Bijgewerkt: 22 april 2024

Gouden Milieu Medaille - 2013

Foto's -> Gebouwen -> Ziekenhuis-Kliniek-Hospice

Gouden Milieu Medaille
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De heer Jacques Moors, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland vertelt over de lastige stappen tot de certificering

De heer Jacques Moors, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland heeft op donderdag  3 oktober 2013 uit de handen van Adriaan van Engelen van MPZ en burgemeester Jan van Zanen van de gemeente Amstelveen de Gouden Milieu Medaille ontvangen. Het ziekenhuis mag daarmee het officiële “Milieukeur” keurmerk voeren. Ziekenhuis Amstelland is de eerste zorginstelling in Nederland die een gouden keurmerk krijgt.

Burgemeester Van Zanen van de gemeente Amstelveen noemde dit een bijzondere prestatie en een fantastisch voorbeeld voor andere zorginstellingen in de regio en in Nederland. Jacques Moors, voorzitter van de Raad van Bestuur, is erg trots op deze erkenning. “Milieu was altijd al een belangrijk item voor het Ziekenhuis, maar vanaf 2010 is het ziekenhuis intensiever aan de slag gegaan met duurzaamheid en milieu. Dat past geheel en al binnen het beleid van het ziekenhuis, dat de menselijke maat centraal stelt. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in onze slogan “Aangenaam Dichtbij”. En het resultaat mag er zijn: een zilveren medaille in 2012 en nu de gouden medaille”.

De heer Moors legt uit, dat naast de voor de hand liggende milieuaspecten  ook items als inkoop, gevaarlijke stoffen, catering van personeel en patiënten, vervoer en papier-, textiel en kunstoffenverbruik onder de loep worden genomen. “Deze accreditatie is heel breed,” aldus Moors. “In 2011 sloten wij een duurzaamheidsconvenant met de gemeente Amstelveen. Daarbij was, net als bij de normen van Milieuthermometer zorg, de remissie van CO2 een aandachtspunt. Het ziekenhuis realiseerde een reductie in de CO2 uitstoot van maar liefst 15% en we wekken 78.2% van onze totale energiebehoefte zelf op!”.

zha Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De hele zaal vol mensen luistert naar de toespraak van Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen


Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen was uiteraard ook aanwezig en in zijn toespraak vertelde hij: 
'Dames en heren, beste Jacques,
Wat leuk, dat u er allen al bent. U hoorde het net van de directeur, het ziekenhuis Amstelland is ‘aangenaam dichtbij’. Dat zeg ik ook tegen de mensen uit Utrecht. ‘Never change a winning team’

zha Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen tijdens zijn toespraak


Dat geldt zeker voor jullie. Medewerkers van het Amstelland ziekenhuis. Jullie hebben als team een topprestatie geleverd. Mede namens wethouder Groot van harte gefeliciteerd met het Gouden niveau milieu thermometer Zorgsector. Het ziekenhuis mag daarmee het officiële “Milieukeur” keurmerk voeren. En dat dames en heren is uniek. Ziekenhuis Amstelland is namelijk de eerste zorginstelling in Nederland die een gouden keurmerk krijgt.

Ik heb begrepen, dat de samenwerking met de gemeente, vastgelegd in een duurzaamheidsconvenant, een grote stimulans is geweest om dit alles te bereiken. Het ziekenhuis realiseerde een reductie in de CO2 uitstoot van maar liefst 15%.  En  78.2% van jullie totale energiebehoefte is zelf opgewekt! Een bijzondere prestatie en een fantastisch voorbeeld voor de andere zorginstellingen in de regio en in Nederland. Jacques, je kan meer dan trots zijn op je team. Ik noem dan in het bijzonder mevrouw Van Zundert en de heer Heerens. Ik heb begrepen, dat milieu altijd al een belangrijk item voor het ziekenhuis was, maar dat jullie er vanaf 2010 echt voor zijn gegaan.

zha Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Een heel blije Jacques Moors, voorzitter van de Raad van Bestuur met het certificaat


Vanaf dat jaar is het ziekenhuis nog intensiever aan de slag gegaan met duurzaamheid en milieu. Bijvoorbeeld met het energiebeleidsplan. Zo heeft ziekenhuis als eerste in Nederland koelmachines geplaatst die op halve kracht beter draaien dan een koelmachine die 100% draait. Dit heeft een positieve invloed op de kosten en milieugevolgen. Het resultaat mag er zijn: een zilveren certificaat in 2012 en nu het gouden certificaat. Veel teams doen u dat niet na. Een prestigieuze prijs. Een prijs, waar hard voor gewerkt is. Het ziekenhuis heeft verdiend. Jullie hebben verdiend. Van harte gefeliciteerd. ‘Never change a winning team’- sloot burgemeester Van Zanen zijn toespraak.

zha Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan-Willem Groot, wethouder Economische Zaken van de gemeente Amstelveen trekt in zijn toespraak parallellen met het duurzame werk van de gemeente en het ziekenhuis


Milieuthermometer Zorg
De Milieuthermometer Zorg is een helder milieuzorgsysteem met strenge, maar duidelijke criteria. Het systeem geeft praktische handvatten voor certificering en borging van de milieuzorg binnen ziekenhuizen. Bij Ziekenhuis Amstelland is aan alle criteria voldaan en is de Gouden Medaille behaald. Het gouden niveau is gekoppeld aan het officiële nationale keurmerk Milieukeur (SMK).
Milieu Platform Zorg
Het MPZ is een organisatie die kennis ontwikkelt en verspreidt voor een duurzame bedrijfsvoering van de intramurale zorg. Er zijn 76 zorginstellingen lid van het MPZ en in 2013 hebben inmiddels meer dan 25 ziekenhuizen en zorginstellingen aangegeven met het schema te werken richting certificering.

zha Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Adriaan van Engelen, directeur Milieuplatform Zorg tijdens zijn toespraak


Het MPZ houdt zich in projecten o.a. bezig met kennisontwikkeling op het gebied van milieuzorg, milieuaudits, monitoren van milieuprestaties en milieukosten en praktische thema's als gevaarlijke stoffen, water, energie, afval, afvalwater, vervoer, voeding, schoonmaak en inkoop.

zha Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Vlnr.:  Adriaan van Engelen van Milieu Platform Zorg, Feri Duller van Keurmerkinstituut, wethouder Jan-Willem Groot van Amstelveen, Wim Uljee van SMK en de heer Jacques Moors, voorzitter Raad van Bestuur, Angèle van Zundert manager Bedrijfsbureau Facilitair Bedrijf,  Frans Heerens Energy & Enviroimental Coördinator van Ziekenhuis Amstelland poseren met het Gouden Milieucertificaat van het Ziekenhuis Amstelland


Aangenaam Dichtbij
Om zorg te kunnen dragen, dat Ziekenhuis Amstelland ook in de toekomst “Aangenaam Dichtbij” blijft, wordt er op diverse gebieden aandacht besteed aan zowel het kwaliteitsdenken, duurzaamheid en milieu rondom het ziekenhuis. Met alles waarvoor dit keurmerk staat is weer een belangrijke stap genomen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen