Bijgewerkt: 22 april 2024

Mantelzorgcafé - 2013

Foto's -> Natuur -> Amsteltuin tot mei 2019

Mantelzorgcafé
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Ongeveer 50 mantelzorgers kwamen op 7 maart 2013 naar het eerste Mantelzorgcafé avond in 'De Amsteltuin' in Amstelveen, die speciaal voor alle mantelzorgers in Amstelland en Haarlemmermeer werd georganiseerd

Het Mantelzorg Steunpunt organiseerde voor donderdagavond 7 maart 2013 het eerste Mantelzorgcafé in De Amsteltuin in Amstelveen speciaal voor alle mantelzorgers in Amstelland en Haarlemmermeer.

mantelzorg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De gastvrouw van de avond was Anne-Marie de Rooy, mantelzorgmakelaar/consulent bij de Amstelring Osira Groep


In een ontspannen sfeer sprak gezondheidspsycholoog Karen Schipper van Reinaerde, een grote zorgorganisatie in de regio Utrecht, de groep mantelzorgers toe, nadat er eerst met een beamer een presentatie was gegeven.

Er waren ongeveer 50 mantelzorgers aanwezig en de presentatie ging over de 'Dynamiek van geven en ontvangen'. Dit is een van de thema’s van een boek van de Amerikaanse auteur Steven R. Covey (1932-2012), de zogenaamde 'emotionele bankrekening' van zijn boek 'The Seven Habits of Highly Effective People'.

mantelzorg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De presentatrice van de avond, Karen Schipper gezondheidspsycholoog aan het woord


Emotionele bankrekening
Als het gaat om het verbeteren en onderhouden van onze relaties met anderen, Steven Covey's metafoor van de emotionele bankrekening, is waarschijnlijk één van de meest krachtige ideeën die ooit zijn gemaakt voor de ontwikkeling van interpersoonlijke, dus de onderlinge relatie tussen personen en relaties.

Dit geldt voor iedereen met wie men een relatie heeft, of het nu gaat om onze collega's, familie of vrienden, wij handhaven een persoonlijke 'emotionele bankrekening' met hen. Dit begint op een neutrale balans. Net als bij elke bankrekening, kunnen we stortingen en uitbetalingen verrichten. Maar in plaats van het omgaan met eenheden van monetaire waarde, gaan we met emotionele eenheden om – aldus mr. Covey in zijn boek.

mantelzorg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Een foto van de presentatie over de 'Dynamiek van geven en ontvangen'


Emotionele eenheden
De emotionele eenheden, waarover Covey over spreekt, zijn gecentreerd rond het vertrouwen. Wanneer we emotionele stortingen doen op de bankrekening van iemands account, groeit hun voorliefde en vertrouwen in ons. Het gevolg is, dat onze relatie zich ontwikkelt en groeit.

mantelzorg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De aanwezige mensen, allemaal mantelzorgers, luisteren aandachtig naar de presentatie van mevrouw Schipper


Als we een positieve reserve wensen in onze relaties, door het verrichten van regelmatige stortingen, zal er een grotere tolerantie zijn voor onze fouten en zullen we van een open communicatie met die persoon genieten. Als onze balans te laag, of zelfs met een negatief saldo is, ontstaat bitterheid, wantrouwen en onenigheid. Willen we de relatie redden, dan moeten we een bewuste poging doen om regelmatig 'stortingen' te verrichten.

Covey’s beeldspraak werd door gezondheidspsycholoog Karen Schipper geprojecteerd op de situatie van vele mantelzorgers. Van de gesprekken werd duidelijk, dat veel mensen lange tijd (soms wel 15 jaar) alleen maar geven, dus hun denkbeeldige emotionele bankrekening is helemaal vol met de denkbeeldige emotionele eenheden.

Vaak verwachten ze helemaal geen erkenning van hun partner, omdat hun liefde tegenover hun vrouw, man, of partner zeer sterk is en ze doen alles voor ze, zonder enige tegenprestatie om het leven van hun partner te vergemakkelijken.

Sommige mantelzorgers hebben juist meerdere 'bankaccounts', omdat ze op verschillende niveaus binnen hun familie, kinderen en kleinkinderen altijd maar willen geven. Volgens de theorie van Steven Covey, betekent dat, dat als het te lang zo verder gaat, de eigenaar van de overvolle emotionele bankrekening op een bepaald moment zelf problemen krijgt, zoals uitputting, of een burnout.

Om te spreken over de problemen van de aanwezige mantelzorgers zelf, waren er ongeveer 20 minuten over, terwijl deze ruimte voor een groepsgesprek voor mantelzorgers met hun belangrijke zaken, juist erg nodig was.

Het belangrijkste is hier in het Mantelzorgcafé, dat zonder enige belemmering kun je over allerlei zaken praten met elkaar, wat de mantelzorg betreft. Omdat het kabinet maatregelen neemt, om de groei van de uitgaven in de zorg te matigen, wordt straks ook bij vele mantelzorgers de druk nog verder opgeschroefd

De toegang bedroeg vijf euro, de koffie, thee, drankjes en een hapje waren gratis in De Amsteltuin in Amstelveen. De organisator was het Mantelzorg Steunpunt: mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl  of (0900) 1866.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Natuur