Bijgewerkt: 26 februari 2024

Roelof Venemaschool
1ste paal Nieuwbouw-Laan Rozenburg - 2014

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

Roelof Venemaschool 1ste paal Nieuwbouw-Laan Rozenburg
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Honderden jonge scholieren wachten in spanning dat de eerste paal van hun nieuwe school wordt geslagen

Op donderdagmiddag 22 mei 2014 is de eerste paal van de nieuwbouw van de Roelof Venemaschool geslagen op het terrein gelegen tussen de Vlielandstraat en Laan Rozenburg in aanwezigheid van Maaike Veeningen (D66), wethouder Onderwijs. De Roelof Venemaschool is een protestants christelijke basisschool in Amstelveen. Op dit moment zitten de leerlingen verspreid over vier locaties in Amstelveen. Met de nieuwbouw komt hier een einde aan. Op de locatie van het huidige schoolterrein aan de Laan Rozenburg 15 en 17 komt één gebouw voor alle kinderen. Ook komt er een gymzaal en krijgt de buitenschoolse opvang hier een plek.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het bouwterrein van de nieuwe Roelof Venemaschool


De medewerkers van de Roelof Venemaschool, de naschoolse opvang van KinderRijk en de gemeente werken samen aan een nieuwe school die voldoet aan de eisen die bij een moderne leeromgeving horen. CITA architecten uit Utrecht is uitgekozen om het ontwerp voor de nieuwe Roelof Venemaschool te maken. De nieuwe school krijgt 24 groepen, een buitenschoolse opvang (BSO) en een gymzaal. Wanneer de nieuwe school gereed is, wordt de oude school gesloopt. De tijdelijke huisvesting van de BSO verdwijnt uit het plantsoen. Het plantsoen wordt aangepakt en er komt een avontuurlijke speelplek. Aan de noordzijde van het gebouw is het halen en brengen van de kinderen en het laden en lossen door leveranciers voorzien.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Veel kinderen hebben nog nooit dit meegemaakt dat er voor hen een nieuwe school wordt gebouwd


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Maaike Veeningen (D66) (l), wethouder Onderwijs geeft toestemming om de eerste paal te slaan.
Naast haar staat Lida Koetsveld, directeur van de school


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Drie scholieren mogen uit de cabine van de paalmachine de actie volgen


Aan de zuidzijde wordt het huidig aantal parkeerplaatsen uitgebreid voor het parkeren van leerkrachten en bezoekers van de school. Het fiets parkeren komt aan de oostzijde van de nieuwe school. De verkeersstromen worden hiermee zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Het gebouw is transparant, kent flexibele wanden en krijgt een duidelijk 'hart' in het centrum van de school. De naschoolse opvang krijgt meerdere huiskamers. De gymzaal is op de eerste verdieping. De uiteindelijke oplevering van de school vindt in het voorjaar van 2015 plaats.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Als de eerste paal in de grond verdwijnt, mogen de ballonnen en de gekleurde papiersnippers de lucht in


Foto Amstelveen
(Bron Roelof Venemaschool - 2014)

De nieuwe Roelof Venemaschool, zoals de architecten hebben ontworpen


Roelof Venema?
Rond 1920 verrees in Amstelveen nieuwbouw in Elsrijk (nabij de Molenweg en de spoorlijn) en ten zuiden van de Kalfjeslaan. In dat klimaat ontstond de gedachte een christelijke school te stichten aan de noordkant van Amstelveen. De eerste stap op weg naar realisering van het voornemen was de oprichting van de al genoemde Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs op 20 juli 1923. Voorzitter werd Roelof Venema (1875-1964), directeur van de christelijke kweekschool te Amsterdam. Roelof Venema was niet alleen de eerste voorzitter van de school in Amstelveen-noord, maar ook van de ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) aan de Ouderkerkerlaan. Dat lag enigszins voor de hand, want aanvankelijk had men deze school voor uitgebreid lager onderwijs in combinatie willen bouwen met de lagere school op de hoek van de Amsterdamseweg en de Keizer Karelweg.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen