Bijgewerkt: 15 april 2024

Titus Brandsma kerk - 1969

Foto's -> Kerken -> Titus Brandsma kerk

Titus Brandsma kerk
(Amstelveenweb.com collectie- 2004)

De Titus Brandsma kerk
Hier houdt de Titus Brandsma parochie haar samenkomsten en
op zaterdag de Japanse Gemeenschap Amstelveen

De kerk en de parochie zijn genoemd naar Titus Brandsma. Anno Sjoerd Brandsma (1881-1942) was Rooms Katholiek priester en een kenner van de mystiek en de geschiedenis van de Nederlandse vroomheid. Hij was pater karmeliet en droeg Titus als kloosternaam. Zijn leven werd beheerst vanuit een diep besef van Gods aanwezigheid in iedere mens, waarin hij verklaarde dat een geestelijk leven, een mens op de weg van onderlinge vrede en gerechtigheid brengt.

Hij stelde dat een ontmoeting met de levende God door een volgehouden deugdzaam leven aan het licht kon komen en hierdoor kracht ontwikkelt. Vanwege zijn verzet tegen het goddeloze Nationaal-Socialisme, verzet tegen de propaganda van de NSB, werd hij gevangen genomen en via Scheveningen, Kleef en Amersfoort, naar Dachau overgebracht. Zijn motto was dat Gods liefde authentiek wordt in daadkrachtige liefde tot de mens. Titus zelf heeft er met zijn leven voor getuigd en werd hiervoor op 26 juli 1942 in Dachau gedood. Op 3 november 1985 werd Titus door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

Brandsmakerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie- 2006)

Rechts de ingang van de Titus Brandsmakerk


Brandsmakerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie- 2006)

Kerkzaal tijdens de Paasdienst in 2006 met het Pels en Van Leeuwen orgel

De Titus Brandsma Parochie
Deze parochie heeft de Titus Brandsma kerk als kerkelijk centrum. De kerk is gelegen aan het Westelijk Halfrond. De parochie is in 1990 onder deze naam ontstaan vanuit een fusie. Op 15 september 1965 werd de parochie van Christus Verheerlijking opgericht vanuit de reeds bestaande parochie 0. L. Vrouw van de Berg Carmel, die vanaf 1957 bestond. Op 11 oktober 1969 werd het kerkgebouw geconsacreerd door mgr. Zwartkruis, bisschop van Haarlem, met als naam de Thaborkerk. Twintig jaar later werd vanwege afnemend kerkbezoek en vergrijzing besloten tot een fusie waardoor beide parochies samen gingen als Titus Brandsma Parochie.

Brandsmakerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie- 2006)

Doopvont


Brandsmakerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie- 2006)

Zijdeel van de kerkzaal


Brandsmakerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie- 2006)

Bronzen beeld van Titus Brandsma in de kerk


Carmel  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie- 2006)

Het Carmelieten schild aan de muur
De parochie van Christus Verheerlijking werd opgericht vanuit de reeds bestaande parochie 0. L. Vrouw van de Berg Carmel

De parochie streeft naar vieringen die voor jong en oud toegankelijk zijn. In samenwerking met Raakpunt, Centrum van Spiritualiteit, is er veel aandacht voor bevordering van bezinning en geestelijk leven. Daarnaast is de parochie is aangesloten bij de Kleine Raad van Kerken Amstelveen Oost en Noord. Behalve op maandag en woensdag wordt er dagelijks een viering gehouden. Een gemengd koor zingt tijdens de zondagsviering. Ongeveer 7x per jaar wordt het Titus Brandsma Bulletin uitgegeven en om de 2 weken verschijnt Brandsma Berichten.


(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

R.K. Japanse Gemeenschap
De dienst van de roomskatholieke Japanse Gemeenschap wordt elke zaterdag gehouden in de Titus Brandsma kerk.
De taal is Japans.

Adres: Titus Brandsma parochie Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen telefoon 020 - 6416301

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kerken