Bijgewerkt: 22 april 2024

Historische fotocollage CIZ - 2012

Foto's -> Gebouwen -> Ziekenhuis-Kliniek-Hospice

Historische fotocollage CIZ
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Historische foto's van Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging -CIZ

De Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging (CIZ) en de Stichting Ziekenhuis Amstelland hadden een bijzondere gebeurtenis georganiseerd op woensdagavond 12 december 2012. Een unieke fotowand over het Joodse Ziekenhuis CIZ werd door Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen in aanwezigheid van Yigal Bauch, Police Attaché van de Israëlische Ambassade onthuld.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Loek Witzenhausen voorzitter van de toekomstcommissie joodse identiteit ZHA/CIZ
verwelkomt de gasten in Ziekenhuis Amstelland

De belangstelling voor deze gebeurtenis was erg groot en de groep mensen moest ook naar een grotere zaal uitwijken. Loek Witzenhausen heette iedereen hartelijk welkom. Er was zelfs een aantal patiënten van het ziekenhuis aanwezig, die in de zogenaamde joodse vleugel worden verpleegd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Er was erg veel belangstelling voor de oude foto's

Witzenhausen: 'Dit ziekenhuis is het beste van Noord-Holland. Dit ziekenhuis heeft namelijk iets dat geen ander ziekenhuis in Nederland heeft, want dit is het enige ziekenhuis met nesjomme: het joodse hart en ziel. Door de fusie in 1978 tussen het Nicolaas Tulp ziekenhuis en de Amsterdamse Centrale Israëlitische Ziekenverpleging heeft het ziekenhuis een voor West Europa unieke joodse vleugel.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Zelfs patiënten waren tijdens de opening aanwezig

'In geheel West-Europa is geen ander joods ziekenhuis te vinden. Zelfs niet in steden als Londen en Parijs waar een aanzienlijke grotere joodse gemeenschap leeft. De joodse gemeenschap rondom het ziekenhuis is vanwege de joodse vleugel en de aanwezigheid van een sjoel (synagoge met wekelijkse diensten èn op alle joodse feestdagen) in de jaren 1978 tot heden enorm toegenomen.'

Na deze korte inleiding gaf de heer Witzenhausen een uitleg over Chanoeka, het inwijdingsfeest van een tempel. Het feest staat ook wel bekend als 'het feest van de lichtjes' (Chag Ha'Orot). Het verhaal van Chanoeka draait om Juda de Maccabeër (in het Hebreeuws: Jehuda haMacabi). Juda leefde in het Hellenistische tijdperk toen de Joden wat betreft hun geloofsbelijdenis zwaar onderdrukt werden. Uiteindelijk bereikten Jehuda en zijn mannen Jeruzalem en na een bloedige strijd overwonnen ze. Toen ze echter de Tempel binnenkwamen, zagen ze dat de Grieken alles hadden vernield en het was de taak van de hogepriester om de Tempel weer in ere te herstellen. De hoge menora die in de Tempel stond was door de Grieken omgegooid en moest weer worden recht gezet. Nadat dit was gedaan, merkten de priesters dat er geen oliekruiken meer waren. Eén van hen vond echter nog een klein kruikje, met daarin nog net genoeg olie om de menora één dag te laten branden. De menora werd aangestoken en de Tempel werd heringewijd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Yigal Bauch, diplomaat voor Police and Public Security van de Ambassade van Israël steekt de kaarsen aan

Voornaamste gebruiken zijn het aansteken van kaarsjes in de chanoekia (een 8+1-armige kandelaar) met het uitspreken van zegeningen en zang, het eten van soefganiot (speciale Chanoeka lekkernij) en latkes, het uitdelen van Chanoeka-geld, of gewoon cadeautjes en het spelen met de dreidel of sevivon (een vier-kantig tolletje met Hebreeuwse letters). Ter gelegenheid van het Chanoeka feest heeft Yigal Bauch, diplomaat voor Police and Public Security van de Ambassade van Israël de kaarsen aangestoken en daarna hebben de aanwezigen het loflied Maoz Tsoer gezongen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het loflied Maoz Tsoer wordt gezongen
Maoz Tsoer jesjoe’atie, lecha na’e lesjabeeach
Tikon beet tefilatie wesjam toda nezabeeach
Le’et tachien matbeeach, mitsar hamenabeeach
Az egmor besjier mizmor, chanoekat hamizbeeach.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Johan Th. Bos, journalist van Amstelveenblog, maakt zijn aantekeningen

Na de samenzang sprak Yigal Bauch de mensen toe en vertelde dat over de hele wereld joodse families het Chanoeka feest vieren. Het is een verhaal van een kleine groep mensen die het verschil maakten en het is het festival van licht, hoop en geloof. Na de toespraak werd soefganiot, een soort zoete met jam en kaneel gevulde oliebollen gesmikkeld en na de koffie liepen de mensen naar de fotocollage over het joodse ziekenhuis CIZ in gang B. Toen de 100 jarige CIZ in 2011 werd gevierd, waren dezelfde foto’s tentoongesteld, maar de foto’s blijven nu hangen. Met de tijd worden ze vervangen om de bezoekers te laten zien, waarvandaan de Centrale Israëlitische Ziekenverpleging kwam en hoe de verpleging toen was.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen tijdens zijn toespraak

In de toespraak van Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen vertelde hij over de grote joodse gemeenschap die in Amsterdam-Buitenveldert woont, maar ook over de brede joodse gemeenschap in Amstelveen. Rond 1900 waren er in Amsterdam twee joodse ziekenhuizen, het Nederlands Israëlietisch Ziekenhuis (NIZ) en het Portugees Israëlitisch Ziekenhuis (PIZ).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het is de hoogste tijd dat de soefganiot wordt geproefd

Op initiatief van keel-, neus- en oorarts dr. A. S. Jacobson, is in het jaar 1911 de Vereniging Centrale Israëlitisch Ziekenverpleging (Vereniging CIZ) opgericht. Het doel was een particulier ziekenhuis te exploiteren voornamelijk voor de beter gesitueerde joden, die zich in een vertrouwde joodse omgeving en volgens de joodse ritus wilden laten verplegen. En zo werd 5 jaar later in de Jacob Obrechtstraat in Amsterdam in 1916, aan de rand van de stad de CIZ geopend.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Arnon Kater, voorzitter van de Vereniging CIZ: 'Denk aan het verleden,
leef het heden en vertrouw in de toekomst'

In 1971 startte de fusie gesprekken met het toenmalige Nicolaas Tulp ziekenhuis (Ziekenhuis Amstelland), waarbij uiteindelijk werd overeengekomen, dat er een aparte joodse vleugel met 70 bedden zou komen, waar de joodse ritus, dus de nesjomme gehandhaafd zou blijven. Op dinsdag 9 mei 1978 startte de joodse CIZ-vleugel in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

J.M.J. Moors, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland was ook aanwezig

Op de joodse vleugel is de verpleegafdeling Chirurgie en Interne Boven gevestigd. Op deze verpleegafdeling worden patiënten zonder een geloofsovertuiging, joden die hun leven (volledig) baseren op de joodse wetten en gebruiken en patiënten met een andere geloofsovertuiging opgenomen en verpleegd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Burgemeester Van Zanen feliciteert Arnon Kater,
voorzitter van de Vereniging CIZ met de tentoonstelling


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Medewerkers van CIZ in 1939


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Artsen en verpleegkundigen tijdens een operatie in 1955


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Personeel bij het afscheid van chirurg dr. M.H. Pimentel 1948.
Op 25 augustus 1961 overleed hij in Amsterdam in de ouderdom van 95 jaar

Arnon Kater, voorzitter van de Vereniging CIZ vertelde in zijn toespraak, dat door kracht te halen uit het verleden bouw je aan het heden en daarmee aan de betere toekomst! 'Remember the past, live the present, and trust the future' – dat is de betekenis van de fotocollage van CIZ 1920 tot heden.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen