Bijgewerkt: 17 april 2024

Immanuelkerk - 2003

Foto's -> Kerken -> Immanuelkerk

Immanuelkerk
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

Immanuëlkerk aan de Ruyschlaan 147

Korean Reformed Church in the Netherlands
De dienst wordt op zondagochtend gehouden in de Immanuëlkerk. De taal is Koreaans en Engels per koptelefoon.
Website: fKorean Reformed Church
Voorheen was hier een Nederlands Gereformeerde gemeente gehuisvest - Stukje geschiedenis
Op zondagmiddag 27 september 2009 werd ds. Cor-Jan van Rhijn oud-gemeentelid van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Wormer bevestigd, als de nieuwe predikant van de Immanuelkerk aan de De Ruyschlaan 147 in Amstelveen.

Immanuelkerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Burgemeester van Amstelveen, Jan van Zanen, gemeenteleden, familie en genodigden waren allen aanwezig
om getuige te zijn van deze blijde dienst. Een nieuwe predikant ontvangen is een feestelijk gebeuren.


Immanuelkerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Ds. Corjan van Rhijn (l) wordt begeleid en in zijn ambt bevestigd tijdens de intrededienst door
emerituspredikant ds. Frans van Deursen, uit Barneveld

De bevestigingspreek was aan de hand van een tekst uit 1 Timoteus 4,15-16. Na de beantwoording van de vragen ontving de nieuwe predikant de zegen door middel van handoplegging. De kerk zat vol met mensen, maar ondanks dat de intrededienst vrij lang duurde, bleef iedereen zitten, want een nieuwe predikant had de kerk al een tijdje hard nodig en de mensen waren benieuwd naar de nieuwe dominee. Sinds dominee Jaap Dekker in november 2008 vertrokken was naar Enschede, is de functie van dominee in de Immanuelkerk vacant geweest. De gemeente is blij en dankbaar dat zij nu weer een predikant heeft.

Immanuelkerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De mensen in de kerk volgen de intrededienst


Immanuelkerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Ds. Corjan van Rhijn de nieuwe predikant van de Immanuelkerk kan met zijn werk in Amstelveen beginnen

De nieuwe predikant Van Rhijn liet zich van zijn beste kant zien (‘Een kleine jongen in een grote stad, zo voelt het een beetje’, was de openingszin uit de verkondiging van de nieuwe predikant). Van Rhijn studeerde van 1997-2003 theologie aan de faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, hoofdvak vergelijkende godsdienstwetenschap, bijvak cultuurfilosofie. Hij studeerde daar af op een scriptie met als onderwerp een vergelijking van de mystiek van het Hindoeïsme met de mystiek van het middeleeuwse christendom. Vervolgens studeerde hij aan de Theologische Universiteit van de Christelijke gereformeerde kerken in Apeldoorn. Hoofdvak diaconiologie, bijvak Oude Testament. Op 2 december 2008 studeerde hij af op een scriptie met als onderwerp de gezagscrisis in de moderne homiletiek (predikkunde).

Ds Cor-Jan van Rhijn was als predikant verbonden aan de Immanu?lkerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) in Amstelveen met zo'n 100 leden. De NGK is een kleine gemeenschap van kerken in heel Nederland met in 2009 bijna 30.000 leden.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kerken