen en dat gebeurt vaak met de vele leerlingen die het plein passeren, dus toch oppassen! Ik ben er heel blij mee!' – aldus wethouder Brandes.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot, (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening en Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Verkeer rusten even uit in de Gemeentewerf Sportlaan

Wethouder Peter Bot: 'De bouw van de rotonde is na de schoolexamens gedaan. Hier zijn drie grote middelbare scholen omheen en het is voor de bouwvak vakantie afgewerkt, zelfs een nacht ook doorgewerkt, het was dus een krappe tijdlijn.' Hij sloot zijn toespraak met het bedanken van de aannemers, de uitvoerende bedrijven en alle meewerkende organisaties voor hun medewerking.

Foto Amstelveen
(Foto Ronald Verleun - 2014)

De rotonde Sportlaan en Van der Hooplaan vanuit een hoge flat gefotografeerd
Het is inderdaad een veel vlotter kruispunt geworden, iedereen weet hopelijk wie de voorrang heeft en moet geven, want anders gebeuren er toch ongelukken. Het is voor iedereen wennen zo’n rotonde, maar het is veel beter voor alle verkeersdeelnemers, dan de verkeerd afgestelde verkeerslichten. Het bevordert de doorstroming van het toch steeds drukkere gemotoriseerde- en fiets- en lopend verkeer op dit deel van Amstelveen.

Wat vooraf ging
Het College van B en W van Amstelveen is van plan om op het kruispunt Van der Hooplaan-Sportlaan de verkeerslichten te verwijderen en een rotonde aan te leggen. Met deze rotonde wil het college de verkeersafwikkeling en de oversteekbaarheid verbeteren en het fietsen stimuleren.


Grotere kaart weergeven Kruising Sportlaan - Van der Hooplaan


De huidige verkeerslichten kunnen het verkeersaanbod niet goed verwerken. Dit leidt tot wachtrijen in de spitsen en een niet-optimale verkeersafwikkeling buiten de spitsen. Met een rotonde verbetert de verkeersafwikkeling. Fietsers en voetgangers hoeven helemaal niet meer te wachten. Zij krijgen net als op andere rotondes in Amstelveen voorrang. De Van der Hooplaan en Sportlaan zijn beide hoofdfietsroutes. Veel fietsers zullen profijt hebben van deze maatregel. Ook het openbaar vervoer en het autoverkeer profiteren naar verwachting van de betere doorstroming. De gemeente heeft een voorlopig ontwerp voor een rotonde gemaakt. Het ontwerp is vrijwel identiek aan de rotonde bij de Lindenlaan. De gemeente publiceert op 8 januari 2014 een ontwerpverkeersbesluit. Belanghebbenden kunnen hier vervolgens op reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Daarna wordt een definitief ontwerp vastgesteld. Dit project maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma verkeer 2012-2015 ter waarde van 12 miljoen euro, waarin verkeersveiligheid voorop staat. De geplande uitvoering is in en rond de zomervakantie van 2014. Zo ondervinden scholieren, openbaar vervoer en woon-werkverkeer zo min mogelijk hinder van het werk.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten