Bijgewerkt: 8 december 2021

Nieuwjaarsreceptie - 2015

Foto's -> Gebeurtenissen -> Nieuwjaarsrecepties gemeente

Nieuwjaarsreceptie
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Dr. Nico van Hasselt, (1924) de oudste praktiserende huisarts van Nederland, bij burgemeester Van 't Veld

De rituele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amstelveen werd op vrijdagmiddag 2 januari 2015 gehouden in het raadhuis. Er kwamen honderden Amstelveners naar het raadhuis, om het Nieuwjaar van 2015 in te luiden.Vooraan in de foyer van de raadzaal stond burgemeester Mirjam van ‘t Veld met haar echtgenoot Harald met de wethouders. Het nadeel, in tegenstelling tot voorgaande jaren is, dat iedereen al binnen was, zijn jas uit had en dus de tijd nam om Mirjam van alles mee te delen en te vragen. Daardoor werd de rij steeds langer. Uiteindelijk werden de beste wensen wederzijds uitgesproken en konden de burgers naar de foyer doorlopen. Daar speelde het muzikale duo van Sandra Bakker (keyboard en zang) en Jeffrey de Bruijn (zang) van Muziekschool Amstelveen en de gezellige sfeer was direct geschapen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Het muzikale duo van Sandra Bakker en Jeffrey de Bruijn ontvangt de gasten van de nieuwjaarsreceptie


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Langzamerhand lopen de mensen binnen in de zaal. De raadsleden, maar ook de gemeentesecretaris Rein Schurink met zijn echtgenote, lopen de foyer binnen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Burgemeester Mirjam van 't Veld en Paul van der Meer voorzitter van BBA wensen elkaar het beste voor 2015. Links staat Harald Moonen, echtgenoot van de burgemeester, Maaike Veeningen D66 wethouder en Jeroen Brandes PvdA wethouder. Rechts volgt Anouschka Bezuijen van Kabinetszaken de actie


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Vlnr.: Maaike Veeningen D66 wethouder, Herbert Raat VVD wethouder en Jeroen Brandes PvdA wethouder wachten op de gasten. Wethouder Peter Bot van BBA is met vakantie en daardoor was hij niet aanwezig


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De belangrijkste organisatoren van de nieuwjaarsreceptie: Susan van Vliet, senior communicatie adviseur en Annette Cornelisse, Hoofd communicatie van de gemeente Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Willem van Lith, voorzitter van de Bond van Wapenbroeders Amstelland bij burgemeester Van 't Veld en toont een foto van zijn echtgenote, zodat ook zij 'aanwezig' is en haar een mooi 2015 toewenst


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Beeldend kunstenaar Tomas Hillebrand geeft zijn goede wensen ook aan de burgemeester


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Jan Schake, eigenaar van wijngaard 'De Amsteltuin' in gesprek met Mieke Blankers-Kasbergen, burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Renz, de beste cameraman van RTV-Amstelveen met zijn enorme videocamera was ook aanwezig


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Conchita Willems-Koster bestuurslid van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers Nederlands-Indië en haar echtgenoot Kees Willems in de foyer


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Voor de toespraak van de burgemeester konden de aanwezigen nog lekkere hapjes smikkelen van de creaties van Kragtwijk Catering


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Annette Cornelisse, Hoofd Communicatie vraagt aandacht voor de burgemeester


Annette Cornelisse, hoofd afdeling communicatie, heette iedereen welkom en vroeg de aanwezigen om aandachtig te luisteren naar de woorden van burgemeester Van ’t Veld. Burgemeester Mirjam van ’t Veld stapte eindelijk op het podium en blikte terug op het afgelopen jaar en sprak onder meer over het belang van vrijwilligers en over ruimte voor Amstelveen.

'Dames en heren, beste Amstelveners,
Wat goed om u hier vandaag te zien. Hartelijk welkom bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Amstelveen. Zo dadelijk luiden we met elkaar het nieuwe jaar 2015 in. Voordat we dat gaan doen, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om kort met u terug te kijken op het afgelopen jaar, en vervolgens stil te staan bij het nieuwe jaar.

2014 was voor mij het eerste jaar als uw burgemeester. 2014 was ook het jaar, waarin een nieuwe raad is gekozen en een nieuw college van start is gegaan. Een college, dat in haar programma kiest voor ruimte voor Amstelveen. Een keuze die past bij deze tijd. Die past bij onze inwoners. Inmiddels zijn voor mij de kennismakingen voor een groot deel afgerond. Amstelveen hoort nu bij mij.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen draagt haar nieuwjaarstoespraak voor


Ik voel me hier ontzettend thuis. Ik geniet van de ontmoetingen met onze inwoners en van de warme contacten met onze internationale en joodse gemeenschap. En ook hier op het raadhuis tussen de medewerkers en het college voelt het heel goed. Datzelfde geldt voor mijn contacten met de raad. Warm en betrokken. Gedurende mijn bezoeken aan de verschillende wijken en kernen heb ik veel enthousiaste, soms kritische, maar vooral betrokken Amstelveners gezien en gesproken. Jong en oud, groot en klein. Het heeft mij een goed beeld gegeven, over wat er leeft en speelt. En het heeft mij alleen maar gesterkt in de opvatting, dat we niet alle wijken en kernen over een kam moeten scheren, maar dat maatwerk nodig. In het Stadshart spelen andere kwesties en zijn er andere noden dan bijvoorbeeld in Bovenkerk.

Ook mocht ik ervaren, dat Amstelveen anno 2014 een ware broedplaats blijkt van talent en ondernemerschap. Ik noem u een aantal bijzondere mensen en momenten.
- De beste viswinkel van Nederland, Henry Schilder.
- Nederlands kampioen en wereldrecordhouder Kubus maken, Mats Valk.
- De 4e dj van de wereld, Martin Garrix.
- Het WK roeien in augustus in het Amsterdamse Bos.
- De opening van een nieuwe brede school, Karelrijk.
- De heropening van de Internationale School.
- De vele internationale festiviteiten, zoals het Japanfestival en het Diwali festival voor onze expats.
- Prachtige tentoonstellingen in onze beide musea.
- De vele lokale activiteiten van alle verenigingen en instellingen.
- Een gouden medaille in de Europese groencompetitie.
- Het 50-jarig bestaan van de gemeente Amstelveen.
- En een prachtige Koningsdag op 26 april. Een dag die we hebben kunnen bijschrijven aan de geschiedenis van Amstelveen.

Helaas zijn er in 2014 ook trieste dingen gebeurd. Klein leed, maar zeker groot leed. Op 17 juli kwam er nieuws, dat ons allemaal verbijsterde. Het was de dag, waarop vlucht MH17 onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur, in de Oekraïne neerstortte. 298 mensen zijn er plotseling niet meer. Zo’n verschrikkelijke gebeurtenis. Er is nog steeds ongeloof en woede in de hele wereld. Iedereen die je erover spreekt, voelt zich bedroefd en machteloos.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De genodigden luisteren naar de nieuwjaarspeech van hun burgemeester


Op deze dag verloren wij het echtpaar Frank en Helen en het gezin Gunawan. Ik had indringende gesprekken met de familieleden, en gezamenlijk besloten we om voor onze zes mensen een herdenking te organiseren. Om hun bestaan te eren en samen het verdriet te delen. Dat is heel goed geweest. Waar we op dat moment als samenleving toe in staat waren. We waren één, gingen om elkaar heen staan, maar vooral om de familieleden. Door een lief kaartje te sturen, een bloemetje neer te leggen, een berichtje in het condoleanceboek te schrijven of een pannetje soep langs te brengen. Nog steeds heb ik contact met de nabestaanden. Ze zijn me zeer dierbaar geworden.

Helaas zijn er meer Amstelveners door ongevallen, of incidenten overleden en zijn er mensen uit ons midden ontvallen. Voor mij is de zorg aan nabestaanden en betrokkenen heel belangrijk. Hen steun bieden en een luisterend oor. Het gemis en verdriet blijven namelijk. U kent allemaal wel iemand in uw buurt, of omgeving die ook een dierbare moet missen. Mensen die moeilijke feestdagen hebben gehad door de grote leegte, waarmee ze werden geconfronteerd. Die op zien tegen dit nieuwe jaar. Als we hen nu allemaal aan het begin van dit nieuwe jaar eens een kaartje sturen. Even laten weten, dat we aan hen denken. Mag ik dat van u vragen?

Recent hebben we te maken gehad met een afgrijselijk schietincident, waarbij een jonge vrouw om het leven kwam. Een moeder van drie jonge kinderen. Tijdens de feestdagen moest ik vaak aan hen denken. Ook dat raakt ons ook allemaal. Zo’n incident heeft natuurlijk veel impact op de mensen erom heen. En op Amstelveen. Het gevoel van veiligheid is op zo’n moment even weg. Gelukkig kunnen mensen de draad weer oppakken. Elkaar helpen. Samen sterk zijn. Samen werken we aan een veilig Amstelveen.

Aan nieuw beleid en acties voor de komende jaren. De afgelopen weken kon u daarover meedenken. Via gesprekken en via een digitaal platform. Uw ideeën nemen we mee. Belangrijk is, dat het nieuwe beleid actief is. Als er een veiligheidsprobleem ergens speelt, springen we daar gelijk op in en nemen actie. Wij staan voor een grote verandering; de transitie van de jeugdzorg, waarbinnen de veiligheid van kinderen voorop staat. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, ook achter de voordeur. In 2015 wil ik mij samen met het college hard maken voor de veiligheid van kinderen in deze gemeente en ik roep u op om hetzelfde te doen.

U, wij en heel Amstelveen. Het gaat naast de zorg voor onze kinderen, ook over onze ouderen en gezinnen, waar het niet goed mee gaat, voor mensen met een beperking en mensen die moeilijk aan het werk komen. We krijgen minder geld van het Rijk, maar we willen natuurlijk wel goede zorg blijven bieden. Vandaag is het Amstelveenloket open gegaan. Daar kunt u vanaf nu terecht met al uw hulpvragen. Of het nu gaat over wonen, welzijn, zorg, werk of zaken zoals schuldhulpverlening. Afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen voor onze nieuwe taken. Uiteraard samen met zorginstanties.

We hebben goede afspraken gemaakt. Wij gaan ervoor als college. Natuurlijk realiseren we ons goed, dat we alert moeten zijn, leren van de praktijk en waar nodig moeten bijsturen. Eén ding mag duidelijk zijn: we laten onze inwoners niet in de kou staan. Het is belangrijk, dat iedereen mee kan doen, de ‘eigen kracht’ benut en op zijn, of haar manier een steentje bijdraagt. Niet langer een overheid die alles zelf bedenkt en uitvoert, maar inwoners de mogelijkheid geeft dit zelf te doen.

Dat vraagt echter ook een omslag in denken bij ons als college, bij de raad en bij onze medewerkers. Laten we in 2015 samenwerken aan meer ruimte voor Amstelveen. Dat we samen die ruimte opzoeken is al op diverse fronten te zien. Ik noem u een paar initiatieven in de hoop, dat ze ook u mogen inspireren?

- De vele burgerinitiatiefgroepen. Zo heb ik recent kennisgemaakt met stadsdorp Elsrijk. Een groep betrokken inwoners die naast heel veel andere dingen een klein theater in de wijk nieuw leven willen inblazen. Prachtig.
- Of het realiseren van een haag in Westwijk om de veiligheid voor kinderen te vergroten.
- Initiatieven voor buurtpreventie in de wijk.
- En wat dacht u van Jazz in het Dorp, of recent Serious Kerst.

Juist door talentvolle inwoners en ondernemers de ruimte te geven om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun wijk, of buurt komen we tot duurzame oplossingen. Zoals gezegd kunnen die oplossingen per wijk verschillen. Maatwerk is belangrijk. Als college willen we zien, wat er leeft en speelt in Amstelveen. Aanvoelen, wat u als inwoners beweegt en daar op inspelen. Daarom komen we naar u toe en vergaderen we onder andere een keer per maand op verschillende locaties in de gemeente. Nogmaals ruimte voor Amstelveen. Dat is, waar we de komende jaren voor willen gaan. Met u en met elkaar. Door naar elkaar te luisteren en voor elkaar klaar te staan.

Dat brengt mij bij een belangrijke groep mensen. En dat zijn onze vrijwilligers. Zij zijn het cement van onze samenleving. Mensen die voor iedereen klaar staan, die inspireren en energie geven. Mensen die we ontzettend hard nodig hebben. Ook in 2015. Tijdens mijn bezoeken en gesprekken heb ik mooie dingen gezien. Zo was ik op bezoek bij een 104-jarige dame, die nog op zichzelf woont. We dronken koffie en ik vroeg haar, hoe ze het redde met alles. Ze verwees naar de twee dames die ook tijdens mijn bezoek aanwezig waren en die haar als vrijwilligers helpen met het schoonhouden van het huis, de administratie en boodschappen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mirjam van 't Veld: ' Mensen, Amstelveen heeft alles in zich! Talent en initiatief. Een stad, waar van alles gebeurt en die leeft. Een stad om trots op te zijn. Een stad, waar ik trots op ben!'


Die vrijwillige hulp is inmiddels uitgegroeid tot een warme vriendschap tussen hen. Of een dame van in de 80, die nog vele uren in de week andere ouderen helpt. Zo rond de feestdagen waren het drukke tijden voor haar. Ze verzorgde en organiseerde diverse activiteiten en kerstdiners. “Wie zorgt er nu voor u?”, vroeg ik haar. Ze keek me zeer verbaasd aan. Ze vond het vanzelfsprekend om voor andere mensen te zorgen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Nog een applaus voor het enorme werk van de vele vrijwilligers in Amstelveen


Maar ook bijvoorbeeld het dorpshuis in Nes aan de Amstel, de plaats, waar alles en iedereen uit het dorp samenkomt. Bijeenkomsten, cursussen, sporten te veel om op te noemen. En ook daar gebeurt alles door vrijwilligers. Prachtig om te zien. Daarom wil ik onze vrijwilligers komend jaar centraal stellen. Zij verdienen het!

Amstelveen heeft alles in zich. Talent en initiatief. Een stad, waar van alles gebeurt en die leeft. Een stad om trots op te zijn. Een stad, waar ik trots op ben. Die trots moeten we verder uitdragen, ook buiten de gemeente. Tot slot wil ik u bedanken voor uw komst hier naar toe. Voor uw aandacht en betrokkenheid. Ik wens u namens het hele gemeentebestuur een jaar met vertrouwen, samenwerking en inspiratie.

Op een goed, gelukkig en gezond 2015!'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De nieuwjaarspeech wordt met een lange applaus gewaardeerd


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Na de toespraak klinkt weer de muziek. Hier speelt Sandra Bakker op haar keyboard en zingt sfeervolle liedjes


Maar de nieuwjaarsreceptie was niet afgelopen, alleen even stopgezet om de toespraak te beluisteren, dus de honderden mensen konden weer gezellig verder hun goede wensen overbrengen en natuurlijk borrelen, hapjes nemen en vooral allerlei heel belangrijke zaken met elkaar bespreken. De redactieleden van Amstelveenweb misten alleen het Amstelveenlied, want als de mensen in de zaal dat samen zingen, creëert het een soort sociale cohesie tussen de mensen en je ervaart, dat gezonde patriottische gevoel, dat je bij andere steden en dorpen niet hebt, je woont met deze mensen in Amstelveen en probeert een gezonde samenleving op te bouwen met je buren en kennissen en dat is voor de inwoners van een stad toch heel belangrijk. Natuurlijk is bij een nieuwe burgemeester een dergelijke receptie anders, dat is goed, want iedereen moet het op haar, of zijn eigen manier doen. Toch hopen we, dat het Amstelveenlied blijft bestaan en dat het in 2016 weer ingelast wordt. Maar dat is ver weg, dus voor nu wenst de redactie van Amstelveenweb u een heel voorspoedig en gezond 2015 toe!

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen