Bijgewerkt: 24 april 2024

Archeologische middag - 2012

Foto's -> Oude Dorp -> Diverse Gebeurtenissen

Archeologische middag
(Foto G. Lindeman - 2011)

Een uitgegraven skelet, aangetroffen bij het onderzoek op het Dorpsplein in 2011

Naar aanleiding van de diverse archeologische vondsten die vorig jaar zijn gedaan tijdens de herinrichting van het Dorpsplein organiseerde de gemeente Amstelveen in samenwerking met archeologische bureau IDDS op donderdag 11 oktober 2012 een archeologische middag.

archeologie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Marrije Maarschalk, projectmanager Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amstelveen vertelt over
de opgravingen in het Oude Dorp


Het Oude Dorp is een van de oudste dorpskernen van de gemeente Amstelveen. Amstelveen heeft zijn oorsprong in de 13e eeuw als veenwerkersgebied en kreeg rond 1278 met de bouw van een kerk een kernfunctie. Het gebied is archeologisch van hoge waarde.

archeologie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De bezoekers van de tentoonstelling in de Dorpskerk bekijken de tableaus


Om 16 uur opende de Dorpskerk hiervoor zijn deuren en werden de eerste brochures met uitleg over de gedane vondsten aan een Amstelveense uitgereikt. Iedereen rondom het Dorpsplein ontvangt later deze brochure ook nog in de brievenbus. In de Dorpskerk werden aan de hand van panelen de werkzaamheden uitgelegd. Voorbeelden van vondsten werden in vitrines getoond. Bureau IDDS was aanwezig om een en ander toe te lichten. De informatiepanelen zijn nog tot eind oktober 2012 in de Dorpskerk te zien.

archeologie Amstelveen
(Foto G. Lindeman - 2012)

Er werden veel botten gevonden uit verschillende eeuwen. Vroeger bevond zich hier de begraafplaats van de Dorpskerk


archeologie Amstelveen
(Foto G. Lindeman - 2012)

Mevrouw Philippa Kahmann - de Groot, rechts op de foto tijdens de opgravingen


archeologie Amstelveen
(Foto G. Lindeman - 2012)

De opgraving op het Dorpsplein in volle gang. Links op de foto ligt een van de skeletten


archeologie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De archeologische tentoonstelling trok veel mensen naar de Dorpskerk


In opdracht van de gemeente Amstelveen heeft archeologisch onderzoeksbureau Becker & van de Graaf bv, onderdeel van de (Industrial Design and Development Services) IDDS-groep, in januari 2011 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO) verkennende fase door middel van boringen uitgevoerd aan de Dorpsstraat en Badlaan in Amstelveen.

archeologie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Marrije Maarschalk, projectmanager overhandigt de brochure van de opgravingen en een bos bloemen aan mevrouw Philippa Kahmann-de Groot uit Amstelveen van de afdeling Amsterdam en Omstreken van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN). Het is puur toeval, dat zij de bos bloemen kreeg, want de bedoeling was, om het aan iemand geven die in het Oude Dorp woont. Ze woont elders in Amstelveen


Binnen dit plangebied werd in de Dorpsstraat en de Badlaan een nieuwe riolering aangelegd. Hiervoor werd de bodem tot een diepte van circa 275 cm onder het maaiveld ontgraven. Tevens werd het plein rond de Dorpskerk geherstructureerd en de grond tot een diepte van 150 cm werd ontgraven. Uit het bureauonderzoek is gebleken, dat het plangebied zich bevindt binnen de historische kern van Amstelveen. Deze historische kern staat op de archeologische verwachtingskaart aangegeven als terrein met een hoge archeologische waarde (AMK-terrein). Tijdens het booronderzoek is volgens verwachting een antropogeen (van menselijke oorsprong) pakket in de bodem aangetroffen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Oude Dorp