Bijgewerkt: 22 juli 2024

Lindenlaan
Van der Hooplaan rotonde - 2012

Foto's -> Straatgezichten -> Lindenlaan

LindenlaanVan der Hooplaan rotonde
(Bron Gemeente Amstelveen - 2012)

De tekening van de rotonde op het kruispunt Van der Hooplaan-Lindenlaan

In 2005 deed het Wijkplatform namens de bewoners van het Keizer Karelpark en de winkeliers op de Van der Hooplaan aan de toenmalige wethouder Paul Requin een verzoek,  om het kruispunt Van der Hooplaan/Lindenlaan veiliger te maken door middel van een rotonde. Het Wijkplatform zou vanuit de kwaliteitsimpuls hieraan een bijdrage van € 150.000,- geven. Helaas werd dit om technische redenen niet gehonoreerd. In 2011 vond wethouder John Levie dat waar het maar enigszins kan, Amstelveen veiliger moest worden en daar viel gelukkig het kruispunt Van der Hooplaan/Lindenlaan ook onder. De uitvoering stond gepland in de zomervakantie van 2012. Dus werd in juli de geheel nieuwe rotonde geplaatst, waarbij slechts 14 dagen het kruispunt afgesloten is geweest. De uitvoerders van de gemeente Amstelveen en de aannemers hebben een knap staaltje werk geleverd.

lindenlaanrotonde Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Dorien Mijksenaar deelt kaasstengels en frisdrank uit aan de werknemers van gemeente en de buurtbewoners


lindenlaanrotonde Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Dorien Mijksenaar is helemaal lyrisch over de nieuwe rotonde

Op vrijdagmiddag 17 augustus 2012 werd een deel van de makers van de rotonde tijdens een korte bijeenkomst door de bewoners van de buurt, getrakteerd op frisdrankjes en zoutjes. De actie werd bedacht door Dorien Mijksenaar, raadslid van GroenLinks-Amstelveen. De medewerkers van de gemeente waren erg verrast door deze kleine attentie van de buurtbewoners en ze vonden het erg leuk, dat 'hun' rotonde zo goed in de smaak valt. De rotonde ziet er prachtig uit, het is veiliger voor de voetgangers en de fietsers, maar vooral ook voor de auto's, die in grote getale dit kruispunt dag in dag uit passeren.

lindenlaanrotonde Amstelveen
(Foto P. Stolwijk.com - 2012)

Door de duidelijke bewegwijzering het oversteken van de weg is een stuk veiliger geworden


lindenlaanrotonde Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De rotonde is even wennen ook voor de automobilisten

Het kleine groepje werknemers dronk enthousiast een drankje 'non alcohol' in de hitte mee samen met de aanwezigen en Dorien hield een korte speech. Na een applaus voor het snel geleverde werk, dat in 6 weken werd uitgevoerd, ging ieder weer zijns weegs. Het is nu een veilig en overzichtelijk kruispunt aan de Van der Hooplaan en de Lindenlaan.


Nieuwe rotonde Van der Hooplaan-Lindenlaan officieel geopend
Op donderdagochtend 29 november 2012 opende John Levie wethouder verkeer (BBA) samen met de voorzitter van het wijkplatform Keizer Karelpark, Paul Stolwijk, de nieuwe rotonde aan de Van der Hooplaan-Lindenlaan. De nieuwe rotonde, medegefinancierd door de Stadsregio, is het eerste project uit het verkeersplan, dat gereed is. De gemeente investeert tot 2015 10 miljoen euro in het verder verbeteren van de verkeersveiligheid in Amstelveen.

vd hooplaan Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2012)

Wethouder Levie komt samen met de heren Stolwijk, Steur (bouwbedrijf KWS) en Hasebroek (Veilig Verkeer Nederland) in een antieke brandweerauto type Ford van de gemeente op de rotonde aan

Voor de opening kwam de wethouder samen met de heren Stolwijk, Steur (bouwbedrijf KWS) en Hasebroek (Veilig Verkeer Nederland) in een antieke brandweerauto van de gemeente op de rotonde aan. Vervolgens ‘knipten’ Levie en Stolwijk onder grote belangstelling van bewoners, winkeliers en andere genodigden het laatste deel van de beplanting op de rotonde in model. Daarmee was de rotonde officieel geopend.

vd hooplaan Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2012)

John Levie en Paul Stolwijk knippen de 'vliegtuighaag' op de rotonde en beetje bij en de officiële opening van het nieuwe kruispunt is een feit

De ‘vliegtuighaag’ op de rotonde is een ontwerp van gemeentelijk landschapsarchitect Gauke Adamse. Zoals de wethouder in zijn openingswoorden uitlegde: “Een verwijzing naar de verbondenheid van Amstelveen met Schiphol en de historie van de luchtvaart. Straatnamen zoals Van der Hooplaan, Soerlaan, van Weerden Poelmanlaan en Van de Broekelaan herinneren ons aan die eerste periode van de luchtvaart en haar pioniers, zoals de roemruchte eerste KLM vlucht naar Batavia in 1924. Gezagvoerder Van der Hoop zou er met zijn Fokker VII–H-NACC 22 dagen over doen. Het werd een maand en 22 dagen.”

vd hooplaan Amstelveen
(Foto Air-Vision.nl - 2012)

Luchtfoto van de nieuwe rotonde van Amstelveen

Verder benadrukte wethouder Levie het belang van verkeersveiligheid in Amstelveen en de investeringen in verkeersveiligheid die de gemeente de komende jaren gaat doen. Hij bedankte alle betrokkenen voor de goede samenwerking, zoals het Wijkplatform, Connexxion, de Fietsersbond, de Winkeliersvereniging, Veilig Verkeer Nederland, KWS en de nutsbedrijven. Wijkplatformvoorzitter Paul Stolwijk zei namens bewoners, blij te zijn met de mooie, nieuwe rotonde die de veiligheid in de buurt vergroot. De feestelijke opening werd afgesloten met koffie en oliebollen.

De kruising Van der Hooplaan/Lindenlaan was de gevaarlijkste kruising van Amstelveen, waar de meeste verkeersongelukken plaatsvonden. De nieuwe rotonde is een lang gekoesterde wens van het wijkplatform en bewoners. Aannemer KWS legde de rotonde in de zomervakantie aan, zodat winkeliers, bewoners en het verkeer er zo min mogelijk last van hadden. De rotonde ging open voor alle verkeer half augustus, voor de scholen weer begonnen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten