Bijgewerkt: 22 juli 2024

Majoor Bosshardtbrug - 2012

Foto's -> Natuur -> Broerse Park

Majoor Bosshardtbrug
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De houten brug in het Broersepark in de zomer van 2017

Op woensdagmiddag 11 juli 2012 kreeg de brug in het Amstelveense Broersepark een naam: Majoor Bosshardtbrug. Om 13 uur was de officiële naamgeving onder grote belangstelling van het publiek. Eigenlijk moet de brug Luitenant-kolonel Bosshardt heten, want in het Leger des Heils kreeg ze al eerder een hogere rang. Aangezien ze door iedereen 'Majoor Bosshardt' werd genoemd tot haar dood in 2007, werd er toch voor gekozen om de naam majoor te gebruiken.

bosshardt Amstelveen
(Bron Gemente Nieuwer-Amstel - 1933)

Openingsplechtigheid van de William Booth Kweekschool van Het Leger des Heils op 7 september 1933 in Amstelveen. Bij de opening van de kweekschool, waren Koningin Wilhelmina en prinses Juliana aanwezig. De opening was een ware happening, omdat bezoeken van de Oranjes aan Amstelveen tot deze dag zeer zeldzaam waren

Het college van B en W van Amstelveen is verheugd, dat er een geschikte locatie is gevonden om Majoor Bosshardt te eren. De naam van deze markante persoonlijkheid is terug te vinden op één van de mooiste plekken van Amstelveen, het Broersepark. Dit park ligt aan de Amsterdamseweg, dezelfde weg waaraan jarenlang de kweekschool van het Leger des Heils heeft gestaan. Amstelveen koos voor een brug in plaats van een straat, omdat een brug symbool staat voor verbinding. Bij uitstek een kenmerk van het leven van Majoor Bosshardt. De rolstoelvriendelijke brug in het Broersepark vormt een centraal punt van het monumentale park. De brug, met de beroemde bogen van Monet's schilderij is naar het oorspronkelijke ontwerp van het park uit 1927.

bosshardt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Ruud Oosterhof, afdelingshoofd Wijkbeheer Zuid Amstelveen verwelkomt alle aanwezigen

Ging de ochtend nog gepaard met heftige regenbuien, tegen de tijd van de samenkomst brak de zon door. Vandaar, dat Ruud Oosterhof, afdelingshoofd Wijkbeheer Zuid van de gemeente Amstelveen, in een zonnig Broerse park alle aanwezigen van harte verwelkomde en de vertegenwoordigers van het Leger des Heils in het bijzonder. Als gastheer nodigde hij wethouder Groen en Reiniging, John Levie uit om naar de microfoon te komen, alwaar deze zijn toespraak hield:

'Dames en heren, welkom hier in Broersepark. We hoopten natuurlijk op mooi weer het is tenslotte 11 juli. Bijzonder welkom voor het Leger des Heils! Uw aanwezigheid vandaag stellen we als Amstelveen bijzonder op prijs.

bosshardt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder John Levie, tijdens zijn toespraak

Jarenlang is het Leger des Heils verbonden geweest met Amstelveen. In 1933 werd Kweekschool Leger des Heils aan Amsterdamseweg / Prins Bernhardlaan officieel geopend door hoog koninklijk bezoek koningin Wilhelmina, samen met haar dochter prinses Juliana. In 1991 verhuisde het Leger des Heils naar Almere. Maar aan de kweekschool in Amstelveen, die hier slechts enkele honderden meters vandaan lag, heeft Majoor Bosshardt in 1933 de Kweekschool voor Officieren afgerond. Amstelveen en het Leger des Heils hebben dus een gezamenlijk verleden en vanaf vandaag ook heden en toekomst. We staan hier vandaag, omdat Amstelveen Majoor Bosshardt op een bijzondere manier wil eren, eren voor alles wat deze voorvrouw voor mensen heeft betekend en nog steeds betekent.

bosshardt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een aantal leden van het Leger des Heils was ook aanwezig in Amstelveen

Er zijn weinig mensen die zo gekend en zo geliefd zijn, zo positief, zo krachtig en zo’n verbinder. Een voorbeeld voor velen en daarom is de nieuwe brug hier achter mij vanaf vandaag de Majoor Bosshardtbrug. Een bij Amstelveners geliefd park, een park waar mensen vieren, spelen, sporten, schilderen, maar ook, heel toepasselijk hier, herdenken. In 2004 ontving ‘de majoor’ nog de Yad Vashem-onderscheiding met de daarbij behorende titel ‘Rechtvaardige onder de volken’, omdat zij in de Tweede Wereldoorlog 70 kinderen op particuliere adressen had ondergebracht. Een bijzonder park van en voor iedereen met een bijzondere brug, die vanaf vandaag naar een unieke vrouw genoemd wordt. Een brug die zijdes met elkaar verbindt net als deze bijzondere vrouw.

Ik wil eindigen met woorden van Martin Luther King:
'Duisternis kan duisternis niet verdrijven,
Alleen het licht kan dat.
Haat kan haat niet verdrijven,
Alleen liefde kan dat.'

bosshardt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Henk Dijkstra, algemeen directeur van het Leger des Heils spreekt over Majoor Bosshardt


bosshardt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De Amstelveense burgers volgen de toespraken

Vervolgens kreeg directeur Henk Dijkstra van het Leger des Heils het woord en hij zei, dat het een voorrecht is in Amstelveen te mogen zijn: 'Wij zijn er erg trots op, dat Amstelveen zo vlug heeft gereageerd op onze actie (om de Armbrug in Amsterdam te vernoemen van Majoor Bosshardt) en dat deze mooie brug in dit prachtige park werd uitgekozen.' Hij memoreerde nog een aantal zaken over Majoor Bosshardt en ook, dat hij hoopt dat Amsterdam nu snel Amstelveen zal volgen door de brug te hernoemen. Na zijn toespraak kreeg Koos Hagen, de stadsdichter van Amstelveen de microfoon en deze sprak een prachtig en treffend gedicht uit:

bosshardt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Koos Hagen, de stadsdichter van Amstelveen leest zijn gedicht voor met de titel: 'Bosshardt in Broersepark'

Bosshardt in Broersepark
'Er wordt een brug vernoemd naar de majoor
een houten overloop, de eenvoud zelve,
verbindt twee groene oevers in het park
tussen een aangeharkte speelplaats voor
gezinnetjes, de beide monumenten,
kunstwerken, jeu de boulesveld, overal
plekken voor nette mensen, al staat er ook
opzij voor vreemde vogels een volière
maar nooit een dronken zwerver
die kleumend op de soepbus wacht
of op een deken, warmte, troost

Niet echt haar habitat, zij liep wat af
langs lichtekooien en morsige gevels
tussen peepshow en Casa Rosso
Oudezijds Voorburgwal, Oudekerksplein
waar men in drank en liefde deed
en zij aan klant en kroegbaas opgewekt
 haar blaadjes met een boodschap sleet
liefst overstemde zij met heilsmuziek
al dat geraas van platte erotiek

maar niemand wees zij af, ze bleef geloven
in mensen van de rafelrand
Als u ooit bij het vallen van de nacht
peinzend hier aan de waterkant
door een aanwezigheid wordt opgeschrikt
een zacht gerammel in de struiken hoort
dan is het haar collectebus, een boom
verbergt nog net de hoed met lint en strik
er klinkt een lichte lach en een soldatenkoor
 van vogels zingt haar hemelse gezangen.
'

bosshardt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De 'Majoor Bosshardtbrug' borden worden eerst getoond

Na de toespraken liep het gezelschap naar het houten bruggetje, - dat trouwens op een hele mooie locatie in het park staat, - om bij het bruggehoofd twee naamborden vastzetten met het opschrift 'Majoor Bosshardtsbrug' . Op de brug was het erg druk, want iedereen wilde dit moment meemaken. Er waren ook mensen van verschillende televisiestations die de gebeurtenis kwamen vastleggen, dus deze opmerkelijke dag wordt goed bewaard voor de toekomst.

bosshardt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder John Levie en directeur Henk Dijkstra bevestigen het 'Majoor Bosshardtbrug' bord in het Broersepark

Na het officiële deel van de middag werden de aanwezigen door de cateraar van het Leger des Heils getrakteerd en de hapjes en drankjes smaakten heerlijk. Er was zelfs ijs, waar de aanwezige burgers, ambtenaren en raadsleden van konden genieten. De middag was voorbeeldig georganiseerd en iedereen vond het een onvergetelijke gebeurtenis.

bosshardt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een overzichtsfoto van de 'Majoor Bosshardtbrug' tijdens de naamgevingceremonie

Majoor Bosshardt
Alida Margaretha Bosshardt (1913 -2007), vooral bekend als Majoor Bosshardt, was een Nederlands officier van het Leger des Heils en verzetsvrouw. Voor velen was zij het gezicht van dit kerkgenootschap.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Natuur