Bijgewerkt: 26 mei 2024

St Augustinuskerk - 1935

Foto's -> Kerken -> Augustinuskerk

St Augustinuskerk
(Amstelveenweb collectie - 2003)

De kerk is officieel gelegen in Buitenveldert, aan de Amstelveenseweg, langs de grensrand van de gemeente Amstelveen. Door deze ligging zijn er veel Amstelveners parochiaan en wordt de kerk derhalve beschreven.

MOET DE KERK SLUITEN?
Lees verder onder de streep en teken de petitie!

De St. Augustinuskerk is genoemd naar de kerkvader Augustinus Aurelius(354-430). Augustinus werd geboren in 354 n. C. in Noord-Afrika. Hij introduceerde een filosofisch systeem in de christelijke theologie. Voordat hij zich in 387 tot het christelijke geloof bekeerde en werd gedoopt, gaf hij les in de retoriek in Carthago, Rome en Milaan. Zijn discussies over de kennis van waarheid en het bestaan van God waren gebaseerd op de bijbel en op de ideeën van de filosofen uit het oude Griekenland. Augustinus was een fervent pleitbezorger van het christendom en veel van zijn doctrines werden ontwikkeld om ketterse christelijke stromingen te bestrijden.

De R.K. Parochie Amstelland heeft de St. Augustinuskerk als haar kerkelijk centrum. De parochie is langzaam maar zeker ontstaan vanaf 1635. De bouw van de kerk en bijbehorende pastorie namen ruim een jaar in beslag. Begin mei 1935 vond de inwijding plaats door Mgr J.D.J. Angenent, bisschop van Haarlem. Naast de pastoor wordt het pastoraat verzorgd door enkele pastoraal leden. Er is een oecumenische samenwerking met de Pelgrimskerk en de parochie De Goede Herder. Op de maandag na, wordt er dagelijks een viering gehouden. De parochie telt vele koren waaronder het Latijns parochiekoor Cantemus Dominum. Maandelijks wordt het parochienieuws uitgegeven onder de naam Augustinusnieuws.


(Amstelveenweb.com - 2017)

Augustinuskerk
Website: R.K. Paraochie Amstelland - Augustinuskerk

Bron: Augustinus Parochie - 31-01-2023

Waarom de St. Augustinuskerk aan de Amstelveenseweg 965 niet dicht zou mogen? U heeft er vast wel over gehoord, maar de St. Augustinuskerk, vandaag bakermat voor een groot feest ter ere van pater Bakker, verkeert in zwaar weer -staat in de nieuwsflits (pdf) van 29 januari 2023 van het kerkbestuur.

Dat is niet de eerste keer sinds zijn bijna 400-jarig bestaan, maar zo erg als nu is het nooit geweest. De kerk dreigt gesloten te worden. Als het aan het Parochiebestuur RK Amstelland ligt wordt onze kerk de komende jaren weggesaneerd. Reden om ons af te vragen: waarom moet onze kerk eigenlijk dicht? Is het de moeite waard om de Augustinus open te houden?

Absoluut! Niet alleen is het een markant gebouw in de buurt, maar bovenal is het in deze regio ook de drukst bezochte kerk. Dat komt niet alleen vanwege zijn centrale ligging, met bushaltes, doorgaande wegen en genoeg parkeerplekken, maar ook vanwege zijn pastorale aanbod. Er is een stille mis op de zaterdagavond en een hoogmis op zondagmorgen die steevast muzikaal wordt omlijst. Na bijna 400 jaar is de Augustinus nog steeds die open en liberale kerk met de belangrijke pastorale verbinding tussen Amsterdam en Amstelveen. Het is de plek waar velen tot bezinning kunnen komen en tot gebed, één in geloof.

Nu pater Bakker afscheid neemt, houdt de kerk dan niet vanzelf op te bestaan? Gelukkig niet zeg. Eerlijk is eerlijk, pater Bakker heeft de leeftijd bereikt dat hij als deken/pastoor met pensioen gaat, maar hij blijft nog wel verbonden aan onze kerk. Als pastoor hoopt hij nog vele eucharistievieringen voor te gaan.

Maar waarom moet de Augustinus dan dicht?
Goeie vraag. Door teruglopend kerkbezoek wil het bisdom kerken sluiten. Het regionale Parochiebestuur RK Amstelland heeft daarbij met name gekeken naar de financiële cijfers. In Bovenkerk is na de brand de Urbanuskerk met verzekeringsgeld als vernieuwd herrezen. Met name die ontwikkeling heeft de doorslag gegeven. Niet zozeer pastoraal dus, maar financieel.

Valt de kerk nog te redden?
Het valt niet te ontkennen dat de kerk duur in onderhoud is. Neem alleen al de toegenomen stookkosten en de noodzaak voor reparatie aan de pilaren buiten bij de ingang. Maar in de parochiële stukken wordt het onderhoud zwaarder aangezet dan uit onze berekeningen blijkt. Als we allemaal ons financiële steentje bijdragen, komen we al een heel eind. Daarom is de Actie Kerkbalans, net gestart, voor onze Augustinus van groot belang. Want uw geld gaat nog steeds naar onze eigen kerk, en zo bouwen we weldegelijk aan een nieuwe toekomst. Geef gul!

Wat kunnen we als parochianen nog meer doen om het tij te keren?
Laat uw stem horen!! Het bisdom heeft nog geen besluit genomen over de sluiting. Zeg Nee! tegen de sluiting via onderstaande petitie. Wij gaan vervolgens deze petitie aanbieden aan Monseigneur Hendriks, Bisschop van Haarlem-Amsterdam.

PETITIE:
De St. Augustinuskerk moet blijven.
Geachte Monseigneur Hendriks, Wij verzoeken u tot het behoud van de Augustinuskerk. De kerk is het thuis van de Augustinus kerkgemeenschap en is een karakteristiek baken in de wijk. Teken de petitie om de St. Augustinuskerk te behouden HIER.

Lees meer over het kerkgebouw HIER.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kerken