Bijgewerkt: 1 maart 2024

International School Amsterdam
in Amstelveen - Sportlaan - 2013

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

International School Amsterdamin Amstelveen - Sportlaan
(Amstelveenweb.com - 2013)

International School Amsterdam in Amstelveen aan de Sportlaan

De gemeente Amstelveen doet een eenmalige investering van 8.000 euro in het aanbrengen van een groene gevel op de International School of Amsterdam (ISA). Op de blinde westgevel van het gebouw wordt zogenaamde klimaat-adaptieve beplanting aangebracht, speciaal geteelde planten die extra CO2 opnemen en fijn stof afvangen. En die ook nog eens dubbel zo hard groeien als hun ‘soortgenoten’, waardoor ze extra veel biomassa opleveren.

Het doel van een groene gevel is de verbetering van de leefomgeving, waarbij CO2-reductie, luchtkwaliteit en biodiversiteit voorop staan. De groene gevel bij de ISA is hiervoor een goede locatie. Zo’n 70 scholieren van het ‘green team’ van de ISA gaan een belangrijke rol spelen bij het onderhoud van de groene gevel. Daarnaast wordt het bestaande ‘groene wand hekwerk’ aan de westkant gerenoveerd, verfraaid en duurzaam ingericht, als innovatief voorbeeld voor duurzame verkeersafscherming. Aanvullend wordt door de afdeling Natuur en Milieu Educatie (NME) van de gemeente in samenwerking met de ISA een educatief programma opgesteld. De uitvoering van de groene gevel start deze week. De werkzaamheden zullen rond 13 december 2013 worden afgerond.

Jan-Willem Groot (CDA), wethouder Duurzaamheid: “De realisatie van een groene gevel is een van de onderdelen in het Energie Beleidsplan van de gemeente. Hiermee zetten we weer een nieuwe stap in het realiseren van de Millenniumdoelstellingen. Door het gebruik van de gevel van de school verbeteren we niet alleen de leefomgeving, het is voor de scholieren ook een goede manier bezig te zijn met natuur en milieu.”

John Levie (BBA), wethouder Ruimtelijke Ordening, Cultuur en Groen: “De toegevoegde waarde van verticaal groen voor de gemeente Amstelveen als ‘groene stad’ is en blijft belangrijk. Daarom blijven we alert op nieuwe  locaties waar we groene gevels en daken aan kunnen brengen.” De realisatie van de groene gevel is een reactie op een door BBA, VVD, CDA, CU en D66 ingediende motie van eind 2011. Het onderzoek naar de haalbaarheid van een groene gevel heeft uitgewezen, dat het niet eenvoudig is om een geschikte locatie te vinden voor een groene gevel in Amstelveen. Het onderzoek heeft daarom de nodige tijd gekost. Een aantal locaties is nauwkeurig onderzocht, zoals de Michiel de Ruyterschool, het busstation, een supermarkt aan de Van der Hooplaan. Deze locaties zijn om verschillende redenen afgevallen. Het onderzoek heeft uiteindelijk uitgewezen, dat de ISA de geschiktste locatie is.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen