Bijgewerkt: 27 februari 2024

Schooltuinen 55 jaar - 2013

Foto's -> Natuur -> Schooltuinen

Schooltuinen 55 jaar
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Schooltuin de Amstelflora in Westwijk staat er prachtig bij tussen de woonvilla's

Op zaterdag 7 september 2013, één van de laatste mooie zomerse dagen, was er open schooltuindag. De redactie ging naar Amstelflora aan de Legmeerdijk 148 in Amstelveen. Bij binnenkomst wandel je eerst langs de prachtig aangelegde tuintjes die nu vol bloemen stonden. Her en der zag je ook uien liggen en er was een groot perk met allemaal kruiden. Vervolgens is er het clubhuis en daar was het een drukte van jewelste.

Er werden stukjes zelfgemaakte worteltaart aangeboden, je kon courgette soep eten, of een courgette pannenkoekje, een gratis ijsje van ijssalon Da Vinci bij de ijskar halen en rondkijken in het clubhuis. Daar was te zien wat de kinderen allemaal leren, van zaadje tot gewas en de resultaten waren daarvan waren te bewonderen.

amstelflora Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

In de schooltuin Amstelflora staat alles in bloei


amstelflora Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Schooltuinleider Robér Eg laat de jubileumtaart zien aan de bezoekers


amstelflora Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

5 kilo aardappelen voor 2 euro is toch meegenomen


Geschiedenis
In 1958 werd er door een groep vrijwilligers de eerste schooltuin in Amstelveen in gebruik genomen. De vrijwilligers van de stichting School- en Kinderwerktuinen hebben zich altijd met veel enthousiasme ingezet om natuuronderwijs te koppelen aan productie.

'Onze doelstelling is kinderen liefde voor de natuur bij te brengen, mee te werken aan de milieu -opvoeding. Een schooltuintje houden is leuk en leerzaam,’ zei mevrouw Koek, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Stichting School- en Kinderwerktuinen in 1988, toen de stichting haar 30 jarige jubileum vierde.

De stichting werd indertijd opgericht door enkele leerkrachten, aangezien er bij het onderwijs behoefte aan schooltuinen bleek te bestaan. In samenwerking met de gemeente werd een complex gevonden aan de Jeanne d'Arclaan, de Bankrasflora. Later kwamen daar twee andere complexen bij: de Akkerbloem aan Langs de Akker (bij het Ziekenhuis Amstelveen) en twee jaar geleden één in Middenhoven, bij de Grote Beer. Op elk complex staat en gebouwtje, waar de kinderen les krijgen van een tuinman, die wordt bijgestaan door een vrijwilliger. Ze krijgen praktische tips over tuinieren en ’s zomers kunnen ze een bloemstukje maken met bloemen uit eigen tuin. Deze complexen bieden ruimte aan ongeveer duizend kinderen, maar dat aantal wordt de laatste jaren niet gehaald. De kinderen komen òf tijdens schooltijd in klasse verband, òf na schooltijd, de zogenaamde vrije groepen. De minimumleeftijd voor het houden van een tuintje ligt rond de 8 jaar. Alle kinderen krijgen eenzelfde aantal zaden.

Er worden groente, tuinkruiden, (droog)bloemen en dit jaar zelfs aardappelen gekweekt. De producten mogen mee naar huis genomen worden. Elk jaar wordt in september een kijkdag gehouden, waarvoor ouders, belangstellenden en het gemeentebestuur worden uitgenodigd.

Een verslaggeefster van het Amstelveens Weekblad schreef 25 jaar geleden: Ondanks het feit, dat de kinderen groot enthousiasme aan de dag leggen, denkt mevrouw Koek, dat het schooltuinwerk nog te weinig bekend is in de gemeente. De stichting staat nog steeds open voor inschrijving voor het nieuwe seizoen, dat op 11 april 1988 start en doorloopt tot de herfstvakantie. De kosten bedragen ƒ 25,- per kind per seizoen. Volwassenen, die de kinderen bij het tuinieren willen helpen, zijn welkom!'

amstelflora Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het ijs smaakt ook goed


amstelflora Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

5 stuks kalebassen kosten hier 2 euro


amstelflora Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Pompoenen zijn hier in alle soorten en maten


Heden 55 jaar
In de loop van de tijd zijn er door de gemeente schooltuinleiders aan de schooltuinen toegevoegd om de continuïteit te garanderen. Sinds 2009 zijn de schooltuinleiders, samen met de vrijwilligers, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van hun tuin. In 2013 doen 13 basisscholen aan schooltuinwerk. Maar ook inwoners met een beperking komen via Ons Tweede Thuis en de Stichting Doorzettingsvermogen, Wilskracht, Resultaat, Plezier (DWRP) op de schooltuinen. In de afgelopen 55 jaar zijn de vrijwilligers de basis, waarop de schooltuinen bouwen, gebleven: zij ondersteunen de schooltuinleiders, helpen met zaaien en wieden, helpen kinderen, leggen het verschil uit tussen sla en onkruid, enz. Maar ook het schooltuinwerk vernieuwt. Zo is er dit jaar een proefproject gestart, waarbij ongeveer 20 klanten van de voedselbank hun eigen groenten verbouwen op een tuintje.

amstelflora Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat (r) mag ook de jubileumtaart bewonderen


amstelflora Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Deze pompoen moet nog groeien


amstelflora Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Dit meisje laat haar eigen gekweekte wortels met grote trots zien


amstelflora Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De kalebassenoogst is prima dit jaar


amstelflora Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Onze buit is al binnen, vanavond moeten wij verplicht Amstelveense schooltuin-aardappelen eten!


Schooltuinwerk in 2014
Ouders die hun kinderen willen opgeven voor een tuintje in de zogenaamde vrije groepen, na schooltijd, kunnen terecht op woensdag 5 en 12 maart 2014 van 13.30 tot 15.00 uur op één van de vier schooltuincomplexen. De kosten zijn € 20 per kind en dienen contant te worden afgerekend. Houders van een AmstelveenPas krijgen 50% korting! De pas bij inschrijving meenemen! Op www.natuurmilieuweb.nl staat begin maart 2014, welke tuinen welke vrije groepen hebben. De locaties van de schooltuinen in Amstelveen: Akkerbloem, Langs de Akker 1, Amstelflora, Legmeerdijk 148, Bankrasflora, Jeanne d’ Arclaan 6, Middenhoven, Grote Beer 66A.

Het was een gezellige middag, mooi weer, veel bezoekers, prachtige tuintjes en de redactie ging met een grote zak aardappelen weer naar huis!

Klik hier voor andere foto's in de categorie Natuur