Bijgewerkt: 24 april 2024

Keurmerk voor Elsenhove - 2013

Foto's -> Natuur -> Elsenhove Speelboerderij

Keurmerk voor Elsenhove
(Foto Gemeente Amstelveen - 2013)

Medewerkers van Speelboerderij Elsenhove, Margriet Spierings, Bram de Boer, Marcel Gerrits en Huug Holthaus
met het keurmerk certificaat

Donderdag 24 januari 2013 heeft Speelboerderij Elsenhove het Keurmerk Kinderboerderijen ontvangen. De speelboerderij toont hiermee aan, dat ze voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen en is daarmee een veilige en verantwoorde plek voor bezoekers, dieren, medewerkers en vrijwilligers.

Kinderboerderijen zijn professionele ondernemingen die moeten voldoen aan vele wettelijke- en kwaliteitsvoorschriften, waarbij de hygiënecode extra aandacht verdient. De bezoekers verwachten een veilige en goede omgeving voor mens en dier.

Om de veiligheid te waarborgen, is het van groot belang, dat kinderboerderijen bewust en systematisch de kwaliteit en veiligheid van hun diensten beheren. Daarom heeft de Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) in samenwerking met diverse partijen, waaronder het Ministerie van Economische Zaken het certificeringstraject opgesteld. Het keurmerk is drie jaar geldig.

Uit onderzoek van GGD Amsterdam uit 2011 blijkt, dat kinder- en zorgboerderijen met een keurmerk veel beter scoren op het gebied van hygiëne en infectiepreventie dan boerderijen zonder keurmerk. Voor meer informatie over Speelboerderij Elsenhove kijkt u op www.elsenhove.nl en over het keurmerk op www.kinderboerderijen.nl

Klik hier voor andere foto's in de categorie Natuur