Bijgewerkt: 15 april 2024

Het Apostolisch Genootschap - 1906

Foto's -> Kerken -> Apostolisch Genootschap

Het Apostolisch  Genootschap
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

Het gebouw van het Apostolisch Genootschap, gelegen aan de Graaf Aelbrechtlaan

In 1906 werd de eerste Amstelveense familie door apostel Kofman verzegeld. Dat was het begin van het Apostolische Werk in Amstelveen. Het honderdjarig bestaan werd in 2006 gevierd met diverse activiteiten.

Apostolische Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Kerkzaal - Beneden wordt het orgel bespeeld, dat met een ingenieus systeem,
boven de orgelklanken laat weerklinken


Apostolische Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De kerkzaal richting uitgang


Apostolische Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De eeuwige vlam


Apostolisch Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De dientafel, waarvandaan de weekbrief van de apostel wordt voorgelezen door de priester, waarbij de Bijbel
als onderdeel van de joods-christelijke cultuur op de dientafel aanwezig is om te laten zien, waar de wortels
van Het Apostolisch Genootschap liggen


Apostolisch Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De grote zaal voor de eredienst


Apostolisch Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)


Apostolisch Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het kerkorgel van het Apostolisch Genootschap.In 1970 werd begonnen met de bouw van een nieuw orgel
dat in 1971 werd opgeleverd. Het orgel is gebouwd volgens het electro-pneumatische systeem en heeft
18 stemmen. Het hoofdwerk is geplaatst op een luifel, het zwelwerk is geplaatst achter het hoofdwerk in een zwelkast


orgel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Dispositie van het orgel

Het zwelraam kan in 6 standen worden geplaatst. Dit orgel beschikt over 1193 sprekende pijpen (705 op de luifel en 488 in de zwelkast) waarvan de grootste pijp een lengte heeft van 2,4 meter en een diameter van 15 cm. De kleinste pijp is ongeveer 10 cm lang en zo dik als een lucifer. In dit orgel zijn enige kilometers draad verwerkt en zitten ongeveer 1500 soldeerpunten, waarvan de meeste in de speeltafel.

Apostolisch Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De metalen pijpen van het orgel van de kerk. Een pijporgel maakt gebruik van lucht onder constante druk
en door de verschillende afmetingen van de buizen, ontstaat het typische orgelgeluid


Apostolisch  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De eeuwige vlam vanuit een andere hoek gefotografeerd

Ontstaan
Het Apostolisch Genootschap is in 1951 als kerkgenootschap voortgekomen uit de Hersteld Apostolische Zendingkerk in de Eenheid der Apostelen (HAZEA), die kort daarop Nieuw Apostolische Kerk zou gaan heten. Na onenigheid over de opvolging van Van Oosbree, die voor Nederland apostel was in de HAZEA en in 1946 overleed, benoemde de Duitse 'stamapostel' Bischoff de meer behoudende apostel J. Jochems.

Van Oosbree had inmiddels zelf ook via zijn geestelijk testament een opvolger benoemd. Op tweede paasdag 1946 werd het testament voorgelezen. Als apostel werd benoemd: Lambertus Slok, de jongste en meest voortvarende districtsoudste van die tijd. Deze werd door de grote meerderheid van de Nederlandse gelovigen gevolgd (ruim 85 procent).

De aanwijzing van apostel Slok werd vanuit Duitsland door de Nieuw Apostolische Kerk met succes aangevochten door middel van een langdurige rechtsprocedure. Dit betekende dat de overgrote meerderheid van apostolischen in Nederland die de beslissing van hun apostel trouw bleven, alle materiële bezittingen kwijt waren. Met vrijwel niets moest men geheel opnieuw beginnen.

Oprichting genootschap
Op 28 december 1951 werd officieel Het Apostolisch Genootschap opgericht, waarin men onder de bezielende leiding van de apostel "bergen ging verzetten" (naar 1 Korintiërs 13:2). Het ging niet langer om een bovennatuurlijke wederkomst van Christus (zoals de HAZEA en later de Nieuw Apostolische Kerk altijd heeft verkondigd) maar volgens Het Apostolisch Genootschap om het herboren worden van Zijn gezindheid in het hier en nu. Er bloeide een sterk geïnspireerde geloofsbeleving op. In de tientallen jaren die volgden, bouwde men in grote saamhorigheid en offervaardigheid nieuwe plaatsen van samenkomst.

Apostolische Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De ingang van de kerk

Website Amstelveen: Het Apostolisch Genootschap
Graaf Aelbrechtlaan 138-140, 1181 SZ Amstelveen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kerken