Bijgewerkt: 8 februari 2023

St Augustinuskerk - 1935

Foto's -> Kerken -> Augustinuskerk

St Augustinuskerk
(Amstelveenweb collectie - 2003)

De kerk is officieel gelegen in Buitenveldert, aan de Amstelveenseweg, langs de grensrand van de gemeente Amstelveen. Door deze ligging zijn er veel Amstelveners parochiaan en wordt de kerk derhalve beschreven.

De St. Augustinuskerk is genoemd naar de kerkvader Augustinus Aurelius(354-430). Augustinus werd geboren in 354 n. C. in Noord-Afrika. Hij introduceerde een filosofisch systeem in de christelijke theologie. Voordat hij zich in 387 tot het christelijke geloof bekeerde en werd gedoopt, gaf hij les in de retoriek in Carthago, Rome en Milaan. Zijn discussies over de kennis van waarheid en het bestaan van God waren gebaseerd op de bijbel en op de ideeën van de filosofen uit het oude Griekenland. Augustinus was een fervent pleitbezorger van het christendom en veel van zijn doctrines werden ontwikkeld om ketterse christelijke stromingen te bestrijden.

De R.K. Parochie Amstelland heeft de St. Augustinuskerk als haar kerkelijk centrum. De parochie is langzaam maar zeker ontstaan vanaf 1635. De bouw van de kerk en bijbehorende pastorie namen ruim een jaar in beslag. Begin mei 1935 vond de inwijding plaats door Mgr J.D.J. Angenent, bisschop van Haarlem. Naast de pastoor wordt het pastoraat verzorgd door enkele pastoraal leden. Er is een oecumenische samenwerking met de Pelgrimskerk en de parochie De Goede Herder. Op de maandag na, wordt er dagelijks een viering gehouden. De parochie telt vele koren waaronder het Latijns parochiekoor Cantemus Dominum. Maandelijks wordt het parochienieuws uitgegeven onder de naam Augustinusnieuws.


(Amstelveenweb.com - 2017)

Augustinuskerk
Website: R.K. Paraochie Amstelland - Augustinuskerk


Klik hier voor andere foto's in de categorie Kerken