Bijgewerkt: 26 september 2022

St. Urbanus in Nes weer beklommen - 2013

Foto's -> Buurgemeenten -> Nes aan de Amstel

St. Urbanus in Nes weer beklommen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De St. Urbanuskerk in Nes aan de Amstel

De St. Urbanuskerk te Nes aan de Amstel was ook in 2013 weer één van de te bezoeken monumenten tijdens de Open Monumentendagen op 14 - 15 september 2013. Het kerkgebouw is door de gemeente Amstelveen als monument aangewezen en heeft ook de status van Rijksmonument.

Het schitterende interieur behoort eveneens tot cultureel erfgoed en is daarom beschermd. Naast de prachtige tegeltableaus van de kruiswegstaties en de doopkapel hebben ook de gangpaden bijzondere afbeeldingen. In 2007 is het Adema-orgel gerestaureerd en weer de moeite waard om naar te luisteren.

Onder het Thema 'Macht en Pracht' van de Open Monumentendagen 2013 was het bezoek aan Urbanuskerk aan de Amstel van de redactie van Amstelveenweb meer dan de moeite waard. De kerktoren kon worden beklommen en gaf een prachtig uitzicht op het Amstelland en de bochten van de Amstel rivier. Gelukkig was het weer in tegenstelling tot zaterdag, op zondag 15 september 2013 veel beter. Het was voor veel mensen een uitdaging om in de toren te beklimmen en rond de toren van de kerk te lopen, langs de kerkklokken en om van 70 meter hoogte het prachtige Amstelland te bewonderen.

urbanus nes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De kerk is een driebeukige kruiskerk, in neogotische stijl gebouwd. Aan het schip, bestaande uit vijf traveeën en bijzonder brede dwarspanden, sluit zich een diep priesterkoor aan. In de kloeke vierkante toren zijn vier klokken opgehangen

Ons laatste serieuze bezoek aan de kerk was in 2004, dus bijna 10 jaar geleden en sindsdien is er veel gebeurd. Hoewel de kerk niet massaal door mensen werd bezocht tijdens de Monumentendagen, kwamen veel geïnteresseerden om de kerk te verkennen en de kleine historische tentoonstelling te bezoeken.

urbanus nes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Een ontwerptekening van het priesterkoor
Wij werden door de leden van de Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes aan de Amstel ontvangen die met spanning wachtten op de komst van Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen. Een kleine groep mensen verzamelden zich voor de ingang van het trappenhuis en op de eerste etage kregen wij een indrukwekkend orgel- en mini zangconcert van Peter Overdijk, die sinds kort de orgelspeler van de kerk is. Nou, de kerk en haar bezoekers mogen zich gelukkig prijzen dat zij zo een goede orgelspeler hebben, want de kunde, de manier en de dynamiek van deze orgelspeler haalt alles uit de kast van dit overigens prachtige Adema orgel.

urbanus nes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

In 1899 gaf de gemeente uit het sieradenfonds een prachtig tegeltableau voor in de doopkapel. Het
tableau is gemaakt volgens een tekening van Joseph Cuyper en uitgevoerd door plateelbakkerij van
de heer Rozenburg te 's Gravenhage à 600 gulden

Het orgel in deze kerk werd in 1893 gebouwd door de Amsterdamse orgelmakers Petrus Josephus Adema & Zn. De plaatsing van het orgel wijkt af van wat in kerken lange tijd gebruikelijk is geweest. In veel oude protestantse, maar ook nog in veel in de 19e eeuw nieuw gebouwde R.K. kerken, plaatste men het orgel op een koor/orgeltribune tegen de westwand, boven de hoofdingang. Dat wil zeggen: in de as van het schip.

urbanus nes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De vlag met de Martelaren van Gorcum in de kerk. Daarmee worden 19 katholieke religieuzen en wereldheren herdacht, die om hun geloof door de watergeuzen in 1572 zijn vermoord in Den Briel


urbanus nes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De kerk heeft ook prachtige glas-in-lood ramen


urbanus nes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Oude nota's uit 1890 die het kerkbestuur van Sig. Par. Urbani in Nes en Zwaluwbuurt aan Jos Cuypers heeft voldaan, staan ten toongesteld, alsmede notitie's van de historische achtergronden van de Urbanuskerk

Bij grote kerken had dit tot nadeel, dat er een enorme afstand tussen koor, orgel en altaar was. Architect Jos Cuypers plaatste het orgel in Nes als transept-orgel aan de oostzijde van het noordtransept volgens een oude traditie. Hij ontwierp de koor/orgelgalerij boven de noorderzijkapel van het priesterkoor, achter het orgel, zodat het koor dicht bij het altaar aanwezig kon zijn.

Het voordeel van zo een enthousiaste orgelspeler is (die overigens Vice President Cabin Crew Management bij de KLM is), dat je direct contact hebt met hem, vragen kunt stellen en bijvoorbeeld liederen van de Songs of Praise kon aanvragen. Hij speelde die spontaan, zonder bladmuziek. Een inspirerende man, waardoor je meteen wordt verleid om toch maar weer eens een kerkdienst bij te wonen, als je dat al niet deed.

urbanus nes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Peter Overdijk tijdens zijn orgel- en zang miniconcert op het Adema orgel

Met zo’n open dag liet hij het orgel op de volle kracht horen, want tijdens een kerkdienst heeft het orgelspel meer een ondersteunende functie. Het fantastische geluid van het Adema orgel kan iedereen bijna in trans brengen, maar dan heb je ook iemand nodig die weet hoe het moet. De zang- en orgelspel kwaliteiten van Peter Overdijk kunt hier op de video bewonderen.

Na het miniconcert van de heer Overdijk klommen wij weer verder in de toren en na de zoveelste houten trap, kwamen we bij een grote lege ruimte terecht, die boven het altaar is, tegenwoordig met een dikke glasplaat bedekt. In de hoek van de rondgang langs deze ruimte, was het verticale gat, waar de stalen ladder was bevestigd richting kerktoren.De foto- en videoapparatuur werd door vrijwilligers van de kerk met een koord naar boven getrokken in een tas, want het gat is daar zo smal, dat je niet kunt klimmen met een zware tas op je schouders, of op je rug. Mensen, niet te fors van lijf en leden, met een goede fysieke conditie en sterke wil, waagden zich op de stalen ladder van tientallen meters naar boven door de verticale opening naar de kerktoren. De weg tot aan die ladder was ook niet makkelijk, want boven op de houten planken waren weer houten balken bevestigd op schouderhoogte, dus het werd aangeraden te bukken, om bulten op je hoofd te voorkomen. Hopelijk wordt de route naar de toren verbeterd in de toekomst, zodat meer mensen de torengang kunnen doen. Het is echt een ware attractie als je boven bent en het adembenemende pittoreske uitzicht hebt. Ook dit kunt u meemaken door de video te bekijken.

Het Urbanusboekje
In juni 2012 is het Urbanusboekje met veel informatie (artikelen en foto’s) over de kerk verschenen. Het boekje kunt u gebruiken bij een individuele bezichtiging van de kerk. Om dit fraaie monument in stand te houden is veel geld nodig (restauratie en onderhoud). Ieders (royale) gift bij de uitgang van de kerk werd en wordt zeer op prijs gesteld. Ook kan men vriend van de Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel worden, maar nog beter is het om met een meerjarig contract hartsvriend van de Stichting te worden.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met: De Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes aan de Amstel: www.vriendenurbanuskerknes.nl

Adres: Amstelveen / Nes aan de Amstel, Amsteldijk Zuid 145, 1189 VL Amstelveen ‎

De redactie moest tijdens het weekend keuzes maken tussen bijvoorbeeld Stadsplein Festival en het bezoeken van monumenten. Dat de keuze op de St. Urbanuskerk in Nes viel, heeft er nu toe geleid, dat u weer eens een frisse kijk krijgt op wat er in en rondom de kerk allemaal te zien is. En een dienst kunt u natuurlijk altijd bijwonen. Kijk daarvoor op de website van de kerk.

urbanus nes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Als het mooi weer is en je hebt genoeg kracht, dan krijg je dit uitzicht vanaf de St. Urbanuskerk in Nes aan de Amstel

Concerten in de kerk
Om het gebouw voor Nes aan de Amstel, Amstelveen en omgeving in de belangstelling te houden, waardoor er een blijvende band met dit architectonische gebouw uit het einde van de 19de eeuw ontstaat, wil de stichting met concerten en andere activiteiten (b.v. een boerenmarkt) een publieksbinding aangaan.
Het geven van concerten is zeker een manier, waarmee aan het gebouw een extra dimensie gegeven kan worden. Een kerkgebouw bezit vaak een goede akoestiek die veel mogelijkheden biedt en dat is zeker met de Urbanuskerk het geval. De concertserie wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes aan de Amstel, in overleg met het Kerkbestuur van de St. Urbanuskerk Nes aan de Amstel. De concerten duren ongeveer één uur en na afloop is er nog gelegenheid voor een drankje.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Buurgemeenten