Bijgewerkt: 8 december 2021

Nieuwjaarsreceptie - 2013

Foto's -> Gebeurtenissen -> Nieuwjaarsrecepties gemeente

Nieuwjaarsreceptie
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Elk jaar begint de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amstelveen bij de ingang van het raadhuis. Hier worden de dames van de Kledingbank Amstelveen verwelkomd.

Op woensdagavond 2 januari 2013 organiseerde de gemeente Amstelveen de traditionele Nieuwjaarsreceptie voor de burgers van de stad en geïnteresseerden van de buurgemeenten. Er kwamen honderden mensen naar het Raadhuis en werden bij binnenkomst direct verwelkomd door burgemeester Jan van Zanen en zijn echtgenote Marian. Natuurlijk werden er wederkerig de nodige wensen uitgewisseld.

De gasten werden naar boven geleid alwaar een heerlijke Prosecco, of vruchtensap geschonken werd. Vervolgens luisterden ze aandachtig naar de terugblik van het jaar 2012 die de burgemeester op duidelijke wijze uitsprak. Tot slot wenste hij een ieder een heel mooi 2013 toe.

Dit was de eerste keer, dat ook wethouders, raadsleden en ambtenaren vanuit Aalsmeer aanwezig waren, want de echte ambtelijke samenwerking van Amstelveen en Aalsmeer wordt in 2013 verwezenlijkt. Er zijn de afgelopen dagen 120 medewerkers uit Aalsmeer verhuisd naar het Raadhuis van Amstelveen!

receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amstelveen op 2 januari 2013


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Bij binnenkomst speelde het Willem Boon Salon Orkest, gepaste muziek


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Willem Boon Salon orkest


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amstelveen op 2 januari 2013


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Ad Verburg, wethouder en locoburgemeester van Aalsmeer, is ook gekomen


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amstelveen op 2 januari 2013


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Yvonne Meijers, voormalig adviseur kabinetszaken Amstelveen samen met Toon de Haas, kunstschilder


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Kijk ons eens, we hebben er zin in!


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Midden, Dhr Michel Becker, raadslid D66


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Burgemeester Jan van Zanen wacht tot de mensen stil zijn, zodat hij met zijn Nieuwjaarstoespraak kan beginnen


Na de Nieuwjaarsspeech van de burgemeester zongen de aanwezigen het Amstelveenlied. Daarna begon de receptie met op de achtergrond de muziek en zang van zangeres Belinda Valenkamp. Het was druk, vol en gezellig, dus bent u niet geweest, maak het mee en dan kunt u ook eens informeel met de een, of de ander van gedachten wisselen.

'Dames en heren,
Aan het begin van het nieuwe jaar van harte welkom in het raadhuis van Amstelveen. En toen verging op vrijdag de 21e december van het vorige jaar de wereld helemaal niet. Gemeenteraad in extra lange vergadering bijeen. Amstelveen nog snel afmaken. Voor het te laat was.

Aan de slag voor banen, wonen, het groen, de sport, het onderwijs en kunst en cultuur. Mensen verbinden. Balans vinden. Fokke&Sukke hadden geen grap in het Handelsblad voor de volgende dag. Er is gelukkig meer tijd. Om al aan die ambities en idealen te blijven werken. Samen. Meer tijd. Tijd, voor een korte terugblik op een paar hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar. Het Amstelveense jaar in beeld.

En als je terugkijkt op zo’n pijlsnel omgevlogen jaar, besef je hoeveel dingen in een jaar de revue passeren en hoeveel ontmoetingen er zijn. Hoe dankbaar je moet zijn het werk als lokaal bestuurder te mogen doen. Hier in Amstelveen. Samen met velen van u. Meer tijd? Inderdaad. Maar de tijd vliegt om.

Blij met een gemeente, een gemeenschap, die zich in de huidige financieel-economisch roerige tijden tot nu toe staande weet te houden. Een gemeente die veilig en groen is en blijft en een prachtige leefomgeving biedt voor ons allen. Blij met een gemeenschap die vele bedrijven, winkels, verenigingen en organisaties kent. Met talloze ondernemers, vrijwilligers, kortom betrokken inwoners. Die in 2012 aandacht schonken aan een ‘jubileum’.

Dignahof werd 15, het PCOB 30, ’t Deurtje 35, Watersportvereniging Amstelveen en Winkelcentrum Groenhof 40, de Muziek- en dansschool en Scouting De Teil 60, de Harmonie van muziekvereniging Bovenkerk 90 (net als Ad – Cocktail Trio – van der Gein), de Amsterdamsche Hockey & Bandy Club werd 120, Buitenplaats Wester-Amstel 350 en ‘onze’ mevrouw Nora Tang 80.

In alle jaargetijden lag Amstelveen er in 2012 prachtig bij. Of stond er goed op. In de winter met de schaatsers op de bevroren Poel en op de nieuwe landijsbaan. In de lente genoten we van het Kersenbloesemfestival, in het najaar van de vierde editie van het Diwali festival. Drie nieuwe vestigingen van het Zonnehuis (Amstelveen, Westwijk en De Luwte) gingen open.

Hare Majesteit de Koningin was er bij. Bobby de Vries werd Mister Gay en Nathalie den Dekker Miss World Nederland. De (vliegenier) Van der Hooplaan kreeg een rotonde. Op de zondag (10 juni) van het Japan festival, gaf een ensemble van het Concertgebouworkest onder grote publieke belangstelling het Stadsplein glans, net als het Metropole orkest tijdens het Stadspleinfestival.

Febo kwam in Amstelveen, de Wereldwinkel kreeg een nieuwe plek, restaurant Aan de Poel een tweede ster, de KLM bleef Koninklijk en de Bankraskerk werd Synagoge. Olympisch en Paralympisch deed Amstelveen mee. Met onder meer goud voor hockeyster Kelly Jonker en goud voor zeiler Udo Hessels.

De Kunstuitleen had Mooie Meiden, museum Jan van der Togt visualiseerde een miljard en het Cobramuseum ontving ruim 100.000 bezoekers. Op zaterdagavond 13 oktober bleef park Middenhoven er mooi bijliggen. Met hulp van velen (politie, Openbaar Ministerie, buurtbewoners, ouders, winkeliers, jongeren èn onze medewerkers) - en vervolgens tot grote dankbaarheid van zeer velen – bleef hèt woord van het jaar 2012 - Project X feest - in Amstelveen slechts een woord.

En eind december lag ook het raadhuis er goed bij. Weliswaar geen mooie grote kerstboom op het voorplein, … maar de ambtelijke samenwerking met Aalsmeer kreeg een gezicht.  Op 21 december huisden 122 Aalsmeerse medewerkers in en 18 belastingmedewerkers uit Diemen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouder-Amstel. Een stap die gezet is om de toekomst robuust en goed voorbereid tegemoet te kunnen treden.

In en met de regio. In alle jaargetijden. Voor alle jaargetijden. Er waren in 2012 ook tragische gebeurtenissen. Dichtbij huis. Een overlijden, een ernstige ziekte. (Z.K.H. Prins Johan Friso raakte in coma, Meneer Herman van Boxtel senior overleed, net als zeer recent mevrouw Ankie Werner.) Momenten die je tot nadenken stemmen. Die je dwingen met beide benen op de grond staan. Die je dwingen blij te zijn met iedere dag dat je er nog bent.

Vrolijk te zijn over kleine gewone dingen in het leven van alledag. In maart de busramp in Zwitserland, waarbij 22 kinderen verongelukten; de verkeersongelukken in Amstelveen waarbij in totaal drie mensen om het leven kwamen; en recent de tragische schietpartij op een Amerikaanse basisschool. Opnieuw met jonge kinderen als slachtoffer.

Incidenten als deze hebben grote impact op ons. Begrijpelijk. De gemeenschap Amstelveen deelt in vreugde, ook in uw verdriet. Ergerlijk was voor mij het afgelopen jaar, de bejegening van mensen die gewoon hun werk doen. Ambulancepersoneel, buschauffeurs, onderwijzers, scheidsrechters, politiemensen. Bijna 156.000 mensen belden ons het afgelopen jaar, zo’n 115.000 mensen bezochten de balie.

De contacten verliepen meestal plezierig. Soms niet. Als u ergens van baalt, als u boos bent, of het niet eens bent met besluiten van de gemeenteraad. Zeg het ons, schrijf ons, de verantwoordelijke bestuurders, maar behandel de medewerkers met fatsoen. Wie van u de schoen past, trekke hem aan.

Dames en heren,
Een nieuw jaar ligt voor ons. Samen met u, de raad, de wethouders en de medewerkers blijf ik vechten voor veiligheid. De strijd tegen woninginbraken – tegen de landelijke en regionale trend in, daalt het aantal woninginbraken in Amstelveen gelukkig steeds verder – zet ik in 2013 onverminderd voort. Burgernet werkt. Het meldpunt woonfraude – in Amsterdam heet het zoeklicht, in Amstelveen de actie schijnwerper – ging van start. De eerste resultaten zijn er.

Belangrijk. Er komen camera’s op en rond het Stadsplein. En sinds gisteren is er nationale politie. De wijkagenten heten gewoon weer wijkagent. Alleen kunnen ze het niet, wees alert en waakzaam. Velen – actieve bewoners en winkeliers – gingen u voor. Gelukkig maar. Bel 112 bij onraad en doe aangifte.

Een nieuw jaar ligt voor ons. Een jaar waarin iedereen staat voor de nodige opgaven. De confrontatie met de soms barre werkelijkheid. Als bewoner. Als ondernemer. Als publiek bestuurder. Een nieuw jaar. Het laatste ‘volle’ jaar van deze raadsperiode. Het nieuwe regeerakkoord kent bezuinigingen. Bezuinigingen die iedereen in Nederland – individueel en collectief, zakelijk èn privé - zullen raken. Ook de gemeente.

De decentralisatie van de AWBZ en van de jeugdzorg zijn voor alle gemeenten een enorme uitdaging. Niet alleen omdat de taken nieuw zijn voor ons, ook omdat er bezuinigingen aan vast kleven. Gemeenten moeten meer gaan doen met minder geld. En dus nog meer dan in het verleden zoveel mogelijk de eigen kracht van onze 84.400 inwoners aanspreken. Uitdagingen dus. Flinke.

De kantorenleegstand is zorgelijk. Dat zeggen is makkelijk, actie is noodzakelijk. Werken aan transformatie, bijvoorbeeld. Het thema moet hoger op alle politieke agenda’s. Er zijn ook kansen. Voor het eerst krijgt één partij - de gemeente - zeggenschap over praktisch het hele sociale domein.

Er kunnen dwarsverbanden worden gelegd tussen de WMO, AWBZ, de jeugdzorg en het beleid rond werk en inkomen. Dat betekent: inzetten op preventie, de ondersteuning bundelen en efficiënt(er) aanbieden. Kansen zijn er ook in de lokale en regionale economie. Nog steeds investeren bedrijven in Amstelveen, klein en groot, nieuw en bestaand. Of gaan dat doen.

Wij zullen er alles aan blijven doen – ook in regionaal verband – ondernemenden (in de meest ruime zin van het woord) te faciliteren. Kansen liggen er ook in het samenwerken met onze inwoners. Blijvend werken aan goede informatievoorziening bijvoorbeeld.

Sinds deze week is onze nieuwe website live. Beter toegankelijk en interactief. Uw reacties zijn welkom. Grote opgaven en kansen. Het vinden van de balans daarin. Het evenwicht tussen wat moet en wat kan. Investeren in onze gemeente, de gemeenschap die we al ruim 750 jaar zijn, maar ook willen blijven.

Een plek waar bewoners en bezoekers zich veilig voelen …schoon, gezellig en gastvrij. Een gemeente die zich economisch sterk blijft ontwikkelen en waar je goed kunt wonen, werken, studeren en verblijven. Een gemeenschap waar zoveel mogelijk mensen actief aan deelnemen. Betrokkenheid tonen.

Dames en heren,
Binding met de gemeenschap is essentieel. Perspectief bieden. Positief denken. Durf. En een beetje trots mag. In 2013 gaat Amstelveen opnieuw de strijd aan om groenste gemeente van Nederland te worden. Het bezoek van Hare Majesteit de Koningin en haar familie geeft de viering van Koninginnedag dit jaar extra glans. Het bezoek moet een mooi feest worden voor en door Amstelveners. Amstelveen is nu al enthousiast. Heerlijk.

2013 ligt voor ons. Op zoek naar het evenwicht tussen wat moet en wat kan. Velen van u zetten zich in voor en in de gemeenschap. Velen van u zijn actief in verenigingen, organiseren activiteiten voor jongeren en ouderen, spreken de gemeente aan, komen met suggesties voor een wijk of buurt. Ik bedoel dus u, de actieve bewoners, die een hart hebben voor Amstelveen.

Blijf vooral actief. Wees ook kritisch, niet chagrijnig. Geef niet op als het tegenzit. Althans niet zomaar en meteen. Samen gaan we 2013 in. Verbonden met onze gemeente, volgend jaar 1 januari 2014, precies vijftig jaar ‘Amstelveen’ geheten. (En toen verging op vrijdag de 21ste december van het vorige jaar de wereld helemaal niet. Er is gelukkig meer tijd). Maak er iets moois van.

Dames en heren,
Blijf een beetje van elkaar èn van Amstelveen houden. Namens de gemeenteraad, het college en alle medewerkers, wens ik u van harte een gelukkig 2013!'

receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Links Dhr A. Boggeman, voorzitter van de Ondernemingsvereniging Amstelveen


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Grea Twint van de Voedselbank Amstelveen


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Belinda Valenkamp laat een ieder het 'Amstelveenlied' meezingen


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amstelveen op 2 januari 2013


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat met links zijn echtgenote


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De communicatie advieseurs zingen uit volle borst mee


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Burgemeester Jan van Zanen met H.E. Mr. Key Cheol Lee, ambassadeur van Zuid-Korea, Jochum S. Haakma voorzitter van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering en Jan-Willem Groot (CDA) wethouder van Economische Zaken van de gemeente Amstelveen


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nieuwjaarsreceptie


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen