Bijgewerkt: 26 september 2022

Bankraskerk - 1971

Foto's -> Kerken -> Bankraskerk

Bankraskerk
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

OP 13 juni 2010 IS DE BANKRAS KERKGEMEENTE GESLOTEN
De kerk werd verbouwd om er een Synagoge van te maken en op 9 december 2012 werd de Synagoge ingewijd. Zie Synagoge

De Bankras kerkelijke gemeente is op 13 juni 2011 gefuseerd met de toenmalige Nieuwe Kruiskerk Gemeente tot de Protestantse Wijkgemeente Kruiskerk en heeft de thuisbasis de Kruiskerk.

GESCHIEDENIS VAN DE TOENMALIGE BANKRASKERK GEMEENTE
De naam Bankras kerk is ontleend aan de woonwijk waarin de kerk staat. De woonwijk is genoemd naar een gedempt meertje in de polder: het Bankrasmeer. Naast de woontoren aan het Oostelijk Halfrond stond het gereformeerde noodkerkje. Dit kerkje werd ook wel De Schuur genoemd, mede omdat het op een grasveldje was gebouwd. In deze Schuur kwamen de gereformeerde gemeenteleden uit de nieuwe wijk Bankras-Kostverloren samen. In een grote trailer, de Kapel genaamd, die vanuit Buitenveldert was overgebracht naar het bouwterrein van de nieuwe kerk, kwamen de hervormden op zaterdag bijeen.

Samen op Weggemeente
Toen er in 1970 gebouwd werd aan de nieuwe kerk, werd ook figuurlijk gebouwd aan de Samen op Weggemeente van de gereformeerde en hervormde kerkgemeenteleden. Op 23 april 1971 werd de openingsdienst van de Bankras kerk gehouden. Het was de eerste kerk in Amstelveen die door hervormden en gereformeerden gezamenlijk werd gebouwd.

Bankraskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Voormalige Kerkzaal


Bankraskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Kruisbeeld
foto uit 2006, voordat de sluiting plaatsvond


Bankraskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Het Pels en Van Leeuwen orgel
Het is niet bekend waar het orgel na de sluiting van de Bankraskerk naar toe is verhuisd


Bankraskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Gedenkstenen die destijds in de kerk aanwezig waren. Op de stenen staan de namen van overleden gemeenteleden


Bankraskerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De Bankraskerk in de zomer van 2006


Op 9 juni 2008 besloot de Algemene Kerkenraad van de protestantse kerk, na een lang proces van besluitvorming, twee kerken in Amstelveen te sluiten, de Bankraskerk en de Dorpskerk, en droeg tevens het College van kerkrentmeesters op, de uitvoering van dit besluit ter hand te nemen. De protestantse Bankraskerk aan de Max Havelaarlaan 435 werd opgekocht door de Nederlands- Israëlitische hoofdsynagoge te Amsterdam. Het plan was om hier de synagoge te vestigen, die voorheen in Kostverlorenhof dienst hield. Op 9 december 2012 werd de Synagoge ingewijd.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kerken