Bijgewerkt: 28 juni 2022

St Annakerk
Het ontstaansverhaal - 1928

Foto's -> Kerken -> Annakerk

St AnnakerkHet ontstaansverhaal
(Bron privé collectie - 2011)

De St. Annakerk medio 1958

DE ST ANNAKERK WERD GESLOTEN IN MEI 2011

GESCHIEDENIS VAN DE ST ANNAKERK
‘Als men, uit de richting Haarlem komende, Amstelveen binnenrijdt, is het eerste opvallende bouwwerk dat men ziet de St. Annakerk, want deze staat precies op de hoek van het verkeersplein. De St. Annaparochie, waartoe deze kerk behoort, heeft maar een korte geschiedenis, want eerst op 8 september 1923 werd Pieter H. Meijnema benoemd tot kapelaan te Buitenveldert, met de opdracht om een nieuwe parochie te stichten. Een klein noodkerkje aan de westzijde van de Amsterdamseweg, even vóór het gebouw ‘Aemstelle’, kon eind juli 1924 in gebruik genomen worden.’ De St. Annaparochie werd vervolgens op 4 augustus 1924 opgericht en de stichter ervan, kapelaan Meijnema, werd benoemd tot pastoor bij de nieuwe parochie. Er werd niet stilgezeten, want terstond werden stappen ondernomen om te komen tot de bouw van een nieuwe parochiekerk. De eerste steen hiervan werd op to augustus 1927 gelegd en op 23 augustus 1928 vond de consecratie (plechtige inwijding, letterlijk 'vereniging met het heilige')plaats. De rooms-katholieke parochie de Heilige Anna heeft de St. Anna kerk als haar kerkelijk centrum.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Tegel met tekst EERSTE STEEN 10-8-1927 aan de zijkant van de kerk


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - Gemeentearchief NA)

Houten kerje St. Anna, voorloper van het stenen St. Anna kerkgebouw

Pastoor Meijnema bleef niet lang aan de parochie verbonden, want hij overleed reeds op 20 maart 1933Zijn opvolger: Johannes J. H. Raken bleef slechts ruim een jaar aan de St. Annaparochie verbonden (25 maart 1933 - 22 september 1934). Hij werd opgevolgd door Theod. Th. van Outersterp, die zijn parochie 25 jaar lang mocht dienen (22 september 1944 26 september 1959). Volgens de apocriefe (verborgen) christelijke en islamitische traditie was de Heilige Anna de moeder van Maria en de grootmoeder van Jezus van moederszijde. De moeder van Maria wordt in de gecanoniseerde evangeliën niet genoemd. In de geschriften komen de naam van Anne en die van haar man Joachim alleen voor in de apocriefen van het Nieuwe Testament, waarvan het Evangelie van Jacobus (misschien geschreven rond 150) het vroegste lijkt te zijn dat hen vermeldt. De moeder van Maria wordt in de Koran genoemd, maar niet bij name genoemd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De foto van de St. Annakerk van 1929

De architecten J. Hendriks en N. Beers kregen opdracht tot het maken van een ontwerp voor de parochiekerk. Op 23 augustus 1928 werd de kerk door Mgr. Aengenent ingewijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef de kerk intact, zij het dat de kerkklokken (Petrus en Johannes) werden door de Duitsers in beslag genomen. Deze zijn later vervangen. Eind 1956 telt men 5765 parochianen. De oprichting van de parochies de Heilige Geest en de Carmel doet dit aantal afslanken. Bij de ingang van de St. Annakerk is een tegeltableau ingemetseld in de muur met de afbeelding tegel in op glazuur van Sancta Anna, gemaakt door kunstschilder en glazenier Alex Asperslagh.

Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Het tegel-mozaïek van Sancta Anna aan de muur van de St. Annakerk

Hieronder zijn foto's gepubliceerd en tekst geschreven, ten tijde dat de RK-parochie nog dienst deed. Om het verhaal compleet te houden is hierin niets aangepast, na de sluiting van de St Annakerk. Het is ook niet bekend of gevelstenen en dergelijke zijn verwijderd en waar deze dan naar toe zijn gegaan/verplaatst. Heeft u informatie, mail dan naar José van Amstelveenweb.com, met dank.

Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Tabernakel


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Afbeelding Maria, Jozef en Jesus


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Madonna


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Overzichtsfoto van de kerkzaal


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Altaar


De parochie is een rooms-katholieke geloofsgemeenschap met een heel eigen gezicht, waar verbondenheid met elkaar en met de Schepper gestalte krijgen onder leiding van de pastor van deze gemeenschap. Het accent ligt op liturgie en verkondiging, op klassieke en toch eigentijdse wijze.

Het Sint Franciscuskoor is het parochieel zangkoor van de H. Annaparochie. Het koor is een gemengd koor en heeft circa 30 leden. Het koor staat onder leiding van organist/dirigent Enrique Lopez Corton Facal. Het kent een jarenlange traditie en richt zich met name op het klassieke repertoire, Latijn en Gregoriaans.

Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Glas in loodraam en ikoon


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

De toren van de St. Annakerk is goed zichtbaar tijdens een warme avond in augustus


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Gebedsboekje


De kinderen van de scholen rondom de kerk moesten dit gebedsboekje aanschaffen. Zo konden zij op eenvoudige wijze de kerkdienst bijwonen, die destijds nog in het latijn was. In beeld en woord werd de Latijnse dienst voor de kinderen duidelijk gemaakt. Er was in die tijd nog geen kindernevendienst.

Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Gebedsboekje titel: Wij vieren de mis


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Naar het altaar.
Zie de priester gaat naar het altaar. Nu ga ik meedoen.
Ik ga even staan en als de priester op het altaar is, kniel ik weer.
Zo luidde de tekst bij deze foto.


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Confiteor - dat is spijt hebben.
De priester buigt diep. Hij heeft spijt. Hij vraagt vergiffenis. Ik ook.


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Na de offerande.
Ik was mijn handen en ga rond uw altaar, Heer. Ik wil U loven. Red mij. Wees mij genadig.


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Bidden.
Nu gaan wij eerst bidden. De priester staat onder aan het altaar. Hij maakt een kruis. Ik ook.


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Gloria.
Nu bidt de priester een blij lied. Gloria! Gloria! Eer aan God in de hemel!


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Morgengebed
Ik zal vandaag alles doen voor U. Ik wil doen wat U wilt hebben. En waarom? Omdat ik zoveel van U houd. U bent zo goed. Ik vraag U: Help mij om flink vooruit te gaan op weg naar de hemel. Help mij gehoorzaam te zijn, ijverig en lief voor iedereen.


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Biechten
In het boekje werd de biecht geleerd. Eerst met een wees gegroet en vervolgens een aanhef met Goede Jesus, ik kom biechten. Door het Sacrament van de Biecht wordt het kwaad vergeven en word ik sterk om het goede te doen en wat kwaad is te laten.


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Eerste communie


Kapelaan Amstelveen
(Particuliere collectie - 2009)

Kapelaan van den Brink deed dienst in de Annakerk in de jaren 50 van de vorige eeuw
Er waren ook kapelaan Baars en kapelaan Hoes in de jaren rond 1960, maar beiden
verlieten de kerk voor een vrouw en trouwden niet veel later!


Zie de link voor meer van de R.K. Kerk 'St. Anna'


Klik hier voor andere foto's in de categorie Kerken