Bijgewerkt: 15 april 2024

Overige Gemeenschappen - 2013

Foto's -> Kerken -> Overige Christelijke/Religieuze Gemeenschappen

Overige Gemeenschappen
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

Stadshartkerk Amstelveen
De Stadshartkerk verlangt ernaar dat Amstelveen naar de toekomst toe allerlei vitale christelijke gemeenten zal hebben. Zij bidden daarvoor en werken eraan. Dat laatste gaat op twee manieren: door na te denken hoe zij als Stadshartkerk verbinding kunnen maken met onderdelen van de stad Amstelveen (beleidsterreinen, wijken, instanties). En door zich constructief en dienstbaar op te stellen in een beweging van alle Amstelveense kerken om tot vernieuwing van bestaande gemeenten en het stichten van nieuwe kerken te komen. ( Bron: website Stadshartkerk)

Deze christelijke gemeenschap komt samen op zondagmorgen 10.30 uur in de Schakel, Keizer Karelweg 94b,(ingang via Essenlaan), Amstelveen. De Stadshartkerk gelooft in God en accepteert de bijbel als Gods woord. Zij gelooft dat het evangelie actueel en relevant is voor de huidige maatschappij. De Stadshartkerk organiseert kerkdiensten omdat God zelf hiervoor zijn aanwijzingen heeft gegeven. God geeft de volgende redenen:
- Getraind worden in het onderwijs van Jezus en de apostelen.
- Elkaar ontmoeten en in elkaar investeren,
- Met elkaar een gemeenschap zijn.
- Gezamenlijk bidden.
- Samen eten en met elkaar het avondmaal vieren.
Zie voor meer informatie  de eigen website van de Stadshartkerk Amstelveen.
Geraja Kristen Indonesia Nederland(GKIN)
(Bron tekst: GKIN)
De Gereja Kristen Indonesia Nederland wordt ook wel de Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk genoemd. Deze gemeente manifesteert zich sinds 7 juli 1985 als een kerk in Nederland met het doel het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en pastorale zorg te bieden. Het fundament van de GKIN is Jezus Christus, Heer en Hoofd der Kerk, zoals vervat in de bijbel - het Oude en Nieuwe testament - Gods woord. De gemeente is ontstaan uit mensen afkomstig van verscheidene bevolkingsgroepen van Indonesië, Indische Nederlanders en Nederlanders, die door omstandigheden een affiniteit met Indonesië hebben. De GKIN is een geheel onafhankelijke en zelfstandige kerk in Nederland. Wat haar denominatie betreft kan de GKIN tot de kerken van reformatorische signatuur gerekend worden. Verder zijn enige evangelische invloeden aanwezig. Haar pioniers waren gemeenteleden van de GKI van West-, Midden- en Oost-Java, waar de Hervormde- en Gereformeerde Zending in het verleden gewerkt hebben. Genoemde signatuur komt tot uiting in de prediking, catechese en kerkorde. Daarnaast stelt de GKIN zich open voor gelovigen van andere denominaties, die bij haar ter kerke gaan of zich bij haar willen aansluiten. Dit is onder andere merkbaar in haar avondmaalsviering en lidmaatschap. De GKIN wil een gastvrije en oecumenische kerk zijn.
Deze christelijke gemeenschap komt samen in het gebouw aan Bouwerij 52, 1185 XX Amstelveen, elke zondag om 14.00 uur. Zie website van GKIN.
De Cama gemeente Amstelveen

De Cama evangelische gemeente in Amstelveen heeft zich in 1982 aangesloten bij Cama Nederland. Elke zondagochtend komen we om 10:00 uur samen in het Wijkcentrum De Bolder. De samenkomst duurt ongeveer anderhalf uur, waarin we met elkaar zingen onder leiding van ons zang en muziekteam, samen bidden en luisteren naar een relevante boodschap vanuit de Bijbel. Daarna is er tijd om elkaar te ontmoeten en kennis te maken onder het genot van een kopje koffie of thee. Adres: Wijkcentrum De Bolder Groenhof 140 1186 EX Amstelveen
Tijdens de dienst beleven zij hun geloof in Jezus Christus, maar ook in kleine groepen tijdens de huiskringbijeenkomsten. Cama staat voor Christian and Missionary Alliance. De Alliance World Fellowship is het internationale bestuursorgaan van de Christian and Missionary Alliance (The Alliance, ook C&MA). De Alliance is een evangelische protestantse denominatie binnen de Keswickiaanse Hoger Leven beweging van het christendom. Het hoofdkantoor is in São Paulo, Brazilië.
De Alliance vindt zijn oorsprong in twee organisaties die in 1887 door Albert Benjamin Simpson in Old Orchard Beach, Maine, in de Verenigde Staten werden opgericht, The Christian Alliance, die zich concentreerde op binnenlandse zending, en The Evangelical Missionary Alliance, die zich richtte op overzeese zending. Deze twee organisaties fuseerden in 1897 tot de Christian and Missionary Alliance. Volgens een telling van het kerkgenootschap had het in 2020 22.000 kerken, 6.200.000 leden en 90 theologische instituten in 88 landen. Website: CAMA gemeente Amstelveen.


R.K. Japanse Gemeenschap Amstelveen - Migrantengemeenschap
De dienst van de roomskatholieke Japanse Gemeenschap wordt elke zaterdag gehouden in de Titus Brandsma kerk.
De taal is Japans. Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen. Zie ook R.K. Japanse Gemeenschap Amstelveen.
Postadres: mw. S. Ozaki, Camera Obscuralaan 29, 1183 JT Amstelveen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kerken