Bijgewerkt: 22 april 2024

350 jaar Wester-Amstel - 2012

Foto's -> Gebeurtenissen -> Wester-Amstel

350 jaar Wester-Amstel
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Burgemeester Jan van Zanen en Søren Movig komen aan in de koets

In 2012 bestaat buitenplaats Wester-Amstel in Amstelveen 350 jaar en daarom zijn er gedurende het hele jaar verschillende activiteiten om deze historische verjaardag te vieren. Op zondagmiddag 6 mei 2012 werd eerst de nieuw ingerichte beeldentuin geopend door Els Ottenhof, zakelijke directeur van het Cobra Museum.

Na haar toespraak werden er drankjes gedronken en hapjes gegeten en genoten de vele aanwezigen van de prachtige, ietwat frisse lentedag. Vervolgens wachtte een ieder met spanning op de hoofdact van de viering. Er stonden herauten op het dak klaar en een aantal dames was gekleed in de kleding uit de 17de eeuw.

wester-amstel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De koets nadert buitenplaats Wester-Amstel


De stralend blauwe lucht werd verwarmd door een aardig zonnetje en alles stond klaar om de verjaardag van dit antieke gebouw van 350 jaar jong uitbundig te vieren. De gastheer was Mattheus Appeldoorn, plaatsvervangend voorzitter van het comité 'Wester-Amstel 350 jaar'. In dit comité zijn vertegenwoordigd: Groengebied Amstelland, Vrienden Wester-Amstel en de Stichting Lissone.

wester-amstel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De herauten op het dak houden de aankomst van de burgemeester in de gaten


De spanning steeg en klokslag half drie kwam Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, met een paardenkoets naar de feestelijkheden. Hij werd van de Oostermeerweg naar Wester-Amstel in de koets begeleid door Søren Movig, de rentmeester en nazaat van de laatste bewoners van de Buitenplaats Wester-Amstel.

Vanaf het dak werden beiden met hoorngeschal van de herauten welkom geheten. Het was een idillisch tafereel, een prachtige koets met twee paarden, die in de lentezon langs de Amstel aankwam en de herauten op het dak. Ondertussen waren er steeds meer mensen gekomen en de camera’s waren niet te tellen om dit tafereel vast te leggen.

wester-amstel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De belangrijkste gasten zijn aangekomen, dus het verjaardagsfeest kan beginnen


De burgemeester werd door Mattheus Appeldoorn welkom geheten en begeleid naar de hoofdingang van de buitenplaats, alwaar hij zijn toespraak hield:
'Geachte burgemeester, geachte leden van het bestuur van Groengebied Amstelland, geachte leden van de familie Lissone-Movig, geacht bestuur van de Vrienden van Wester-Amstel, mijnheer de directeur van Recreatie Noord Holland, geacht bestuur van de stichting Jaar van de Historische Buitenplaatsen 2012, geachte dames en heren van de pers.

wester-amstel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De eerste spreker is Mattheus Appeldoorn, plaatsvervangend voorzitter van het comité 'Wester Amstel 350 jaar'


Dames en heren, ladies en gentlemen,
Het is vandaag een belangrijke dag! Wester-Amstel bestaat dit jaar 350 jaar en het verheugt ons bijzonder u allen op deze feestelijke dag te mogen begroeten. I also have the honour to welcome our guests who do not command the dutch language. Please bear with me that I continue most of the time in Dutch.

wester-amstel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De gasten en de vrijwilligers luisteren naar de toespraken


Voor de familie Lissone-Movig, sinds 1900 eigenaresse van Wester-Amstel, heeft dit jubileum ook een persoonlijk cachet. Wij hopen, dat de hier aanwezige familieleden vanmiddag van deze viering kunnen genieten.

As I shall explain later, we should like to broaden the group of people who visit Wester-Amstel and take part in our activities. Within this policy brief i feel honoured to welcome  Mr. Y. Sugiyama, chairman of Bank of Tokyo-Mitsubishi (Holland).

Another special international guest i should like to welcome is Mr. Vincent Knoops, senior vice-president of KLM, who gives us the honour of particpating today, together with Mrs. Knoops.

De burgemeester zal straks de vernieuwde toegangspoort openen. Deze poort staat centraal in dit jubileumjaar. Zij leidt ons naar onze historie en tegelijkertijd opent zij voor ons de blik naar de toekomst. Hoe ziet die toekomst er uit? Meer van hetzelfde? Dat zou niet voldoende zijn. Wij hebben een aantal nieuwe dingen bedacht:
Het eerste is verjonging van de groep van bezoekers. Teneinde Wester-Amstel toegankelijker te maken voor jongeren hebben wij een QR-route uitgezet, die wordt bediend met een smartphone. Onze tweede doelstelling is verbreding van de groep bezoekers en deelnemers aan de activiteiten.

Het viel ons op, dat in de grote groep expatriates die in Amstelveen en omgeving woont  Wester-Amstel niet, of nauwelijks bekend is, met name niet bij de grote Japanse gemeenschap. Wij zullen proberen om in de toekomst deze groepen meer bij Wester-Amstel te betrekken. In dit verband verheugt het ons bijzonder, dat de heer Sugiyama vandaag aanwezig kan zijn.

wester-amstel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Veel mensen kwamen naar de 350ste verjaardag van buitenplaats Wester-Amstel


Onze internationale bekendheid werd enorm vergroot, doordat de KLM in 2009 een Engelstalig filmpje- bedoeld om aan boord van haar vliegtuigen af te draaien - liet maken bij haar 90-jarig bestaan. Wester-Amstel mocht daarin een prominente rol mocht spelen. Ook werd Wester-Amstel als replica het 90-ste KLM huisje als cadeau van haar business class passagiers. Wij zijn de KLM erkentelijk voor de ondertiteling die zij liet maken bij het filmpje in het Japans en in het Chinees. Inmiddels staan deze versies op YouTube. Wij hopen, dat dat onze internationale uitstraling zal vergroten. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Van Zanen.

wester-amstel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen tijdens zijn historische terugblik


En zo geschiedde, dus kreeg de burgemeester Jan van Zanen de microfoon en zei het volgende:
'Dames en heren,
Zo’n 350 jaar geleden is besloten dat het 350 jaar later een zonnige zondagmiddag zou zijn …350 jaar buitenplaats Wester-Amstel, in het landelijke jaar van de historische buitenplaats, een geweldige felicitatie waard.

Hartelijk welkom iedereen,in het bijzonder de heren Sugiyama (JCC) en Knoops (KLM).
En natuurlijk ook mijn ambtgenoot Jan Hoekema (Wassenaar), die denkt dat zijn raadhuis De Paauw ook een historische buitenplaats is, terwijl het naar onze maatstaven een mooi nieuwbouwcomplex is … De geschiedenis van de buitenplaats Wester-Amstel begint – 350 jaar geleden - in 1662 en telt vele illustere eigenaren, die nu eens bijbouwden, dan weer sloopten, vervolgens doorverkochten.  De eerste eigenaar was Nicolaas Pancras, een burgemeester. Niet van Amstelveen, maar van Amsterdam. Ook Amsterdam weet dus wat kwaliteit is…

wester-amstel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder John Levie van de gemeente Amstelveen tussen de gasten, geniet van de soms humoristische toespraken


Op dit moment is Wester-Amstel in bezit van een kleinzoon van een andere beroemde eigenaar – de familie Lissone, sommigen onder u herinneren zich wellicht nog het reisbureau Lissone-Lindeman. Deze kleinzoon, Ludvig Movig, bracht het huis en park onder in de Stichting J. Ph. J. F. Lissone en deze is nog altijd de eigenaar. Een echte Movig maakt hier nog steeds deel van uit. Hij staat naast mij: Søren Movig.

In 1993 is de Stichting Vrienden van Wester-Amstel opgericht. De Stichting organiseert evenementen in en rond de buitenplaats en het prachtige park – met slotgracht en romantische vijver. De huidige vorm van het park is nagenoeg gelijk aan de oorspronkelijke opzet in 1660. Buitenplaats Wester-Amstel is één van de belangrijkste parels van Amstelveen. Jaarlijks is hier aandacht voor tijdens monumentendag. Ook voor onze KLM is de buitenplaats niet onopgemerkt gebleven. In 2009 – tijdens het 90 jarig bestaan – koos de KLM voor de buitenplaats als replica voor het KLM-huisje. Een enorme hit. U begrijpt, dat deze prachtige 90e editie van het KLM-huisje een mooi plekje heeft gekregen bij vele Amstelveners.

wester-amstel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer Vincent Knoops, Senior Vice President Corporate Communications van de KLM was ook aanwezig met zijn echtgenote


Wester-Amstel is een monument in een monument. Naast het huis, zijn ook de theekoepel, de poort, het park en het complex historische buitenplaats als zodanig, van monumentale betekenis.Eén monument? Nee, vijf.
Wester-Amstel is bovendien een levend monument. Vanwege de vele mensen die er komen. Bij concerten, literaire bijeenkomsten, de beeldenroute en feesten en partijen. Hier huwde niet zo lang geleden voormalig wethouder Pols. De wethouder ruimtelijke ordening besefte pas op het laatste moment, dat een van de vorige eigenaren de hoofdstedelijke bestuurder Kaal was. Ook van ruimtelijke ordening.De term ‘Kaalslag’ is door zijn inspanningen in het woordenboek terecht gekomen.
Wester-Amstel een levend monument. Ook vanwege al het groen, dat groeit en bloeit in het prachtige park. Buitenplaats Wester-Amstel is niet weg te denken uit Amstelveen. Het is een verbindende schakel tussen het verleden en heden. Tussen verleden, heden èn toekomst. U kunt wandelen met een smartphone en verder zal er blijven worden gewerkt aan dit groen paradijs, deze oase, bijvoorbeeld aan de recent geopende stinzentuin. Hulde aan de inzet van de heren Paul Tensen en Co Meulman. Zoals gezegd, een levend monument. Alive and kicking. Van harte gefeliciteerd!'

Na de toespraak van de burgemeester, werden de toespraken onderbroken en liep het hele gezelschap naar de poort om de nieuwe 'gouden letters' met de naam Wester-Amstel bovenaan het hek te onthullen. De ijzeren letters zijn met een paar micron dikke goudfolie bedekt om een betere uitstraling te geven aan de smeedijzeren poort.

Burgemeester Van Zanen kreeg de opdracht, om het doek naar beneden te trekken en inderdaad, de letters zien er stukken beter uit. Na de vele ooooh’s en aaaah’s liep het gezelschap weer terug naar het gebouw, waar rentmeester Søren Movig zijn dankwoord kon uitspreken en een boek over de buitenplaatsen in Nederland overhandigde aan burgemeester Van Zanen.

Dankwoord Søren Movig
'Geachte Burgemeester, dames en heren, vrienden en familie! Het is mij een groot genoegen om aan het slot van deze  opening van het 350ste  seizoen van Wester-Amstel, het dankwoord voor mijn rekening te mogen nemen.

wester-amstel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Søren Movig, rentmeester van de buitenplaats bedankt alle organisaties, die Wester-Amstel hebben geholpen en ondersteuning gaven op alle mogelijke manieren, met de hoop, dat ze dit in de toekomst zullen blijven doen


Woorden van dank die ik in eerste plaats aan U verschuldigd ben. Dank, dat U op deze toch wat frisse zondagmiddag in Mei zo aandachtig wilt blijven luisteren. Mr Sugiyama; mr. and mrs Knoops, we thank you for your participation in this event.

Geachte burgemeester, wij zijn u zeer erkentelijk voor uw aanhoudende, warme belangstelling voor Wester-Amstel. U laat zich  niet alleen verleiden door de charmes van de dames Lissone. Onlangs nog gaf u ´acte de présence´ om onze hard werkende vrijwilligers een hart onder de riem te steken. Als dank overhandigen wij u graag dit geschenk. De buitenplaatsen Sterrenschans, Kloetinge en Huis te Manpad verrasten Wester-Amstel met bijzondere horticulturele giften. Dit past binnen een prachtige traditie die de verbondenheid tussen  buitenplaatsen versterkt.

Wij danken het Geelvinck Hinlopen Huis uit Amsterdam voor de ontvangen felicitaties. Het Geelvinck Hinlopen Huis is met Wester-Amstel verbonden door het huwelijk tussen Nicolaas Pancras junior, de kleinzoon van onze stichter, en Anna Elizabeth Geelvinck. Het Geelvinck Hinlopen Huis organiseert in het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats,  de tentoonstelling ´Naar Buiten!´ over Stedelingen en hun buitenplaatsen.

wester-amstel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Søren Movig, overhandigt het boek over de buitenplaatsen in Nederland aan burgemeester Jan van Zanen


Dat Wester-Amstel´s entree zichtbaar nóg mooier is geworden, danken wij onder andere aan de Stichting Amstellaendt. Stichting Amstellaendt zet zich in voor het erfgoed in deze streek. Zij schonk Wester-Amstel een royale bijdrage voor het vergulden van de sierletters op de poort. Mijnheer Roos, Chapeau! Ook de Beschermers Amstelland tonen hun historisch besef. Zij geven een kado, dat onze eeuwenoude traditie van gastvrijheid onderstreept. Dit kado zal - mevrouw Brummelhuis - door uw voorzitter op de aanstaande Amstellanddag worden onthuld. Groengebied Amstelland zijn wij buitengewoon erkentelijk voor haar gastgeverschap en goede zorgen. Niet alleen maakt zij het feest vandaag mogelijk, zij is reeds 22 jaar degene die de poort van Wester-Amstel voor u allen opent. Ook haar huisvaderlijke zorg voor Wester-Amstel wordt door ons zeer gewaardeerd.

Een bijzonder woord van dank geldt voor de medewerkers van Groengebied Amstelland. Met hun dagelijkse betrokkenheid bij het wel en wee van Wester-Amstel, tonen zij zich waardige opvolgers van vele generaties bewoners. Heel veel dank! Dank zijn wij verschuldigd aan het comité 350 jaar Wester-Amstel. Met werkelijk álle gezindten van Wester-Amstel rond één tafel, heeft het comité een klinkend programma weten neer te zetten. Daar beleven we niet alleen vandaag, maar dit hele jaar heel veel plezier aan. Hulde!

Onze chroniquer, Amstelveenweb.com, verraste ons met een prachtige DVD met 21ste eeuwse Wester-Amstel gebeurtenissen. Ook vandaag staan zij weer paraat met hun digitale geschiedsschrijversgereedschap. Dank!

En dan, dames en heren, is er dank aan u, die heeft bijgedragen aan een blijvend kado voor het 350-jarige Wester-Amstel. Een aantal van u heeft drie weken geleden een heuse bedelbrief ontvangen. Daarin werd u met gepolijste woorden opgeroepen om uw portemonnee te legen. Wij hebben forse bedragen genoemd voor twee lantaarns aan het achterhuis. En een nog forser bedrag voor het herstel van de warmoestuinen. Voor degenen die geen brief hebben ontvangen en toch willen schenken, ik heb hier nog een aantal exemplaren bij mij. Met ongelikte ´Wester-Amstel 350 jaar´ postzegel! Het doet mij  bijzonder veel plezier om u te kunnen vertellen, dat één lantaarn bijna binnen is! We hebben nog een paar honderd euro te gaan. Nog verheugender is, dat de oproep voor het herstel van de warmoestuinen in vruchtbare aarde is gevallen. U weet wellicht, dat het herstel van de warmoestuinen een lang gekoesterde droom is. Wij zijn in 2010 begonnen met een verder herstel van ons park, het oudste groene Rijksmonument van de Gemeente Amstelveen. Dit op basis van een doorwrocht tuinhistorisch onderzoek, met goedkeuring van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het herstelplan loopt van 2010 tot 2016. Anno 2012 hebben vele van u al grote positieve veranderingen gezien. Met als recent hoogtepunt , de prachtig aangelegde stinzetuin!

Het 350-jarig jubilieum grijpen wij aan voor ons sleutelproject, het herstel van de warmoestuinen. Het gaat hier om het met elkaar verbinden van de tuinen langs de zuidzijde van het huis, tot achter in het park. Daarmee maken we de historische vergissing van de morsig aangelegde parkeerplaats - anno 1991 - ongedaan. Daar is veel geld voor nodig. Minstens 30.000 euro. Geld wat er nog niet is. En inzet, zowel denkkracht, als fysieke arbeid. Het bestuur van de Stichting Vrienden van Wester-Amstel heeft aangegeven de bodem in dit project te willen leggen. Dit door een gift en - uiteraard –de onmisbare inzet van haar vrijwilligers. Het bestuur van de Stichting Lissone commiteert zich bij deze aan een verdubbeling van deze bijdrage. Het projectburo van Groengebied Amstelland heeft aangegeven te willen ondersteunen bij de planvorming en –realisatie.

Dames en heren, de drie pijlers van Wester-Amstel ondersteunen hetzelfde doel. We gaan aan het werk. De komende maanden werken we de plannen uit, werven we de ontbrekende fondsen, en vragen we de vereiste vergunningen aan. En wie-weet, gaat de eerste spade het einde van dit jaar de grond al in. We geven daarmee Wester-Amstel een blijvende herinnering aan haar 350ste verjaardag.  Zodat, in 2062, wanneer Wester-Amstel haar 400ste verjaardag viert, de dan aanwezige feestgangers tegen elkaar zullen zeggen: ´Kijk, dat hebben ze in 2012 toch maar mooi voor elkaar gekregen!

Dames en heren, ik wens u allen een heel mooi 350ste jaar toe op Wester-Amstel. Dank u wel voor uw aandacht!'

wester-amstel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een groot applaus voor de sprekers


wester-amstel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De vergulde letters van Wester-Amstel


wester-amstel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een groepsfoto van de dames van de bediening in kleding volgens de laatste mode van de Gouden Eeuw, dus in de 17de eeuw


Na de feestelijkheden werden er weer drankjes en hapjes geserveerd door zeven dames in historische kledij van de Gouden Eeuw. Deze dames liepen later op de middag met een groepje geïnteresserden langs de gedichtenroute, die dit jaar in het teken staat van dichters uit de 17de eeuw. Tijdens de receptie sprak iedereen honderduit met elkaar, er werden verloren gewaande vrienden teruggevonden, de vogels dansten op het dak, de buurman kreeg een extra sandwich voor het gebruik van zijn parkeerplaatsen, de zon straalde onafgebroken en de jarige stapte haar 351-ste jaar in. Gefeliciteerd Wester-Amstel!!

wester-amstel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Er werd een speciale Wester-Amstel 350 jaar postzegel uitgegeven


Klik op Wester-Amstel voor informatie over de buitenplaats zelf.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen