Bijgewerkt: 25 juli 2024

1ste Montessorieschool
1ste paal Nieuwbouw
Burgemeester Haspelslaan - 2014

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

1ste Montessorieschool1ste paal NieuwbouwBurgemeester  Haspelslaan
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De heimachine staat al klaar voor op het bouwterrein

Dinsdagmiddag 15 april 2014 was het zover om de feestelijke kleurrijke betonpaal voor de gezamenlijke nieuwbouw voor de 1e Montessorischool Amstelveen en de buitenschoolse opvang Haspelslaan van kinderopvang organisatie KinderRijk, in de grond te slaan. De 1ste Amstelveense Montessorischool is één van de 11 openbare basisscholen die onder het bestuur van Stichting Amstelwijs valt. De school staat in de wijk Elsrijk, dit is één van de oudere wijken in Amstelveen-noord. De school heeft 13 klassen verdeeld over drie gebouwen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Meer dan 300 kinderen komen naar de bouwput

Het gebouw van de onderbouw/bovenbouw aan de Burgemeester Haspelslaan 327 dateert uit 1957 en is meer een traditioneel schoolgebouw met ouderwetse montessorilokalen. Lokalen met een podium, waarop ruimte is voor een poppenhoek, keuken en knutselruimte. In dit gebouw zijn de 4 onderbouwgroepen gehuisvest, evenals 3 bovenbouwgroepen. De middenbouw zit nu ook met extra aanvullende lokalen op dit adres totdat de nieuwbouw gereed is. Twee bovenbouwgroepen zijn gehuisvest in De Schulp 1. Dit is het gebouw van de buitenschoolse opvang van KinderRijk en ligt direct achter het stenen gebouw van onderbouw/bovenbouw. 'Het College van Burgemeester en Wethouders wil samen met het schoolbestuur en de directie van Amstelwijs een nieuw onderwijsgebouw voor de 1ste Montessorischool realiseren. De nieuwbouw komt op de locatie van het huidige schoolgebouw aan de Burgemeester Haspelslaan 137. De buitenschoolse opvang krijgt hierin ook een plek. De huidige gymzaal blijft gehandhaafd' – meldde de gemeente Amstelveen in een persbericht op 15 februari 2011.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De afdrukken van de kinderhandjes op de paal gaan straks verdwijnen onder de grond


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De trommelaars zijn ook aangekomen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het is druk bij de ballonnen, want iedere kind wil zijn eigen ballon met kaart hebben

Wethouder Herbert Raat (VVD) van Onderwijs: ‘Nieuwbouw is duurder dan verbouw en uitbreiding. Echter de meerkosten kunnen we op termijn terugverdienen. Onderwijshuisvesting is één van de prioriteiten van dit college. Voortvarendheid is hierbij ons streven. De meerkosten lijken inpasbaar in het huisvestingsprogramma voor scholen, dat we dit voorjaar opstellen. Vooruitlopend op de begroting 2012 stemt het college dan ook in beginsel in met de nieuwbouw, zodat spoedig begonnen kan worden met de uitwerking van een ontwerp voor de school’.

Zo spoedig werd dus niet begonnen met de nieuwbouw, want de werkelijke eerste werkzaamheden begonnen in 2014. De nieuwbouw bestaat uit het vervangen van het huidige schoolgebouw op de Burgemeester Haspelslaan 137 door nieuwbouw, onder opheffing van de dependance aan de Burgemeester Haspelslaan 327 en de nieuwbouw van de naschoolse opvang van Kinderrijk, op dit moment gehuisvest aan De Schulp.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Spannende momenten voor de kleintjes achter het hek


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De ballonnen drijven weg in de lucht, hopelijk worden een paar kaarten teruggestuurd naar de kinderen door de vinders

Alle leerlingen hebben hun handpalm geverfd met verschillende kleuren en een afdruk gemaakt op de betonnen paal inde lengte van ongeveer 25 meter, dus toen op het bouwterrein drukker werd, want alle leerlingen kwamen de heel interessante act bekijken, stond de paal in volle lengte nog te zien. Voor de meeste kinderen was dit de eerste keer dat ze een nieuwbouw van hun school konden meemaken en maakte een zeer grote indruk. Meestal ga je als kind naar een bestaande school en blijf je daar tot dat je naar een andere onderwijsinstelling gaat. Nu was de bestaande school al afgebroken en straks verrijst hier een prachtige brede school met moderne voorzieningen en met een veel betere uitrusting, dan die van 1957.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Wethouder Herbert Raat naast de heimachine met juf Madeleine Smits-Peute en de twee jarigen, Isha en Nadja, die straks in de cabine de actie kunnen afronden


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Isha en Nadja zitten in de cabine van de heimachine, bestuurd door de machinist van Kuipers Funderingstechniek BV uit Lemmer


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De feestpaal is bijna helemaal in de grond geslagen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Michelina Hoogeveen, de directrice van de school is heel blij dat de nieuwbouw van haar school eindelijk begint


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, wethouder Onderwijs feliciteert Michelina Hoogeveen voor haar onverzettelijke werk voor de nieuwbouw
De oude school werd 57 jaar geleden gebouwd en het was voor de kinderen en het onderwijsteam erg belangrijk,
dat er een nieuw school kwam


De meer dan 350 leerlingen van de school kwamen onder begeleiding naar de bouwlocatie om de activiteiten aldaar te bekijken. Er werden honderden oranje ballonnen met een naamkaartje van de leerlingen en het adres van de school opgelaten, met de bedoeling om dat de vinders het kaartje terugsturen zodat het feest helemaal compleet wordt.
Michelina Hoogeveen directeur van de school: 'Wij zijn allemaal bij elkaar gekomen na heel lang wachten en wij zijn heel blij dat we eindelijk de eerste feestelijke paal, die wij afgelopen vrijdag in de verf hebben gezet, nu meteen in de grond kunnen slaan. Madeleine, de oudste en de vitaalste juf gaat met wethouder Raat en twee leerlingen Nadja en Ischa, die vandaag jarig zijn, de paal slaan.' Na het aftellen werd de tros ballonnen met naamkaartjes losgelaten en tegelijk begon de heimachine de paal heien. Wethouder Raat hielp ook met het slaan van de feestelijke paal en de twee leerlingen mochten in de cabine van de heimachine plaatsnemen. Daar werd met hulp van de bestuurder van de machine de feestpaal diep de grond in geslagen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat poseert met juf Madeleine en de twee heipaal specialisten Nadja en Isha nog in de zon,
de feestdag is bijna achter de rug


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De nieuwbouw van de 1e Montessorischool Amstelveen op een metershoog bord naast het bouwterrein. Het ziet er mooi uit en het is een ontwerp van het Architectenbureau Hoogeveen uit Amstelveen

Na het heien feliciteerde wethouder Raat de kinderen en de directie met hun nieuwe school: 'Van harte gefeliciteerd en binnen een paar maanden staat hij hier! Alle mannen hier gaan snoeihard aan het werk, dus een applausje voor de bouwvakkers! En natuurlijk een applausje voor deze mevrouw (Michelina), jullie directrice. Zij heeft jarenlang gewerkt om er voor te zorgen dat het zo ver is gekomen. Zij heeft ons gestalkt, achter ons aan gezeten, maar het is nu eindelijk gebeurd. Ze heeft het verdiend en ik wens jullie heel veel succes en veel geluk!' – aldus wethouder Raat.

Aansluitend zal ook de buitenruimte rond de school worden heringericht voor parkeerplaatsen en een speelterrein. Zodra hiervoor een schetsontwerp gereed is, worden de omwonenden daarover geïnformeerd. De oplevering en ingebruikname van de school en de buitenruimte is gepland in het tweede kwartaal van 2015.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen